Verkkosovellukset.

Verkkosovelluksella tarkoitetaan verkkopalvelua, jota ei välttämättä ole luonnollista mieltää verkkosivustoksi tai verkkokaupaksi. Verkkosovellus tarkoittaa usein selaimessa toimivaa työkalua tai palvelua, kuten esimerkiksi oppimisympäristöä, räätälöityä intranettiä tai vaikkapa palvelutarjotinta.

Ryhdytäänkö töihin?

Jätä tarjouspyyntö täällä.

Verkkosovellus eroaa verkkosivustoista ja verkkokaupasta tyypillisesti sisällöltään, toiminnallisuuksiltaan ja käyttötarkoitukseltaan reilusti. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkosovellus tarkoittaa sananmukaisesti huomattavasti verkkosivu- tai verkkokauppahanketta sovellusmaisempaa palvelua. Kuten mobiilisovellus, mutta sellainen, joka toimii selaimessa päätelaitteesta riippumatta. Toiminnallisuusvaateet puolestaan usein aiheuttavat sen, että verkkosovellusten teknologiaratkaisut ovat normaaleista verkkosivustoista poikkeavia ja spesifisti juuri kyseisen sovelluksen tarpeisiin valikoituja.

Tarvitsetko verkkosovelluksen vai verkkosivuston?

Suunnittelemamme ja toteuttamamme talomaalta.fi, koulukoulu.fi ja kulttuuripankki.fi ovat erinomaisia esimerkkejä tyypillisestä verkkosovelluksesta.

”Tarvitseeko käyttäjän tehdä palvelussa jotain muuta, kun kyetä kuluttamaan sisältöä?”

Aapo Mäki, CEO

Mikäli käyttäjän tulee esimerkiksi vastata kysymyksiin, vuorovaikuttaa palvelua tarjoavan tahon tai muiden palvelua käyttävien ihmisten kanssa, on tarve perinteisen verkkosivuston sijaan verkkosovellukselle.

Näin onnistumme projektissa. Yhdessä kanssanne.

Verkkosovellusprojekti tulee suunnitella ja aikatauluttaa huolellisesti. Projektin alussa järjestetään kickoff, jossa käsitellään:

 • Esittäytyminen ja tutustuminen
 • Projektin vastuut
 • Projektinhallintatyökalut
 • Projektiprosessi ja projektin päiväkohtainen aikataulu
 • Palaverikäytänteet
 • Next stepit

Projektin alkuvaiheessa on tärkeää määritellä, että mitä ollaan tekemässä, miksi ja miten? Työvaihe käynnistyy workshopilla. Workshopin aiheeseen sisältyy muun muassa:

 • Tavoitteiden määritteleminen
 • Asiakasymmärrys
 • Analytiikkahuomiot
 • Sisältörakenne-ehdotelman läpikäynti
 • Tärkeimpien määrittelyä vaativian asioiden, kuten toiminnallisuuksien tunnistaminen
 • Teknologiavalinnoista keskusteleminen
 • Sopiminen mahdollisten kyselytutkimusten suorittamisesta projektin aikana

Miltä sovelluksen käyttäminen tuntuu? Kuinka käyttäjää ohjaillaan kohti haluttuja toimenpiteitä ja kuinka sovellus täyttää käyttäjän tarpeet?

Käyttökokemussuunnittelun työkaluina ovat käyttäjäpolkukaaviot, sisältörakennesuunnitelma sekä lopulta klikattava wireframe-prototyyppi, jolla todennetaan suunnitelmien toimivuus ennen seuraava työvaihetta.

Asiakas hyväksyy työvaiheen tuotokset ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.

Miltä sovellus ihan oikeasti näyttää? Sovelluksen käyttöliittymä on yksi olennaisimmista verkkopalvelun käyttökokemukseen vaikuttavista tekijöistä. Ensivaikutelma syntyy sivustosta 50 millisekunnissa.

UI-prototyypit pitävät sisällään:

 • Desktop-prototyypit
 • Mobiiliprototyypit
 • Tuotantovalmiiden aineistojen koostaminen

Aineisto pitää sisällään kaikki käyttöliittymäelementit, toiminnallisuudet, sisällön eri esitystavat ja eri toimintojen eri tilat, eli statet. Toisin sanoen kaiken, jotta suunnittelupäätöksiä ei tarvitse arpoa enää ohjelmointipöydällä.

Asiakas hyväksyy työvaiheen tuotokset ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.

Ohjelmistokehitys on digitaalisen palvelukehityksen vankkumaton kivijalka myös verkkosovellusprojekteissa. Koodia voi tehdä hyvin tai huonosti. Me teemme erinomaisesti. Suunnittelemme ja toteutamme sovelluksen teknologia-arkkitehtuurin parhaiten tarpeeseen soveltuvaksi.

Verkkosovelluksen todellinen mahti määritellään siis vasta ohjelmointipöydällä. Tietoturvalliset ja toimintavarmat, räätälöidysti rakennetut verkkosovellukset vaativat siis aikaa ja energiaa ohjelmistokehittäjiltämme.

Verkkosovellusprojekteissa palvelun testaus on merkittävässä roolissa. Testaamme muun muassa:

 • Käyttöliittymän eri selain- ja päätelaiteyhdistelmillä
 • Toiminnallisuuden toimivuuden
 • Integraatiot
 • Saavutettavuuden
 • Suorituskyvyn

Vaikka rakennamme verkkosovellukset 1. koodirivistä alkaen huolellisesti, tuo testausprosessimme lopputulokseen viimeisen silauksen. Emme halua julkaista pilkuntarkasti viimeistelemätöntä sovellusta, emmehän?

Me toivomme, että asiakassuhteemme kestävät vuosi toisensa perään. Kuten ne useimmiten kestävätkin.

Verkkosovelluksesta on tärkeää pitää huolta. Sitä pitää päivittää ja kehittää. Niin tietoturvan kuin toimivuudenkin varmistamiseksi.

Data ja analyytikka -palvelumme pitää huolen sitä, että sovelluksen performaatiota seurataan jatkuvasti. Datan perusteella kehitämme sivustoa yhdessä asiakkaamme kanssa.

Verkkosivut_kuvitus

Jätä tarjouspyyntö.

Vastaamme tarjouspyyntöihin pikaisesti, laadukkaasti ja perusteellisesti. Osaamme. Innostumme. Onnistumme.