Uusi Plan.fi – lasten oikeuksien puolesta

Plan.fi Määrittely Ohjelmointi Palvelumuotoilu UX & UI WordPress

Plan International on lastenoikeusjärjestö, joka parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen elämää ja suojelua ympäri maailman. Vuonna 2020 Plan paransi maailmanlaajuisesti 26,9 miljoonan tytön ja 24 miljoonan pojan elämää. Into-Digital uudisti Planin Suomen organisaation verkkosivuston tavoitteenaan viedä Plan International Suomen tärkein yksittäinen viestinnän ja lahjoittamisen kanava täysin uudelle tasolle.

”Digitaalinen edelläkävijyys on meillä yksi strategian painopisteistä. Into-Digitalin kanssa saimme uudet, modernit ja käyttäjälähtöiset verkkosivut. Työryhmä teki erinomaista yhteistyötä suunnittelupöydältä käytännön toteutukseen.”

Kalle Heino / Digitaalisen median tuottaja, Plan International Suomi

Järkälemäinen projekti pohjana pitkäaikaiselle yhteistyölle

Uusi plan.fi ei ole tavanomainen nettisivu, vaan äärimmilleen viritetty, erittäin näyttävä ja poikkeuksellisen kattavat sisällönhallintamahdollisuudet sisällään pitävä täysin räätälöity WordPress-verkkosivusto. Tarvittavat toiminnallisuudet, sisältötyypit ja sisällön esitystavat suunniteltiin huolella yhdessä Planin tiimin kanssa työpalavereissa projektin alkuvaiheissa.

Planin tavoite on edistää tyttöjen oikeuksia, joten verkkopalvelun ensisijainen tarkoitus on ohjata käyttäjiä lahjoittamaan eri muodoissa ja innostaa ihmisiä toimimaan tasa-arvon puolesta. Tätä tavoitellaan niin vahvojen CTA-ohjausten kuin erittäin laadukkaiden Planin toimintaa kuvaavien sisältöjen välityksellä.

”Yhteisissä sessioissa jokainen yksityiskohta kehittyi hienosti. Into-Digital osasi myös ymmärrettävästi perustella kaikki ratkaisut. Jokainen asia oli mietitty tarkasti läpi.”

Kalle Heino / Digitaalisen median tuottaja, Plan International Suomi

Planin WordPress-sivusto pitää sisällään muun muassa:

  • Satoja sivuja
  • Lukuisia sisältötyyppejä: sivut, artikkelit, Plan-lehdet, tapahtumat, sisällöntuottajat, upotettavat sisältömoduulit, materiaalipankin, popup-sisällöt
  • Yli 20 sisältömoduulia
  • Sisällön taksonomian
  • Näyttävän meganavigaation
  • Ennakoivan ja kategorisoivan haun
  • Graafityökalut
  • Karttatoiminnallisuuden

Jykevä verkkosivusto on rakennettu siten, että laajuudestaan ja toiminnallisuksistaan huolimatta sivusto suoriutuu niin käyttäjäystävällisyydessä kuin hakukonelöydettävyydessä laadukkaasti:

Kattavat sisällönhallintatyökalut WordPressin avulla

Planin tarpeet uudelle verkkosivustolle olivat laajat ja kattavat, koska talon sisältä löytyy rutkasti osaamista sisällöntuotantoon. Monipuolista sisältöä haluttiin vaalia suunnittelemalla ja toteuttamalla verkkopalvelun sisällönhallintaan ratkaisuja, jotka ovat vertaansa vailla. Konepellin alla puksuttaa WordPressin Gutenberg viritettynä WordPressin Advanced Custom Fields (ACF) -lisäosalla. Erikoisuuksia Planin tuoreesta WordPress-sivustosta löytyy reilusti.

”Uusi plan.fi osoittaa melko kiistattomalla tavalla sen, että WordPress taipuu oikeastaan kaikkiin mahdollisiin asentoihin. Projekti oli tekniselle tiimillemme oikeinkin hedelmällinen.”

Antti Lassila / CTO, Into-Digital

Moduuleja, moduuleja ja moduuleja

Uuden plan.fi:n sivu-sisältötyypin sivut rakentuvat kokonaisuudessaan sisältömoduuleista. Sivu-sivupohjaa hyödyntämällä on rakennettu esimerkiksi etusivu, sisältösivut ja kampanjasivutkin. Yli 20 moduulia antaa sisällöntuottajalle lähes vapaat kädet sisällön esittämiseen.

Koska verkkosivusto rakentuu pääosin täysin moduulipohjaisista sivuista, tunnistettiin tarve viljellä lukuisille sivuille moduuleja, joiden sisällönhallinta tapahtuu keskitetysti yhdestä paikasta. Sisältötyyppiä käytetään muun muassa yleisen aktivointinoston ja yleisen tyttösponssi-noston sisällönhallinnassa. Näin päivitykset pystyy tekemään ilman, että sisältöjä joutuu päivittämään käymällä yksin kymmenillä eri sivuilla. Ominaisuus takaa myös sen, että sisältö on ajan tasalla kaikkialla sivustolla.

Toiminnallisuus on monikäyttöinen, koska upotettavan sisältömoduulin voi tehdä mistä tahansa yli kahdestakymmenestä sivustolle toteutetusta moduulista.

Värimaailma

Täydellistä sivuston ulkoasun hallintaa ilman riviäkään koodaamista? Into’s got this! Planille suunniteltiin ja toteutettiin erittäin kattavat mahdollisuudet hallita sisällön lisäksi myös sivuston ulkoasua. Näin ulkoasu taipuu mutkattomasti myös erilaisten kampanjoiden ja teemojen tarpeisiin.

Sisällönhallinnasta on mahdollista määrittää esimerkiksi värejä sekä grafiikan, kuvien ja tekstien asettelua.

Verkkosivustolle luotiin myös popup-sisältötyyppi, joka mahdollistaa popup-sisältöjen räätälöidyn esittämisen lukuisin näyttöasetuksin. Popupit voivat muun muassa näkyä koko sivustolla tai vain tietyillä sivuilla. Popupin ilmestymisen viivettä ja toistumista saa myös helposti hallittua.

Taksonomia

Käyttökokemus ja käyttäjäpolut – kuinka käyttäjälle saadaan tarjottua relevanttia sisältöä? Työkaluilla, jotka mahdollistavat sisältönostojen esittämisen näppärästi ja lukuisin eri asetuksin. Sivustolle toteutetun taksonomian avulla sisältöjä voi näyttää esimerkiksi sisältötyypin, avainsanan tai maan perusteella. Näin saman aiheen sisällöt linkittyvät toisiinsa ja käyttäjän ruudulle saadaan kiinnostavia nostoja, jotka ohjaavat seuraavan sisällön pariin.

Sivun kopiointi

Eikös uuden sivun perustaminen ole hieman raskasta, kun aina saa olla lisäämässä tyhjälle sivulle lukuisia moduuleja käsin?

Tämä potentiaalinen haaste ratkaistiin siten, että sisällönhallinnassa on mahdollisuus kopioida mikä tahansa verkkosivuston sivu pohjaksi uudelle sivulle. Täten moduuleja ja niiden asetuksia ei tarvitse kerta kerrasta lisätä uusille sivuille. Sisällönsyöttäjän työksi jää vain moduulien sisällön päivitykset.

Yksi verkkosivuston näyttävimmistä erikoisuuksista on navigaatiotyökalu, joka mahdollistaa useamman meganavigaation rakentamisen. Työkalulla voi rakentaa käyttäjää luonnollisesti ohjailevat navigaatiopolut ja samalla lisätä kiinteitä linkkejä ’’tukinavigaatioon’’. Kirsikkana navikakun päällä toimii sisällönhallitsijoiden mahdollisuus ylläpitää meganavigaatiossa CTA-sisältöä, kuten kehotusta liittymään tyttösponssiksi.

Kokonaisvaltainen vastuu Into-Digitalilla

Hanke suunniteltiin ja vietiin läpi tiiviissä ja hedelmällisessä yhteistyössä Planin tiimin kanssa. Into-Digitalilla oli ilo olla vastuussa:

”Uusi sivusto on meille iso tekninen harppaus nykyaikaan. Mobiilikäytettävyys ja hakukoneoptimointi vastaavat nyt täysin nykystandardeja.”

Jyrki Lappalainen / Verkko- ja analytiikka-asiantuntija, Plan International Suomi

Panostuksella kohti parempia tuloksia

Alusta saakka oli tärkeää, että verkkosivuston käyttö on sujuvaa eri kohderyhmille, kuten lahjoittajille ja Planin toiminnasta kiinnostuneille. Myös palvelun luotettavuutta ja saavutettavuutta haluttiin korostaa. Sivusto täyttääkin WGAC 2.1:n AA-tason saavutettavuusstandardit.

Huolellisen suunnittelun ja toteutuksen myötä käyttäjän on helppo löytää kiinnostava lahjoituskohde ja sisältö vaikuttavan käyttökokemuksen ja näyttävän ulkoasun avustuksella.

Yhdenvertaisuus-näkökulma:

”Tavoitteemme on edistää tyttöjen oikeuksia ja tasa-arvoa. Uusi verkkopalvelumme ohjaa käyttäjiä lahjoittamaan eri muodoissa ja innostaa ihmisiä toimimaan tasa-arvon puolesta. Modernit ja käyttäjälähtöiset sivut tarjoavat selkeästi ja monipuolisesti tietoa tyttöjen oikeuksista ja näin tuovat tasa-arvokysymyksiä ymmärrettävästi ja helppokäyttöisesti suuren yleisön tietoisuuteen ja tarjoavat mahdollisuuksia toimia. Siksi ne lisäävät mahdollisuuksia tasa-arvon toteutumiseen.

Työskentelemme ympäri maailman yhdessä kehittyvissä maissa asuvien tyttöjen ja nuorten naisten kanssa. Tuemme tyttöjen äänen kuulumista ja vaikuttamismahdollisuuksia heidän omissa yhteisöissään ja yhteiskunnissaan. Haluamme tuoda heidän äänensä kuuluviin myös Suomessa, ja uusi sivustomme tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet nostaa esiin tyttöjen näkökulmia ja ajatuksia.

Haluamme kehittää kehitysyhteistyöhön liittyvää kuvastoa ja representaatioita. Nämä kysymykset on huomioitu sivustouudistuksessa ja uusi, moderni sivusto on mahdollistanut näihin liittyvien kysymysten miettimistä ja ratkaisemista entistä paremmin.

Tasa-arvoa edistönä järjestönä haluamme tarjota yhdenvertaiset ja kaikille saatavilla olevat digitaaliset palvelut, vaikka laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ja EU:n saavutettavuusdirektiivi eivät meitä velvoittaisikaan toteuttamaan saavutettavaa verkkopalvelua. Siksi uusi verkkosivustomme täyttää suurimmalta osin AA-tason saavutettavuuskriteerit, jotka otimme verkkouudistuksessa käyttöön. (https://plan.fi/saavutettavuusseloste/)

Sivustollamme tuomme esille kootusti myös erilaiset yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja lapsen oikeuksiin liittyvät periaatteemme: turvallisen tilan periaatteet ja vinkkejä, miten voi huomioida yhdenvertaisuuden toiminnassa (https://plan.fi/yhdenvertaisuus/), lastensuojeluohjeet (https://plan.fi/lastensuojeluohjeet/) sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen, johon työmme pohjautuu (https://plan.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus/)

Nuorten osallisuus huomioitu sivuilla (https://plan.fi/nuoret) ja mobiilikäytettävyys vastaa myös nuorten käyttäjien tarpeisiin.”

Kalle Heino, Plan International Suomi

”Plan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Siksi halusimme verkkosivuista saavutettavat, vaikka laki tai EU:n saavutettavuusdirektiivi ei sitä meiltä vaadikaan. Into-Digitalin kanssa tämä onnistui loistavasti.”

Jyrki Lappalainen / Verkko- ja analytiikka-asiantuntija, Plan International Suomi

Mielenkiintoinen yhteistyö Into-Digitalin ja Planin välillä jatkuu sivuston ylläpidon ja jatkokehityksen merkeissä.

”Plan on alusta alkaen ollut meille tärkeä asiakas niin verkkopalvelun laajuuden ja kokoluokan kuin myös brändiarvonsa puolesta. Lupasin Planin tiimille ensimmäisestä päivästä lähtien, että tulemme antamaan projektille kaikkemme. Uskon vahvasti, että intohimomme Planin toimintaa kohtaan huokuu lopputuloksesta sen ansaitsemalla tavalla.”

Aapo Mäki / CEO, Into-Digital

Ida Andersson

Service & Content Designer

ida.andersson@into-digital.fi 040 024 2100

Ernesti Niemi

Senior Digital Designer

Lisää töitämme

Kaikki työmme löydät täältä.

Verkkosivut_kuvitus

Jätä tarjouspyyntö.

Vastaamme tarjouspyyntöihin pikaisesti, laadukkaasti ja perusteellisesti.