Onnistunutta huolenpitoa

Teemme verkkopalveluiden jatkuvaa ylläpitoa ja jatkokehitystä yli 20 vuoden näkemyksellä ja satojen ylläpidettävien palvelujen kokemuksella. Tarjoamme asiakkaillemme myös verkkopalvelun käyttötuen.

Kun verkkopalvelu on julkaistu, Huolenpitotiimimme ottaa sen vastuulleen. Huolellisella ylläpidolla varmistamme, että verkkopalvelu on jatkuvasti tietoturvallinen ja toimii asianmukaisesti:

 • Tukipalvelu
 • Julkaisujärjestelmän päivitykset
 • Toiminnallisuudet, kuten lomakkeet ja laskurit
 • Integraatiot
 • Tietoturva

Jatkuvan ylläpidon lisäksi teemme verkkopalveluiden jatkokehitystä. Sisältöjä täytyy päivittää ja mieluiten toteuttaa jatkuvasti lisää. Tuloksellisuutta pitää seurata. Tarvitaan uusia sivupohjia, sisältömoduuleita, lomakkeita, laskureita, karttoja ja muita uusia toiminnallisuuksia. Huolenpitotiimimme auttaa!

Ryhdytäänkö töihin?

Ota yhteyttä ja kysy lisää Huolenpitopalvelustamme tai pyydä tarjous. Vastaamme viestiisi viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Huolenpitotiimi – Asiantuntijamme ja osaamisemme

Huolenpitotiimiimme kuuluu kuuluu lähes 10 verkkopalveluiden ylläpidon ja jatkokehityksen tekijää. Tiimi keskittyy vain huolenpidon tehtäviin. Vastaamme asiakkaidemme kyselyihin ja jatkokehityspyyntöihin nopeasti.

 • Projektipäällikkö
 • Palvelumuotoilija
 • Designer
 • Ohjelmistokehittäjät
 • Data ja analytiikka

Näin Huolenpitopalvelu toimii

Tarjoamme Huolenpitopalvelun sekä itse tekemillemme että muiden tekemille verkkopalveluilla. Jos kyseessä on jonkun muun tekemä verkkopalvelu, tekeminen aloitetaan verkkopalvelun haltuunotolla.

Käyttöoikeudet tarvittaviin järjestelmiin, nykyisen ympäristön kartoitus ja kuvaus, tutustuminen, palvelinsiirto ja tietoturvapäivitykset sekä julkaisuprosessin käyttöönotto ja testaus.

Kuukausittaiset versiopäivitykset, lisäosapäivitykset, tietoturvapäivitykset ja kaikkien näiden testaaminen.

Projektiluontoisesti joko asiakkaan tai meidän aloitteestamme suoritettavat jatkokehitystoimenpiteet, kuten uudet toiminnallisuudet tai sisältömoduulit.

Haluatko tietää lisää?

Lue eteenpäin ja tutustu tarkemmin Huolenpitopalveluumme tai ota yhteyttä.

Ratkaisemme ylläpidon ja jatkokehityksen haasteenne

Tunnemme asiakkaidemme tyypilliset haasteet ja olemme tottuneita ratkomaan niitä. Tyypillisiä verkkopalvelun ylläpidon ja jatkokehityksen haasteita ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Julkaisujärjestelmä on hankalasti toteutettu tai sitä on muista syistä hankala käyttää
 • Tekninen ylläpito on laiminlyöty ja verkkosivusto on epävakaa ja tietoturvaltaan heikko
 • Sisältöjen muotoiluja käytetään huonosti tai ei ollenkaan ja sisältö rapistuu
 • Ylläpidon ja jatkokehityksen prosessi on kankea ja tekeminen takkuaa
 • Ylläpitohinnoittelu on epäselvää ja kallista
 • Yhteistyökumppani reagoi hitaasti tai ei ollenkaan
 • Proaktiivista näkemystä verkkosivuston kehittämisestä ei ole

Kerromme seuraavassa tarkemmin palvelumme sisällöstä ja hinnoittelustamme. Ylläpidämme ja kehitämme mielellämme myös muita kuin itse tekemiämme verkkopalveluita.

Huolenpitopalvelun sisältö

Verkkopalvelun teknistä ylläpitoa voisi kutsua kuukausittaiseksi terveystarkastukseksi. Tarkastuksen yhteydessä tehdään tarvittavat päivitykset ja jos jokin on vinossa, se huolletaan kuntoon. Ylläpidon tarkoituksena on varmistaa verkkopalvelun eri osien toimivuus:

 • Julkaisujärjestelmä
 • Toiminnallisuudet, kuten lomakkeet ja laskurit
 • Järjestelmän lisäosat
 • Integraatiot
 • Tietoturva

Kun ylläpito on laadukkaasti hoidettu, voidaan verkkopalvelua käyttää ja jatkokehittää tehokkaasti. Epävakaa ja tietoturvaltaan horjuva verkkopalvelu on riski, eikä se toteuta tarkoitustaan markkinoinnin, viestinnän ja myynnin tärkeimpänä työkaluna.

Tuki

Päivitysten lisäksi yksi olennainen tehtävämme verkkopalvelun elinkaaren aikana on olla asiakkaamme tukena. Liittyi se sitten palvelun käyttöön, koulutustarpeeseen tai mihin tahansa muuhun kysymykseen. Tuemme asiakkaitamme saamaan parhaan mahdollisen irti verkkopalvelustaan.

SLA

Bisneskriittisten verkkopalveluiden suhteen sovimme asiakkaidemme kanssa ohjelmistoylläpitopalvelusopimuksessa muun muassa palveluajoista (reagointi ja ratkaisu) tukipyynnön kriittisyysasteiden mukaisesti. Sopimuksen sisältö räätälöidään kunkin asiakkaamme tarpeisiin yksilöllisesti.

Huolenpitopalvelun hinta

Verkkopalvelun julkaisujärjestelmän teknisen ylläpidon tarjoamme jatkuvana palveluna, jolloin hinta on tyypillisesti 150-200 €/kk. Hinta perustuu työmäärään, joka on noin 1,5–2,5 tuntia kuukaudessa.

Jos ylläpidon yhteydessä havaitaan enemmän aikaa vaativia korjaustarpeita, näiden toteuttamisesta sovitaan erikseen. Tällaisia saattavat olla esimerkiksi integraatioiden muutokset, jos kolmannen osapuolen järjestelmä on muuttanut tai muuttamassa rajapintojaan.

Laajempien verkkopalveluiden, kuten liiketoimintakriittisten verkkokauppojen, ylläpidon työmäärä ja hinta saattaa olla suurempi. Tyypillinen hinta on laajemmissakin palveluissa kuitenkin ainoastaan joitain satoja euroja kuukaudessa ja perustuu ylläpidon vaatiman työn määrään.

Pidämme hinnoittelussamme lähtökohtana sitä, ettei asiakas koskaan joudu maksamaan työstä, jota ei tehdä.

verkkosivujen ylläpitoa
verkkosivut ylläpidossa

Verkkopalvelun jatkokehitys

Kun verkkopalvelua kehitetään suunnitelmallisesti, se toimii paremmin kaikilla mittareilla ja tuottaa varmemmin haluttuja tuloksia. Kehittämisessä huomioidaan sekä verkkopalvelun ylläpitäjän että käyttäjän näkökulmat.

Otamme tarvittaessa myös kantaa esimerkiksi hakukoneoptimointiin ja digitaalisen markkinoinnin ratkaisuihin.

1. Asiakkaan määrittelemät tarpeet

 • Asiakas tekee toimeksiannon verkkopalvelunsa jatkokehityksestä.
 • Kirjoitamme toimeksiannon pohjalta tarkemman teknisen kuvauksen työn sisällöstä ja annamme asiakkaalle tarjouksen työstä.
 • Kun asiakas hyväksyy työn tehtäväksi, vahvistamme aikataulun ja teemme työn. Tyypillisestä päivien sisällä toimeksiannosta.
 • Toimitamme asiakkaalle linkin verkkopalvelun demoversioon, jossa asiakas pääsee tarkistamaan tehdyn päivityksen ja hyväksymään sen julkaistavaksi.
 • Raportoimme asiakkaalle toteutetun työn sisällön ja laskutamme tehdyt työt kuukausittain.

2. Jatkokehitys Into-Digitalin näkemyksen pohjalta

Toimimme useiden asiakkaidemme kanssa työskentelymallilla, jossa verkkopalvelun jatkokehitystä ohjataan yhdessä. Meidän tehtävämme on asiakkaan toiveiden kriittinen arviointi ja kehittäminen sekä omien suosituksiemme esittäminen.

 • Esimerkiksi kuukausittaisessa työpalaverissa määritellään keskeiset kehityskohteet. Samalla käydään läpi edellisen kuukauden aikana tehdyt työt.
 • Kirjoitamme tarkemman teknisen kuvauksen työn sisällöstä ja annamme asiakkaalle kiinteähintaisen tarjouksen työstä.
 • Kun asiakas hyväksyy työn tehtäväksi, vahvistamme aikataulun ja teemme työn.
 • Toimitamme linkin verkkopalvelun demoversioon, jossa asiakas pääsee tarkistamaan tehdyn päivityksen ja hyväksymään sen julkaistavaksi.
 • Raportoimme asiakkaalle toteutetun työn sisällön ja laskutamme tehdyt työt kuukausittain.

Jatkokehitystöiden hinta

Tuntihintamme ylläpidon ja jatkokehityksen töille on tyypillisesti 120 € (+alv 24 %).

Laskutamme jatkokehitystyöt kuukausittain. Toimitamme kuukauden päätteeksi raportin tehdyistä töistä ja laskutusyhteenvedon hyväksyttäväksesi.

Esimerkkejä tekemistämme verkkopalveluista

Toteutamme työksemme onnistuneita verkkopalveluita. Katso lisää esimerkkejä töistämme täältä.

Onnistumisiin.

Toteutamme työksemme onnistuneita verkkopalveluita. Intuitiivisesti käytettäviä, visuaalisesti näyttäviä ja teknisesti laadukkaita verkkosivustoja, verkkokauppoja ja verkkosovelluksia.

Työskentelemme erityisesti keskisuurten ja suurten yrityksien kanssa. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi Burger King, Fira, Huoneistokeskus, Itis, Lämpöykkönen, S-ryhmä ja Retta.