Onnistuimme yhdessä 9Livesin kanssa: Eri käyttäjäryhmien palvelupolut huomioiva verkkosivusto

9lives.fi Ohjelmointi Palvelumuotoilu UX & UI WordPress

Projekti lyhyesti

Liikkuvia hoitajakeskeisiä palveluita tuottava 9Lives osti Stella kotipalvelut Oy:n ja laajensi tarjontaansa. Me vastasimme tärkeimmästä toimenpiteestä uudistetun brändin lanseerauksessa. Lopputulos toimii – uusi verkkosivusto on erilaisia käyttäjiä tehokkaasti palveleva ja tietoturvallinen.

Verkkosivusto

Yhdistimme 9Livesin ja Stellan myös verkossa. Uusi verkkosivusto on ehjä kokonaisuus, joka tarjoaa sujuvasti käytettävästi tiedot kaikista yrityksen palveluista.

Saavutettavuus

Verkkosivusto tehtiin saavutettavuusstandardien mukaisesti. Sen käyttäminen sujuu eri päätelaitteilla, riippumatta käyttäjän henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Hakukonelöydettävyys

Sisällöt on suunniteltu ja toteutettu hakukonelöydettäviksi. Projektissa keskityttiin huolellisesti esimerkiksi sisältörakenteeseen ja sisältöjen kattavuuteen.

Tietoturva

9Livesin aikaisempi verkkosivusto kärsi useista erilaisista hyökkäysyrityksistä. Projektissa huomioitiin erityisen tarkasti tekninen suunnittelu ja tietoturvasuunnittelu.

Tavoitteet

 • Eri käyttäjäryhmien selkeät palvelupolut
 • Brändi-ilmeen ja saavutettavuuden huomioiva käyttöliittymä
 • Hakukonelöydettävä sisältö
 • Tietoturvallinen tekninen ratkaisu

Keskeiset ratkaisut

 • Sisältörakenteen ja käyttäjäpolkujen huolellinen määrittely ja dokumentointi
 • Hakukonelöydettävyyden vaatimat toimenpiteet mm. sisällön muotoilussa
 • Saavutettavuusstandardien huomioiminen ja testaaminen
 • Teknisen arkkitehtuurin rakentaminen turvalliseksi, nopeaksi ja skaalautuvaksi
 • Tietoturvan huomioiminen kaikessa aina palvelinratkaisusta yhteydenottojen tarkistamiseen

Kiinnostuitko?

Lue eteenpäin ja tutustu tarkemmin onnistumisemme vaiheisiin tai ota yhteyttä.

Onnistuimme palvelumuotoilussa:

Selkeät palvelupolut useille eri käyttäjäryhmille

9Livesin vanha verkkosivusto oli useamman vuoden vanha ja sisällönhallinnaltaan sekä ulkoasultaan kankea. Yritysoston myötä laajentunut palveluvalikoima tarkoitti sitä, että verkkosivusto oli syytä suunnitella ja toteuttaa kokonaan uudelleen.

Uudistetussa verkkopalvelussa jokaiselle erilaiselle käyttäjäryhmälle tulee tarjota nopeallakin vilkaisulla ymmärrys juuri heille tarjottavista palveluista. Tässä me tarjoamme Suomen parasta osaamista.

Käytännössä tarkoitus oli yhdistää Stellan ja 9Livesin sivustot sisällön näkökulmasta yhdeksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Palvelu- ja käyttäjäpolut

9Livesin nykyinen palveluvalikoima on erittäin laaja ja palvelut jakautuvat osin eri käyttäjäryhmien välille. 9Livesin palvelut yksityisasiakkaille, yrityksille ja julkiselle sektorille ovat:

 • kotihoito
 • henkilökohtainen avustaja
 • hoitaja tai fysioterapeutti kotiin
 • ensihoito ja potilaskuljetukset
 • ensiapupäivystys
 • hengityshalvaushoito
 • koronatestaus
 • rokotukset

Ennen verkkopalveluprojektin aloitusta 9Lives oli yhdessä viestinnän kumppaninsa Kaikun kanssa tehnyt erinomaista pohjatyötä palvelun sisällön, käyttäjäpolkujen sekä sisältörakenteen suunnittelun tiimoilta.

Projekti aloitettiin yhteisellä työpalaverilla, jossa määriteltiin ja dokumentoitiin verkkosivuston sisältörakenne sekä erilaiset käyttäjäpolut ja tavoitteet.

Onnistuimme sisällöissä:

Hakukonelöydettävyys laadullistaa sisältöä

Hyvälläkään verkkosivustolla ei tee mitään, jollei sisältö ole laadukasta. Tästä syystä pyrimme aina painottamaan laadukkaan sisällöntuotannon tärkeyttä osana verkkosivuprojektia.

Projektissa 9Lives ja Kaiku vastasivat laadukkaan ja hakukonelöydettävän sisällön tuotannosta. Me vastasimme sisällön muotoilusta ja syöttämisestä verkkopalveluun.

Sisällöllisiä vaikutustekijöitä hakukonelöydettävyyteen ovat muun muassa:

 • sisältörakenne
 • otsikkotasot
 • sisällön ”relevanttius” sivun otsikkoon nähden
 • riittävästi sisältöä aihealueittain
 • kuvaavat metaselitteet

Onnistuimme designissa:

Brändi ja saavutettavuus suunnittelun keskiössä

9Livesin verkkosivustouudistuksen käyttöliittymän ilme suunniteltiin markkinointitoimisto Dentsun toteuttaman brändiuudistuksen mukaisen graafisen ohjeiston pohjalta.

Asiakkaan tavoin myös Dentsu osallistui projektiin käyttöliittymän suunnitteluvaiheessa tarjoten näkemyksiään, jotta uusi brändi-ilme saatiin loistamaan verkkopalvelussa parhaalla mahdollisella tavalla myös heidän näkökulmastaan.

Käyttöliittymäsuunnittelu aloitettiin yhteisessä työpajassa, jossa Dentsu esitteli uudistetun brändiohjeiston. Keskustelimme 9livesin sekä Dentsun toiveista ja tavoitteista ulkoasun suhteen. Lisäksi keskustelimme teknisistä reunaehdoista liittyen käyttöliittymään, kuten saavutettavuudesta ja responsiivisuudesta.

Projektin käyttöliittymän suunnitteluvaiheen ensituotoksina hahmottelimme verkkosivuston yleisilmettä – fiilistä – etusivun yksinkertaisella prototyypillä. Kun yleisilme oli hyväksytty, suunnittelimme verkkopalvelun kaikki sivunäkymät klikattavaksi prototyypiksi.

Saavutettavuus

Alusta alkaen oli selvää, että uusi verkkosivusto tulee suunnitella ja toteuttaa saavutettavuusstandardien mukaisesti. Tästä syystä brändiohjeiston pää- ja tehostevärit testattiin saavutettavuusnäkökulmasta.

Värit osoittautuivat sopiviksi, joten brändiohjeiston värimäärityksiä ei tarvinnut pohtia uudelleen saavutettavuussyistä.

Turvallinen, nopea ja skaalautuva palvelu

Verkkosivuston tekninen toteutus tapahtui tiiviissä yhteistyössä 9Livesin ja meidän välillä. Sisällönhallintatyökalut rakennettiin WordPressin Gutenberg-editorin päälle. Niin sanottu WYSIWYG-editori (what you see is what you get) tarjoaa sisällöntuottajalle erittäin helppokäyttöiset, monipuoliset ja visuaaliset työkalut sisällön päivittämiseen.

Sivuston tekninen arkkitehtuuri suunniteltiin huolellisesti, jotta palvelusta rakentuisi turvallinen, nopea ja skaalautuva. Lopputuloksena syntyi laadukas ja turvallinen verkkosivusto, joka vastaa 9Livesin liiketoiminnallisiin tarpeisiin ja edustaa brändiä parhaalla mahdollisella tavalla.

Tietoturva

9Livesin verkkosivusto on kärsinyt vuosien varrella useista erilaisista hyökkäysyrityksistä, joten projektin tekninen- ja tietoturvasuunnittelu otettiinkin erityisen tarkasti huomioon.

Tietoturvan osalta projektissa kiinnitettiin erityistä huomiota esimerkiksi palvelinratkaisuun, lisäosien käyttämiseen, sekä lomakkeelta lähetettävien yhteydenottojen tarkistamiseen.

Kuukausittaista huolenpitoa

Verkkopalvelun ylläpidosta sekä jatkokehityksistä vastaa Huolenpito-tiimimme. Kuukausittain tehtävään ylläpitoon kuuluu WordPress-julkaisujärjestelmän ja sen ulkoisten laajennosten versio- ja tietoturvapäivitykset. Lisäksi palveluun sisältyy kuukausipalaverit, asiakastuki ja neuvonta sekä päivittäinen verkkopalvelun varmuuskopiointi.

Verkkopalvelun uudistaminen on ensimmäinen askel yhteistyössämme, sillä palvelua tullaan jatkokehittämään sen saaman palautteen sekä analytiikan pohjalta.

Tietoa asiakkaasta

9Lives on yksi Suomen suurimmista hoitaja- ja avustajapalveluiden tuottajista ja yksityisten sairaankuljetuspalveluiden edelläkävijä.

Yksityinen suomalaisomisteinen 9Lives tekee yhteiskunnallisesti merkittävää työtä noin 3000 ammattilaisen voimin. He työskentelevät eri puolella Suomea kotihoidossa, henkilökohtaisessa avussa, ensihoidossa ja potilassiirroissa, rokotus- ja diagnostiikkatoiminnassa sekä hengityshalvaushoidossa.

Yritys tekee tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueiden, yrityksien ja yksityisten tahojen kanssa.  

Tiimimme

Mikko Erola

Account Director, Team Lead

mikko.erola@into-digital.fi 044 277 9565

Ella Killinen

Digital Designer

Janne Hyyryläinen

Head Developer

Heikki Parviainen

Project Manager

heikki.parviainen@into-digital.fi 050 512 9267

Mikko Huuskonen

Head of Data & Analytics

mikko.huuskonen@into-digital.fi

Esimerkkejä töistämme

Toteutamme työksemme onnistuneita verkkopalveluita. Katso lisää esimerkkejä töistämme täältä.

Onnistumisiin.

Toteutamme työksemme onnistuneita verkkopalveluita. Intuitiivisesti käytettäviä, visuaalisesti näyttäviä ja teknisesti laadukkaita verkkosivustoja, verkkokauppoja ja verkkosovelluksia.

Työskentelemme erityisesti keskisuurten ja suurten yrityksien kanssa. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi Burger King, Fira, Huoneistokeskus, Itis, Lämpöykkönen, S-ryhmä ja Retta.