Hakusanamainonta

Digimarkkinointi Palvelumme Hakusanamainonta

Suomessa tehdään joka päivä yli 30 miljoonaa Google-hakua. Tämä tarkoittaa valtavaa kysyntää erilaisille tuotteille ja palveluille. Hakusanamainonnan avulla tavoitetaan potentiaaliset asiakkaat kustannustehokkaasti ja juuri oikeaan aikaan.

Ylivoimaisesti käytetyin hakukone Suomessa on Google, jonka osuus kaikista hauista on yli 95%. Kun ihmiset tekevät hakuja Googlessa, heille voidaan näyttää hakusanamainoksia heidän käyttämiinsä hakusanoihin perustuen.

Mainostaja siis määrittelee hakusanat, joilla haluaa mainostensa näkyvän. Hakusanamainonnan osumatarkkuus on erinomainen, koska ihminen itse ilmaisee kiinnostuksensa. Kohdennusta voidaan lisäksi tarkentaa esimerkiksi sijainnin, sukupuolen, iän, viikonpäivän ja kellonajan perusteella.

Google ei laskuta hakusanamainosten näyttämisestä, vaan ainoastaan mainosten toteutuneista klikkauksista. Näin jokainen hakusanamainontaan käytetty euro ohjaa käyttäjiä mainostajan verkkopalveluun. Hakusanamainonta onkin tyypillisesti kustannustehokkain markkinointiviestinnän työkalu.

Hakusanamainonnan suunnittelu ja toteutus

Hakusanamainonnan suunnittelun ja toteutuksen työt voidaan jakaa karkeasti kahteen vaiheeseen, joihin molempiin kuuluu useita eri töitä.

1. Tilien käyttöönotto ja hakusanamainonnan perustaminen

Hakusanamainonta käynnistetään ottamalla käyttöön tarvittavat mainonnan toteuttamisen ja mittaamisen työkalut ja perustamalla kampanjat. Samalla tehdään mainoksien tekstit ja määritellään kohderyhmät, käytettävät hakusanat, budjetit, hinnoittelustrategiat ja tavoitteet.

 • Tilien haltuunotto tai perustaminen
 • Analytiikan toteutus
 • Konversioseurannan asennus
 • Hakusanakartoitus
 • Mainonnan suunnittelu
 • Budjetin suunnittelu
 • Kampanjoiden perustaminen
 • Mainosryhmien luonti
 • Hinnoittelustrategioiden valinta
 • Avainsanojen syöttäminen
 • Mainostekstien suunnittelu
 • Mainoslaajennusten suunnittelu
 • Mainonnan käynnistäminen
 • Raportin teko
 • Työpalaveri

2. Ylläpito

Kun hakusanamainonta on käynnistetty, muuttuu tekeminen jatkuvaksi ylläpidoksi ja seurannaksi. Tässä tehdään mainonnan seuranta, kehitys ja raportointi.

 • Hakusanamainonnan kehitys
 • Mahdollisten uusien mainosryhmien ja mainosten toteutus
 • Mainosten optimointi
 • Konversio-optimointi
 • Työpalaveri
 • Raportointi

Miten klikkauksen hinta määräytyy?

Googlessa klikkauksen hinta määräytyy huutokauppana. Mitä useammin mainostaja haluaa mainoksensa näkyvän tietyllä haulla ja mitä enemmän mainostajat ovat tästä valmiita maksamaan, sitä korkeammaksi klikkauksen hinta nousee.

Lisäksi hintaan vaikuttaa mainoksen laatu ja mainonnan kohteena olevan sisällön osuvuus hakuun. Näitä Google arvioi omaan laatupisteytykseensä perustuen ja palkitsee laadukkaimman hakusanamainoksen alhaisemmalla hinnalla.

Yksittäisen klikkauksen hinta voi vaihdella muutamasta sentistä useisiin euroihin. Kaikkein halutuimmilla hakusanoilla klikkauksen hinta voi olla jopa 15-20 euroa. Mainostaja voi kuitenkin tarkasti säädellä panostuksensa kokoa, määrittämällä hakusanamainonnalle päivittäisen budjetin. Hallitsemattomia kuluja ei siis synny, vaikka klikkauksien hinnat vaihtelevatkin.

Miten hakusanamainontaa mitataan?

Hakusanamainonnan toteutusta ja tuloksia voidaan Google Ads -mainonnanhallintajärjestelmällä mitata tarkasti:

 • mainosnäytöt eri hakusanoilla
 • klikkausten määrä ja hinta
 • mainosten sijoittuminen hakutuloksissa (verrattuna kilpailijoihin)
 • eri mainosversioiden toimivuus

Lisäksi verkkopalvelun analytiikkaratkaisu täytyy suunnitella ja toteuttaa niin, että se mahdollistaa hakusanamainonnan tuloksien laadukkaan seurannan. Mainosten klikkaukset muuttuvat arvokkaiksi vasta, kun käyttäjät toimivat halutulla tavalla verkkopalvelussa.

Hakukoneoptimointi

Hakukonemarkkinointiin kuuluu hakusanamainonnan (SEA) lisäksi hakukoneoptimointi (SEO), jonka tarkoituksena on parantaa verkkopalvelun sijoittumista hakukoneen luonnollisissa hakutuloksissa. SEM (Search Engine Marketing) puolestaan kattaa nämä molemmat, eli SEA:n ja SEO:n. Tehokkaimmin hakukonemarkkinointi toimii, kun tehdään laadukkaasti sekä hakusanamainontaa että hakukoneoptimointia. Eli SEM:iä.

Lisää digitaalisesta markkinoinnista

Analytiikka

Kun verkkopalvelun käyttäjä selaa ja klikkailee verkkopalvelua, analytiikkatyökalu tallentaa tapahtumat. Kerätyn datan perusteella saadaan tarkkaa tietoa siitä, miten verkkopalvelua käytetään.

Lue lisää

Verkkomainonta

Verkkomainonta tarkoittaa eri digitaalisissa medioissa tapahtuvaa mainontaa. Siihen kuuluvat myös sosiaalisen median kanavat kuten Facebook, Instagram ja LinkedIn.

Lue lisää

Konversio-optimointi

Verkkopalvelun vierailijoista vain murto-osa toimii halutulla tavalla. Määrää voidaan kuitenkin kasvattaa konversio-optimoinnin keinoilla. Sen tarkoituksena on siis verkkopalvelun tehokkuuden parantaminen.

Lue lisää

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla parannetaan verkkopalveluiden löytymistä hakukoneilla.

Lue lisää

Asiakkaitamme

Ryhdytäänkö töihin?

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimetön

Kaikkia tietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti.