Onnistuimme yhdessä Mediatraden kanssa: Näyttävä B2B-verkkopalvelu markkinoi ja myy

Mediatrade.fi Integraatio Määrittely Ohjelmointi Palvelumuotoilu UX & UI Verkkokauppa WooCommerce WordPress

Projekti lyhyesti

Yhdistimme Mediatraden verkkosivuston, verkkokaupan ja toiminnanohjausjärjestelmän saumattomasti toimivaksi verkkopalveluksi. Huolellisen määrittelytyön tuloksena alustaksi valittiin WordPress-julkaisujärjestelmä ja sen verkkokauppalaajennus WooCommerce.

Määrittelytyössä selvitettiin, mitä, miksi ja miten ollaan tekemässä

Projekti käynnistyi määrittelytyöllä. Kun tämä vaihe tehdään huolellisesti, etenee varsinainen suunnittelu ja toteutus sujuvasti ja lopputulos tuottaa haluttuja tuloksia. Kartoitimme nykytilan ja sen haasteet, määrittelimme uuden verkkopalvelun tarkoitukset ja tavoitteet sekä tunnistimme tärkeimmät kohderyhmät.

Saumaton kokonaisuus markkinoi ja myy

Aiemmin Mediatraden verkkosivusto ja verkkokauppa oli toteutettu erikseen. Tämä oli tehoton ratkaisu sekä markkinoinnin että myynnin näkökulmasta. Uusi verkkopalvelu on saumaton kokonaisuus, jossa yhdistyvät verkkosivusto, verkkokauppa sekä toiminnanohjausjärjestelmä Visma Nova. Nyt tuotteiden haku, suodatus, järjestäminen ja ostaminen on sujuvaa.

Erottuvia ratkaisuja designissa

Verkkopalvelun visuaalinen ilme suunniteltiin Mediatraden graafisen ohjeiston ja kuvamaailman pohjalta. Suunnittelussa lähdettiinkin asiakkaan toiveen mukaisesti tietoisesti kokeilemaan erilaisia lähestymistapoja ja rikkomaan rajojakin.

Tuotetiedot verkkopalveluun integraation kautta

Tuotteiden tiedot verkkopalvelussa ylläpidetään Asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmässä. Järjestelmässä myös käsitellään tilaukset, generoidaan laskut ja tuotetaan tarvittava data kirjanpitoa varten. Integraatio verkkopalvelun ja toiminnanohjausjärjestelmän välillä on kaksisuuntainen.

Tavoitteet

 • Markkinoinnin ja myynnin tehostaminen
 • Rohkea ja moderni visuaalinen ilme
 • Sujuva käyttökokemus eri päätelaitteilla
 • Tuotetietojen monipuolinen hyödyntäminen verkkopalvelussa
 • Suorituskykyinen ja tietoturvallinen tekninen ratkaisu

Keskeiset ratkaisut

 • Verkkokaupan, verkkosivuston ja toiminnanohjausjärjestelmän saumaton yhdistäminen
 • Monipuoliset sisältöjen esitystavat ja responsiivinen toteutus
 • Tuotetietojen ketterä haku, suodatus ja järjestäminen eri kriteereillä
 • Saumattomat integraatiot kolmannen osapuolen järjestelmiin
 • Huolenpitopalvelu: Jatkuva ylläpito ja jatkokehitys

Kiinnostuitko?

Lue eteenpäin ja tutustu tarkemmin onnistumisemme vaiheisiin tai ota yhteyttä.

Onnistuimme määrittelyssä:

Mitä, miksi ja miten?

Verkkopalvelun määrittelemisen tarkoituksena on selvittää, mitä ollaan tekemässä, miksi ja miten. Kun määrittely on tehty huolellisesti, pystytään verkkopalvelun suunnittelun ja toteutuksen työmäärä arvioimaan tarkemmin ja projekti etenee sujuvasti.

Mediatraden verkkopalvelun määrittelytyössä keskityttiin erityisesti seuraaviin aiheisiin:

 • nykytilan kartoitus ja haasteet
 • uudistuksen tarkoitus ja tavoitteet
 • verkkopalvelun kohderyhmät
 • tärkeimmät sisällöt ja tuotetiedot
 • käyttäjäpolut.

Määrittelyssä huomioitiin myös Mediatraden henkilöstön ja asiakkaiden antama kriittinen palaute. Näiden perusteella tunnistettiin oleellisia kehityskohtia, jotka osaltaan ohjasivat verkkopalvelun suunnittelua ja toteutusta.

Onnistuimme palvelumuotoilussa:

Palvelumuotoilun keskiössä tuotteiden listaus, haku ja suodatus

Palvelumuotoilussa keskityimme erityisesti tuotteisiin.

Määrittelyssä verkkopalvelun tärkeimmäksi sisällöksi tunnistettiin tuotteet ja tärkeimmiksi toiminnallisuuksiksi tuotteiden listaus ja suodatus sekä tuotehaku. Lisäksi muotoilimme Mediatradelle tarjoustyökalun, jolla Mediatraden myyjät voivat tehdä verkkokaupassa valmiita tarjousostoskoreja asiakkaan sähköpostiin toimitettavaksi.

Uudessa verkkopalvelussa tuotteita voi hakea kätevästi ja suodattaa useilla eri kriteereillä:

 • tuotealue
 • tuotekategoria
 • tuotemerkki
 • hinta
 • saatavuus
 • ale-tuotteet.

Näytettävät tuotteet voi myös järjestää esimerkiksi hinnan tai relevanssin mukaan.

Onnistuimme designissa:

Verkkopalvelun design tuotteiden ja palveluiden korkean tason mukaiseksi

Käyttöliittymän kautta käyttäjä on vuorovaikutuksessa verkkopalvelun ja tätä myöten yrityksen brändin kanssa. Hyvin suunniteltu ja huolellisesti toteutettu käyttöliittymä tekee verkkopalvelun käyttämisestä sujuvaa.

Mediatraden verkkopalvelun käyttöliittymän suunnittelussa keskityttiin erityisesti tuotelistauksen, tuotesuodatuksen ja tuotehaun käytettävyyteen. Näistä tehtiin projektin suunnitteluvaiheessa klikkailtava prototyyppi, jolla testattiin ja hiottiin ratkaisuja ja toimintoja.

Verkkopalvelun visuaalinen ilme suunniteltiin Mediatraden graafisen ohjeiston ja kuvamaailman pohjalta. Suunnittelussa kuitenkin lähdettiin tietoisesti kokeilemaan erilaisia lähestymistapoja ja rikkomaan rajojakin.

Monipuoliset sisällön esitystavat (”sisältömoduulit”) toimivat Mediatraden ketteränä työkaluna sisältöjen joustavaan kehitykseen ja ylläpitoon.

”Ei tehdä pientä kosmeettista muutosta visuaalisuuteen, vaan haluamme näyttää yhtä modernilta ja coolilta, kuin tuotteemme ja palvelumme ovat.”

– Mikko Saarinen, Managing Director, Mediatrade

Onnistuimme sisällöissä:

Analytiikka apuna sisällön suunnittelussa

Analytiikan tuottaman datan perusteella Mediatraden verkkopalvelun tärkeimmiksi sisällöiksi tunnistettiin tuotteet sekä asiantuntija-artikkelit. Lisäksi nostettiin korostetusti esiin tärkeimpien päämiesten tuotemerkit.

Kattavien tuotetietojen yhteyteen lisättiin tuotteesta ja tuoteryhmästä vastaavien asiantuntijoiden esittelyt ja yhteystiedot. Samankaltaisten tuotteiden suosittelua tehostettiin ja käyttöön otettiin myös chattibotti.

Hajonta asiantuntija-artikkelien ja uutisten käytön määrässä oli suuri, käytetyimpien artikkelien kerätessä useita tuhansia latauksia. Artikkelit tuotiin verkkopalvelun etusivulle ja päätettiin panostaa artikkelien jatkuvaan tuotantoon. Verkkopalvelu mahdollistaa myös artikkeleiden liittämisen tuotteiden yhteyteen.

Tärkeimpien päämiesten merkkien sivuilla kerrotaan merkistä ja sen tuotteista. Näillä räätälöidyillä laskeutumissivuilla käytetään monipuolisesti erilaisia sisältöjen esitystapoja. Merkin tuotteet ovat suoraan tutustuttavissa ja ostettavissa merkkien laskeutumissivuilla.

Sisältöjen hallinta toteutettiin WordPress-julkaisujärjestelmää ja sen Gutenberg-lohkoeditoria käyttämällä. Tämä mahdollistaa sisältöjen sujuvan ja ketterän hallitsemisen Mediatraden tiimin toimesta.

Teknisesti saumattomasti toimiva kokonaisuus

Verkkopalvelu on toteutettu avoimeen lähdekoodiin perustuvan WordPress-julkaisujärjestelmän päälle. Verkkokauppatoiminnot tehtiin WordPressin WooCommerce-verkkokauppalaajennuksella, jonka keskeisiä vahvuuksia on monipuolinen räätälöitävyys:

 • verkkokaupan visuaalinen ilme
 • tuotesuodatukset
 • myynnin raportointi
 • tuotteiden toimitustavat.

Tuotteiden tiedot ylläpidetään Mediatraden toiminnanohjausjärjestelmässä (ERP, enterprise resource planning). ERP myös käsittelee myyntitilaukset ja ostotilaukset, generoi laskut ja tuottaa tarvittavan datan kirjanpitoa varten.

Kaksisuuntainen integraatio

Verkkopalveluun siis toteutettiin kaksisuuntainen integraatio Mediatraden ERP-järjestelmään:

 • tuotetiedot
 • ostohistoria
 • tarjoukset
 • asiakastietojen tarkistus
 • logistiikkakumppanin seurantakoodi

 • uusien asiakkaiden tiedot
 • asiakastietojen muutokset
 • tilaukset
 • tarjouksen hyväksyminen

Teknisessä toteutuksessa huomioitiin huolellisesti myös hakukoneoptimointi, tietoturva ja verkkopalvelun suorituskyky.

Huolehdimme verkkosivuston toiminnasta 24/7

Mediatraden verkkopalvelun ylläpito toteutetaan Huolenpitopalvelumme muodossa.

Kuukausittain tehtävään ylläpitoon kuuluu WordPress-julkaisujärjestelmän ja sen ulkoisten laajennosten versio- ja tietoturvapäivitykset. Lisäksi palveluun sisältyy asiakastuki ja neuvonta sekä päivittäinen varmuuskopiointi.

Tietoa asiakkaasta

Mediatrade on digitaalisen median tuotanto-, jakelu- ja hallintajärjestelmien ratkaisutoimittaja. Yrityksen asiakkaita ovat TV-yhtiöt, tuotantotalot, puhelinyhtiöt, kaapelitv-, IPTV- ja teleoperaattorit sekä julkisen sektorin toimijat, kuten sairaalat, oppilaitokset ja puolustusvoimat.

Mediatrade koostuu audiovisuaalisen alan ammattilaisista, hyvistä suhteista valmistajiin ja kumppaneihin, ilosta jakaa tietotaitoa sekä innostuksesta uusia kehityskulkuja kohtaan.

Tiimimme

Ernesti Niemi

Senior Digital Designer

Janne Hyyryläinen

Head Developer

Esimerkkejä töistämme

Toteutamme työksemme onnistuneita verkkopalveluita. Katso lisää esimerkkejä töistämme täältä.

Onnistumisiin.

Toteutamme työksemme onnistuneita verkkopalveluita. Intuitiivisesti käytettäviä, visuaalisesti näyttäviä ja teknisesti laadukkaita verkkosivustoja, verkkokauppoja ja verkkosovelluksia.

Työskentelemme erityisesti keskisuurten ja suurten yrityksien kanssa. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi Burger King, Fira, Huoneistokeskus, Itis, Lämpöykkönen, S-ryhmä ja Retta.