Verkkosivut laadukkaasti

Olemme toteuttaneet satoja verkkosivuja pienistä yrityssivustoista tuhansien sivujen jättiläisiin. Olemme erikoistuneet toteuttamaan keskisuuria ja suuria verkkosivuja, mutta autamme myös pienempien verkkosivujen kanssa mielellämme.

Meidän tehtävämme on suunnitella ja toteuttaa asiakkaidemme liiketoimintaa edistäviä verkkosivuja.

Seuraavassa on kuvattu tyypillisen verkkosivuhankkeen vaiheistus. Vaiheiden sisältö vaihtelee hankkeiden laajuuden ja kompleksisuuden myötä. 

Projektisuunnittelu

 • Kick-off
 • Projektin aikataulutus
 • Työryhmän nimeäminen
 • Vastuunjako
 • Projektinhallintatyökalut
 • Palaverikäytännöt

 

Palvelumuotoilu

 • Kyselyt ja tutkimukset
 • Asiakasymmärrys
 • Käyttökokemuksen suunnittelu
 • Sisällön ja sisältörakenteen suunnittelu
 • Tekninen määrittely

Käyttöliittymän suunnittelu

 • Käyttöliittymäsuunnittelu
 • Käyttöliittymän visuaalinen suunnittelu
 • Kuvien käyttö
 • Kommentointi ja muutokset

Tekninen toteutus

 • Verkkopalvelun tekninen koostaminen
 • Toiminnallisuuksien toteutus
 • Verkkopalvelun tekninen hakukoneoptimointi
 • Integraatiot
 • Prototyyppi, kommentointi ja muutokset

Testaus

 • Sisällön syöttäminen ja siirtäminen
 • Selaintestaukset
 • Integraatiotestaukset
 • Muutokset ja korjaukset

Julkaisu

 • Vanhojen osoitteiden uudelleenohjaukset
 • Domain-ohjaukset

Jatkokehitys ja ylläpito

 • Tietoturva- ja järjestelmäpäivitykset kuukausittain
 • Analytiikka ja seuranta
 • Palvelun jatkokehitys

”Verkkosivusto on yrityksen tai yhdistyksen tärkein yksittäinen markkinoinnin väline.”

Ryhdytäänkö töihin?