Verkkokaupat.

Verkkokaupan tarkoitus on myydä. Kaikki muu on kermavaahtoa ja kirsikoita.

Suunnittelemme ja toteutamme asiakkaidemme liiketoimintaa edistäviä verkkokauppoja. Verkkokauppojen suunnittelussa on tärkeää ymmärtää nykyisiä ja potentiaalisia käyttäjiä. Meidän tulee täyttää heidän tarpeensa mahdollisimman selkeästi, suoraviivaisesti ja toimintavarmasti.

Toteutamme verkkokaupat täysin räätälöidysti asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden. Hyödynnämme verkkokauppahankkeissa useimmiten WordPress-julkaisujärjestelmää ja sen WooCommerce-laajennosta.

Ryhdytäänkö töihin?

Jätä tarjouspyyntö täällä.

Näin onnistumme verkkokauppahankkeissa. Yhdessä kanssanne.

Verkkokauppaprojekti tulee suunnitella ja aikatauluttaa huolellisesti. Projektin alussa järjestetään kickoff, jossa käsitellään:

 • Esittäytyminen ja tutustuminen
 • Projektin vastuut
 • Projektinhallintatyökalut
 • Projektiprosessi ja projektin päiväkohtainen aikataulu
 • Palaverikäytänteet
 • Next stepit

Projektin alkuvaiheessa on tärkeää määritellä, että mitä ollaan tekemässä, miksi ja miten? Työvaihe käynnistyy workshopilla. Workshopin aiheeseen sisältyy muun muassa:

 • Tavoitteiden määritteleminen
 • Asiakasymmärrys
 • Analytiikkahuomiot
 • Sisältörakenne-ehdotelman läpikäynti
 • Tärkeimpien määrittelyä vaativian asioiden, kuten toiminnallisuuksien tunnistaminen
 • Sopiminen mahdollisten kyselytutkimusten suorittamisesta projektin aikana

Verkkokaupan liiketoiminnallisen hyödyllisyyden takaa laadukkaat toiminnallisuudet sekä huolellisesti määritellyt ja toteutetut integraatiot.

Toiminnallisuudet ja integraatiot liittyvät oleellisesti toisiinsa. Projektiryhmän tulee esimerkiksi määritellä, että mitä tuotetietoa asiakkaan ERP-järjestelmästä tuodaan verkkokauppaan. Ja miten tietoa kyetään hyödyntämään esimerkiksi tuotehaussa, joka on useimmiten tärkein yksittäinen toiminnallisuus verkkokaupassa.

Samalla määritellään, miten tilaukset käsitellään ja kuinka tilaus- ja toimitusprosessi saatetaan loppuun siten, että asiakas saa tuotteensa ajallaan.

Miltä verkkokaupan käyttäminen tuntuu? Kuinka käyttäjää ohjaillaan kohti haluttuja toimenpiteitä ja kuinka verkkokauppa täyttää käyttäjän tarpeet? Kuinka helppoa ostaminen on?

Käyttökokemussuunnittelun työkaluina ovat käyttäjäpolkukaaviot, sisältörakennesuunnitelma sekä lopulta klikattava wireframe-prototyyppi, jolla todennetaan suunnitelmien toimivuus ennen seuraava työvaihetta. Esimerkiksi ostoputken sujuvuus päästään siis testaamaan jo wireframe-työvaiheessa.

Asiakas hyväksyy työvaiheen tuotokset ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.

Miltä verkkokauppa ihan oikeasti näyttää ja tuntuu? Verkkokaupan käyttöliittymä on yksi olennaisimmista verkkopalvelun käyttökokemukseen vaikuttavista tekijöistä. Ensivaikutelma syntyy sivustosta 50 millisekunnissa.

UI-prototyypit pitävät sisällään:

 • Desktop-prototyypit
 • Mobiiliprototyypit
 • Tuotantovalmiiden aineistojen koostaminen

Aineisto pitää sisällään kaikki käyttöliittymäelementit, toiminnallisuudet, sisällön eri esitystavat ja eri toimintojen eri tilat, eli statet. Toisin sanoen kaiken, jotta suunnittelupäätöksiä ei tarvitse arpoa enää ohjelmointipöydällä.

Asiakas hyväksyy työvaiheen tuotokset ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.

Ohjelmistokehitys on digitaalisen palvelukehityksen vankkumaton kivijalka verkkokauppaprojekteissa. Koodia voi tehdä hyvin tai huonosti. Me teemme erinomaisesti. Hyödynnämme verkkokauppaprojekteissamme pääsääntöisesti maailman suosituinta julkaisujärjestelmää WordPressiä ja sen WooCommerce-laajennosta.

Verkkokaupan todellinen mahti määritellään siis vasta ohjelmointipöydällä. Tietoturvalliset, toimintavarmat ja räätälöidysti rakennetut verkkokaupat vaativat eniten aikaa ja energiaa ohjelmistokehittäjiltämme.

Verkkokauppaprojekteissa palvelun testaus näyttelee kriittisen tärkeää roolia. Testaamme kaiken huolellisesti, muun muassa:

 • Käyttöliittymän eri selain- ja päätelaiteyhdistelmillä
 • Toiminnallisuuden toimivuuden
 • Integraatiot ja rahaliikenteen
 • Saavutettavuuden
 • Suorituskyvyn

Vaikka rakennamme verkkokaupat 1. koodirivistä saakka huolellisesti, tuo testausprosessimme lopputulokseen viimeisen silauksen. Emme halua julkaista pilkuntarkasti viimeistelemätöntä verkkokauppaa, emmehän?

Me toivomme, että asiakassuhteemme kestävät vuosi toisensa perään. Kuten ne useimmiten kestävätkin.

Verkkokaupasta on tärkeää pitää huolta. Sitä pitää päivittää ja kehittää. Niin tietoturvan kuin toimivuudenkin varmistamiseksi.

Data ja analyytikka -palvelumme pitää huolen sitä, että verkkokaupan performaatiota seurataan jatkuvasti. Datan perusteella kehitämme palvelua yhdessä asiakkaamme kanssa.

verkkosivut mobiili

Asiakkaitamme.

Miksi laadukas verkkokauppa?

Laadukkaat verkkokaupat tarjoavat valituille kohderyhmille heidän tarvitsemansa tuotteet helposti löydettävällä ja ostettavalla tavalla. Yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta toimiva verkkokauppa kasvattaa yritykseen kohdistuvaa kysyntää ja myyntiä sekä tehostaa liiketoimintaprosesseja eri tavoin:

 • enemmän käyttäjiä 
 • useampia selattuja tuotteita vierailun aikana 
 • vierailujen pidempi kesto
 • lisämyynti (up sales, cross sales)
 • yhteydenottojen, tarjouspyyntöjen ja myynnin määrän kasvu
 • aikaa ja täten kustannuksia säästävät, automatisoidut tilaus- ja toimitusprosessit

Toteutamme verkkokauppoja alkaen palvelumuotoilusta ja määrittelystä aina ylläpitoon ja jatkokehitykseen asti. Tiimin kokoamme projektikohtaisesti verkkokauppojen suunnittelun ja toteutuksen eri osa-alueiden huippuasiantuntijoistamme.

Verkkosivut_kuvitus

Jätä tarjouspyyntö.

Vastaamme tarjouspyyntöihin pikaisesti, laadukkaasti ja perusteellisesti. Osaamme. Innostumme. Onnistumme.