Data, analytiikka ja laadullinen tutkimus

Suunnittelemme ja toteutamme verkkopalveluiden analytiikkaratkaisut, joiden avulla kehitetään verkkopalveluita ja ohjataan liiketoiminnan kasvattamista. Toteutamme myös verkkopalveluiden laadulliset tutkimukset, kuten käyttäjäkyselyt ja käytettävyystutkimukset.

Analytiikkaratkaisuissamme yhdistämme asiakasymmärryksen, analytiikan tekniset työkalut sekä laadukkaan raportoinnin. Käytämme kaikkia yleisimpiä työkaluja ja otamme tarpeen mukaan haltuun uusia.

Analytiikkaratkaisu tallentaa tapahtumat

Kun käyttäjä selaa verkkopalvelua, analytiikkaratkaisu tallentaa tapahtumat. Kerätyn datan perusteella tiedetään, miten verkkopalvelua käytetään:

 • mistä lähteistä käyttäjät tulevat
 • vierailujen ja eri käyttäjien määrä
 • vierailujen kesto ja sivulataukset
 • eri sisältöjen käytön määrä
 • selaamisessa käytetyt päätelaitteet
 • jne.

Erityisesti verkkokaupoissa mitattavan toiminnan laajuus on suurempi, kun mittaaminen ulottuu tuotevalintoihin ja ostamiseen asti.

Verkkopalvelun kehittäminen datan avulla

Verkkopalvelua kehitetään käyttäjädatan perusteella. Datan avulla pystytään myös ohjaamaan liiketoiminnan kasvattamisen toimenpiteitä.

Tämän edellytyksenä kuitenkin on, että analytiikkaratkaisu toimii ja aidosti palvelee tekemisen kehittämisen tarpeita:

 • mitataan oikeita asioita
 • mittaaminen toimii teknisesti
 • tuotetaan tekemisen kehittämisen kannalta merkityksellistä tietoa
 • tulokset esitetään ymmärrettävässä ja hyödyntämiskelpoisessa muodossa
 • seurataan tuloksia reaaliajassa.

Dataan perustuva verkkopalvelun kehittäminen liittyy esimerkiksi löydettävyyteen hakukoneissa, sujuvampaan käyttökokemukseen, saavutettavuuteen tai konversioiden määrän kasvattamiseen.

Kun datan perusteella tunnistetaan, mitä ihmiset hakevat, millaisia hakusanoja he käyttävät ja miten verkkopalvelu vastaa näihin tarpeisiin, löydetään toimivia ratkaisuja hakukoneoptimointiin.

Kaikilla verkkopalveluilla on tarkoitus, joka on tärkeää pystyä muuttamaan mitattaviksi tavoitteiksi. Kun tavoitteet ovat mitattavat, voidaan datan perusteella selvittää kuinka hyvin verkkopalvelu toteuttaa tarkoitustaan ja jatkuvasti parantaa tuloksia.

Verkkopalvelun käytettävyys tarkoittaa, kuinka sujuvaa ja helppoa verkkopalvelun käyttäminen on. Datan avulla tunnistetaan ongelmia verkkopalvelun käytettävyydessä ja pystytään tekemään parannuksia.

Datan perusteella tunnistetaan verkkopalvelun saavutettavuuteen liittyviä ongelmia. Saavutettavuus on osin lakisääteistä, mutta erityisesti se on hyvää asiakaspalvelua.

Kun analytiikkaratkaisuun yhdistetään myös hakusanamainonnan ja verkkomainonnan työkalujen tuottama data, pystytään seuraamaan käyttäjäpolkua kokonaisvaltaisesti.

Raportointi

Pelkästään datan kerääminen ei riitä. Tärkeintä on löytää datasta tekemisen kehittämisen kannalta oleelliset asiat ja esittää nämä hyödyntämiskelpoisessa muodossa.

Toteutamme analytiikkaratkaisuihin reaaliaikaisen raportoinnin, jossa hyödynnetään datan visualisoituja esitystapoja. Raportin sisältö ja sisällön esitystavat määritellään yhdessä asiakkaamme kanssa, jotta varmistetaan raportin soveltuvuus asiakkaamme tarpeisiin. Raporttia kehitetään jatkuvasti, kun kokemusta ja dataa kertyy.

Analytiikkaratkaisun työkalut

Yleisimmin käyttämämme verkkopalveluiden analytiikan työkalut ovat Google Analytics 4, Matomo ja Adobe Analytics.

Raportoinnissa hyödynnämme Googlen Looker Studiota (ent. Google Data Studio), jolla muutetaan data reaaliaikaisesti seurattavaan ja visuaalisesti havainnollisesti esitettyyn muotoon.

Hotjar kuvaa visuaalisesti käyttäjien toimintaa verkkopalvelussa esimerkiksi lämpökarttojen muodossa. Nauhoituksien avulla nähdään, miten käyttäjät liikuttavat hiiren osoitinta verkkopalvelussa.

Evästekyselyissä käytämme yleisimmin Cookie Information– ja Cookiebot-evästekyselytyökaluja.

Tunnemme kattavasti myös muut työkalut ja tarvittaessa olemme nopeita oppimaan uusien työkalujen käytön.

Kaikkien työkalujen käytössä huomioimme EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.

Laadullinen tutkimus

Analytiikkaratkaisu kerää, analysoi ja raportoi määrällistä dataa, eli käytännössä numeroita. Tämän lisäksi käytämme verkkopalveluiden suunnittelussa ja jatkokehityksessä myös laadullista tutkimusta.

Esimerkiksi käyttäjäkyselyt, sisällön ja toiminnallisuuksien suunnittelun fokusryhmät ja käytettävyyden testaaminen verkkopalvelun käyttäjien avulla ovat hyödyllisiä työkaluja.

Laadullisella tutkimuksella voidaan selvittää verkkopalvelun käyttäjien näkemyksiä esimerkiksi seuraavista:

 • sisältörakenne ja sisältö
 • käyttöliittymä ja visuaalinen ilme
 • käytettävyys

Tyypillinen toteutustapa on, että mitataan laadullisella tutkimuksella verkkopalvelun tilanne ennen ja jälkeen verkkopalvelun uudistuksen. Näin saadaan vertailevaa laadullista informaatiota uudistuksen vaikutuksista ja onnistumisesta.

Verkkosivut_kuvitus

Jätä tarjouspyyntö.

Vastaamme tarjouspyyntöihin pikaisesti, laadukkaasti ja perusteellisesti. Osaamme. Innostumme. Onnistumme.