Uusi 9lives.fi – Käyttäjiä tehokkaasti palveleva ja tietoturvallinen verkkopalvelu

9lives.fi Ohjelmointi Palvelumuotoilu UX & UI WordPress

9Lives on yksi Suomen suurimmista hoitaja- ja avustajapalveluiden tuottajista ja yksityisten sairaankuljetuspalveluiden edelläkävijä. 9Lives tekee yhteiskunnallisesti merkittävää työtä noin 3000 ammattilaisen voimin.

Jaa sivu

Vuoden 2021 lopulla 9Lives osti Stella kotipalvelut Oy:n ja kasvatti palveluvalikoimaansa kotihoidon ja henkilökohtaisen avun osalta. 9Lives ja Stella tavoittelevat yhdessä Pohjois-Euroopan johtavaa asemaa sosiaali- ja terveydenhuollon liikkuvien hoitajakeskeisten lähipalveluiden tarjoajana.

9Lives uusi visuaalisen brändi-ilmeensä syksyn 2022 aikana. Me vastasimme tärkeimmästä yksittäisestä toimenpiteestä uudistetun brändin lanseerauksessa, eli uuden verkkosivuston suunnittelusta ja toteutuksesta.

Palvelumuotoilu

9Livesin vanha verkkosivusto oli useamman vuoden vanha ja sisällönhallinnaltaan sekä ulkoasultaan kankea. Yritysoston myötä laajentunut palveluvalikoima tarkoitti sitä, että verkkosivusto oli syytä suunnitella ja toteuttaa kokonaan uudelleen. Käytännössä tarkoitus oli yhdistää Stellan ja 9Livesin sivustot sisällön näkökulmasta yhdeksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Palvelu- ja käyttäjäpolut

9Livesin nykyinen palveluvalikoima on erittäin laaja ja palvelut jakautuvat osin eri käyttäjäryhmien välille. 9Livesin palvelut yksityisasiakkaille, yrityksille ja julkiselle sektorille ovat:

 • kotihoito
 • henkilökohtainen avustaja
 • hoitaja tai fysioterapeutti kotiin
 • ensihoito ja potilaskuljetukset
 • ensiapupäivystys
 • hengityshalvaushoito
 • koronatestaus
 • rokotukset

Erilaisia käyttäjäryhmiä, -polkuja ja -tapauksia on siis paljon ja sisältöä on laajasti moneen eri tarkoitukseen. Ennen verkkopalveluprojektin aloitusta 9Lives oli yhdessä viestinnän kumppaninsa Kaikun kanssa tehnyt erinomaista pohjatyötä palvelun sisällön, käyttäjäpolkujen sekä sisältörakenteen suunnittelun tiimoilta.

Projekti aloitettiin yhteisellä työpalaverilla, jossa määriteltiin ja dokumentoitiin verkkosivuston sisältörakenne sekä erilaiset käyttäjäpolut ja tavoitteet.

”Kun verkkopalvelulla on monta erilaista käyttäjäryhmää, ja kaikille tulisi tarjota nopeallakin vilkaisulla ymmärrys juuri heille tarjottavista palveluista, luo se omat haasteensa verkkopalvelun suunnittelulle. 9Livesin ja Kaikun erinomainen pohjatyö sivuston rakenteen kanssa oli tässä suurena apuna.”

Ella Killinen, Into-Digitalin Digital Designer

Sisältö

Verkkosivuston sisällöt ylläpidetään WordPress-sisällönhallintajärjestelmässä, jossa sisällönhallinta on rakennettu monipuolisesti niin, että sisältöjen ylläpitäminen ja muokkaaminen on helppokäyttöistä ja selkeää.

Me tapaamme sanoa, että hyvälläkään verkkosivustolla ei tee mitään, jollei sisältö ole laadukasta. Tästä syystä pyrimme aina painottamaan laadukkaan sisällöntuotannon tärkeyttä osana verkkosivuprojektia.

Projektissa 9Lives ja Kaiku vastasivat laadukkaan ja hakukonelöydettävän sisällön tuotannosta. Me vastasimme sisällön muotoilusta ja syöttämisestä verkkopalveluun.

Sisällöllisiä vaikutustekijöitä hakukonelöydettävyyteen ovat muun muassa:

 • sisältörakenne
 • otsikkotasot
 • sisällön ”relevanttius” sivun otsikkoon nähden
 • riittävästi sisältöä aihealueittain
 • kuvaavat metaselitteet

Käyttöliittymä

Käyttöliittymäksi (user interface, UI) kutsutaan mitä tahansa rajapintaa, jonka avulla käyttäjä vuorovaikuttaa käyttämänsä verkkopalvelun kanssa.

9Livesin verkkosivustouudistuksen käyttöliittymän ilme suunniteltiin markkinointitoimisto Dentsun toteuttaman brändiuudistuksen mukaisen graafisen ohjeiston pohjalta.

Asiakkaan tavoin myös Dentsu osallistui projektiin käyttöliittymän suunnitteluvaiheessa tarjoten näkemyksiään, jotta uusi brändi-ilme saatiin loistamaan verkkopalvelussa parhaalla mahdollisella tavalla myös heidän näkökulmastaan.

Käyttöliittymäsuunnittelu aloitettiin yhteisessä työpajassa, jossa Dentsu esitteli uudistetun brändiohjeiston. Keskustelimme 9livesin sekä Dentsun toiveista ja tavoitteista ulkoasun suhteen. Lisäksi keskustelimme teknisistä reunaehdoista liittyen käyttöliittymään, kuten saavutettavuudesta ja responsiivisuudesta. 

Projektin käyttöliittymän suunnitteluvaiheen ensituotoksina hahmottelimme verkkosivuston yleisilmettä – fiilistä – etusivun yksinkertaisella prototyypillä. Kun yleisilme oli hyväksytty, suunnittelimme verkkopalvelun kaikki sivunäkymät klikattavaksi prototyypiksi.

Alusta alkaen oli selvää, että uusi verkkosivusto tulee suunnitella ja toteuttaa saavutettavuusstandardien mukaisesti. Tästä syystä brändiohjeiston pää- ja tehostevärit testattiin saavutettavuusnäkökulmasta. Värit osoittautuivat sopiviksi, joten brändiohjeiston värimäärityksiä ei tarvinnut pohtia uudelleen saavutettavuussyistä.

Tekninen toteutus

Verkkosivuston tekninen toteutus tapahtui tiiviissä yhteistyössä 9Livesin ja meidän välillä. Sisällönhallintatyökalut rakennettiin WordPressin Gutenberg-editorin päälle. Niin sanottu WYSIWYG-editori (what you see is what you get) tarjoaa sisällöntuottajalle erittäin helppokäyttöiset, monipuoliset ja visuaaliset työkalut sisällön päivittämiseen.

Sivuston tekninen arkkitehtuuri suunniteltiin huolellisesti, jotta palvelusta rakentuisi turvallinen, nopea ja skaalautuva. Lopputuloksena synty laadukas ja turvallinen verkkosivusto, joka vastaa 9Livesin liiketoiminnallisiin tarpeisiin ja edustaa brändiä parhaalla mahdollisella tavalla.

Tietoturva

9Livesin verkkosivusto on kärsinyt vuosien varrella useista erilaisista hyökkäysyrityksistä, joten projektin tekninen- ja tietoturvasuunnittelu otettiinkin erityisen tarkasti huomioon. 

Tietoturvan osalta projektissa kiinnitettiin erityistä huomiota esimerkiksi palvelinratkaisuun, lisäosien käyttämiseen, sekä lomakkeelta lähetettävien yhteydenottojen tarkistamiseen. 

Jatkokehitys

Verkkopalvelun ylläpidosta sekä jatkokehityksistä vastaa Huolenpito-tiimimme. Kuukausittain tehtävään ylläpitoon kuuluu WordPress-julkaisujärjestelmän ja sen ulkoisten laajennosten versio- ja tietoturvapäivitykset. Lisäksi palveluun sisältyy kuukausipalaverit, asiakastuki ja neuvonta sekä päivittäinen verkkopalvelun varmuuskopiointi.

Verkkopalvelun uudistaminen on ensimmäinen askel yhteistyössämme, sillä palvelua tullaan jatkokehittämään sen saaman palautteen sekä analytiikan pohjalta.

Projektitiimimme

Mikko Erola

Account Manager

mikko.erola@into-digital.fi 044 277 9565

Ella Killinen

Digital Designer

Janne Hyyryläinen

Head Developer

Heikki Parviainen

Project Manager

heikki.parviainen@into-digital.fi 050 512 9267

Mikko Huuskonen

Head of Data & Analytics

mikko.huuskonen@into-digital.fi