Verkkosivu

Miten tehdään verkkosivu, joka toimii tehokkaasti markkinoinnin ja myynnin työkaluna?

Miten tehdään verkkosivu, joka toimii tehokkaasti markkinoinnin ja myynnin työkaluna?
Miten tehdään verkkosivu, joka toimii tehokkaasti markkinoinnin ja myynnin työkaluna?

Verkkosivu on yrityksen tärkein yksittäinen markkinoinnin ja myynnin työkalu. Käytännössä jokainen asiakas vierailee ainakin jossain vaiheessa ostamista ja asiakkuutta verkkosivulla. Kerromme tällä sivulla, miten tehdään verkkosivuja, jotka toimivat tehokkaasti markkinoinnin ja myynnin työkaluna.

Tyypillisesti verkkosivu tarjoaa kattavasti tiedot yrityksen toiminnasta, palveluista ja tuotteista. Sitä käyttävät sekä potentiaaliset että nykyiset asiakkaat. Muita tärkeitä kohderyhmiä ovat esimerkiksi työnhakijat ja media. Onnistuva verkkosivu auttaa käyttäjää tutustumaan yritykseen ja ostamaan.

Mitä monimutkaisempi ja kalliimpi tuote tai palvelu on kyseessä, sitä suurempi on laadukkaan verkkosivun merkitys. Ostamiseen liittyy aina epävarmuutta, jota asiakas pyrkii poistamaan tutustumalla tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin mahdollisimman hyvin. Tämä tapahtuu kätevimmin verkkosivulla.

Erityisen tärkeää on myös se, että verkkosivu on hyvin löydettävissä hakukoneista. Suomessa ihmiset käyttävät tiedon hakemisessa useimmiten Googlea ja yrityksen verkkosivun täytyy löytyä sieltä oikeilla hakusanoilla.

Tehdäänkö sinullekin onnistuva verkkosivu?

Haluatko keskustella verkkosivun suunnittelusta ja toteutuksesta tai pyytää tarjouksen? Ole hyvä ja ota yhteyttä. Vastaamme viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Verkkosivun tarkoitus ja tavoitteet

Tavoitteiden ja tarkoituksen määrittely on tärkein työvaihe verkkosivun toteutuksessa. Kun tämä työ tehdään huolellisesti, toteutettava verkkosivu palvelee tarkoitustaan ja tuottaa haluttuja tuloksia.

Tyypillisesti verkkosivun ensisijaisena tarkoituksena on tarjota potentiaalisille asiakkaille heitä kiinnostava tieto. Tuotteisiin tai palveluihin ja niiden hintoihin tutustuminen tehdään verkkosivulla. Sivulta asiakas löytää myös tiedon yrityksen myymälöistä tai muista toimipisteistä. Onnistuva verkkosivu siis auttaa asiakasta ostamaan.

Pelkkä informaation tarjoaminen ei kuitenkaan riitä, tehtiin se miten laadukkaasti tahansa. Tieto on tietoa, mutta mielikuvien merkitys markkinoinnissa ja myynnissä on suuri. Siksi yrityksen täytyy laadukkaan sisällön lisäksi panostaa verkkosivunsa käyttöliittymään ja visuaaliseen ilmeeseen. Ihmiset haluavat ostaa yrityksiltä, jotka näyttävät ja tuntuvat hyvältä myös verkossa.

Yritykselle voidaan toteuttaa myös verkkokauppa, josta asiakas voi suoraan ostaa tuotteita tai palveluita. Osa yrityksistä palvelee asiakkaitaan vain verkkokaupassa, mutta useimmilla on vielä tarjolla myös jokin muu jakelutie, jonka toimintaa verkkokauppa osaltaan tukee.

Tilaa nyt maksuton Verkkopalvelun Onnistumistarkastus
Tilaa nyt maksuton Verkkopalvelun Onnistumistarkastus

Miten onnistuva verkkosivu tehdään?

Verkkosivun suunnitteluun ja toteutukseen kuuluu jopa satoja työvaiheita. Seuraavassa kuvataan karkeasti näistä tärkeimmät.

Digitaalinen palvelumuotoilu on ajattelutapa, prosessikuvaus ja joukko erilaisia työkaluja, joita soveltamalla syntyy sujuvia käyttökokemuksia.

Laadukkaasti palvelumuotoiltu verkkosivu vastaa käyttäjien tarpeisiin ja tuottaa haluttuja liiketoiminnallisia tavoitteita. Palvelumuotoilu perustuukin aina vahvaan ymmärrykseen verkkosivun kohderyhmistä, tarkoituksesta ja tavoitteista.

Määrittelyssä konkreettisesti suunnitellaan ja dokumentoidaan, millainen verkkosivu ollaan toteuttamassa ja miten sen toteutus tehdään. Verkkosivun suunnittelun ja toteutuksen työmääräarvio tyypillisesti tarkennetaan määrittelyn perusteella, koska se kuvaa projektin sisällön ja laajuuden yksityiskohtaisesti.

Sisältörakenteella tarkoitetaan, mistä eri sivuista verkkosivun sisältö koostuu ja miten sivut on järjestetty suhteessa toisiinsa. Selkeä sisältörakenne auttaa käyttäjää löytämään etsimänsä informaation ja ohjaa käyttäjää toimimaan halutulla tavalla.

Ilman laadukasta sisältöä verkkosivulla ei tee mitään. Sisältö saa verkkosivun käyttäjän kiinnostumaan ja asiakkaan ostamaan. Siksi sisällön suunnitteluun sekä sisällöntuotantoon täytyy panostaa kunnolla.

Sisältöjen toteuttamista varten verkkosivulle tehdään erilaisia sisältöjen esitystapoja (”sisältömoduulit”) ja työkalut esimerkiksi otsikoiden, ingressien ja listauksien muotoiluun.

Käyttöliittymäksi (user interface, UI) kutsutaan mitä tahansa rajapintaa, jonka avulla käyttäjä vuorovaikuttaa käyttämänsä verkkosivun kanssa. Se siis määrittää, miten verkkosivua käytetään ja miten sujuvaa käyttö on.

Käyttöliittymäsuunnittelussa esimerkiksi päätetään, millainen on verkkosivun valikko ja miten käyttäjää ohjataan eteenpäin verkkosivulla.

Visuaalisen ilmeen suunnittelussa sitten väritetään ja kuvitetaan käyttöliittymä. Verkkosivun suunnitelma siis muutetaan rautalankamallista visuaalisesti näyttäväksi ja toimivaksi.

Huolellinen tekninen toteutus varmistaa, että verkkosivu toimii halutulla tavalla. Toteutuksessa käytetään moderneja työkaluja ja käytänteitä esimerkiksi versionhallinnassa ja koodimuutosten julkaisussa.

Verkkosivun sisältöjen hallintaan tyypillisesti toteutetaan helppokäyttöiset työkalut. Yleisimmin käytetty työkalu Suomessa on WordPress, mutta tarjolla on runsaasti myös muita vaihtoehtoja. WordPressin vahvuuksia ovat esimerkiksi räätälöitävyys, monipuolisuus ja helppokäyttöisyys sekä kehittäjän että ylläpitäjän näkökulmasta.

Keskeinen osa teknistä suunnittelua ja toteutusta ovat integraatiot, eli eri järjestelmien yhdistäminen, jotta tieto voi liikkua sujuvasti järjestelmien välillä. Tyypillisesti verkkosivuilta tehdään integraatioita esimerkiksi markkinoinnin automaation, toiminnanohjauksen (ERP) ja asiakashallinnan (CRM) järjestelmiin.

Tekniseen toteutukseen kuuluu myös verkkotunnukset, palvelinympäristön toteutus (”käyttöpalvelut”) ja tietoturvasertifikaatit.

Kun käyttäjä selaa verkkosivua, analytiikkaratkaisu tallentaa tapahtumat. Kerätyn datan perusteella tiedetään, miten verkkopalvelua käytetään, ja voidaan ohjata verkkosivun jatkokehitystä.

Erityisesti verkkokaupoissa mitattavan toiminnan laajuus on suurempi, kun mittaaminen ulottuu tuotevalintoihin ja ostamiseen asti.

Analytiikkaratkaisun osana voidaan toteuttaa myös laadullista tutkimusta, kuten käyttäjäkyselyitä ja käytettävyystutkimuksia.

Ennen verkkosivun julkaisua, se testataan huolellisesti eri päätelaitteilla ja selaimilla.

Testaaminen tehdään sekä käyttäjän että ylläpitäjän näkökulmasta. Siihen kuuluu teknisen toimivuuden lisäksi myös esimerkiksi sisältöjen esitystapojen ja muotoilujen läpikäynti.

  • Verkkosivun sujuva toimivuus eri päätelaitteilla (”responsiivisuus”)
  • Sisältö
  • Toiminnallisuudet
  • Integraatiot
  • Saavutettavuus (kts. saavutettavuusohjeisto)
  • Suorituskyky
  • Uudelleenohjaukset

Voidaan hyvin sanoa, että työ vasta alkaa verkkosivun julkaisusta. Ylläpidossa ja jatkokehityksessä tehdään päivityksiä verkkosivun sisältöihin, toteutetaan uusia toiminnallisuuksia, seurataan verkkosivun tuloksia ja pidetään huolta verkkosivun tietoturvasta.

Tehdäänkö sinullekin onnistuva verkkosivu?

Haluatko keskustella verkkosivun suunnittelusta ja toteutuksesta tai pyytää tarjouksen? Ole hyvä ja ota yhteyttä. Vastaamme viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Verkkosivu ja Into-Digital Oy

Vuonna 2002 perustettu Into-Digital on yksi Suomen johtavista verkkosivujen suunnittelijoista ja toteuttajista.

Suunnittelemme, toteutamme ja ylläpidämme verkkosivuja, joiden tarkoitus on palvella onnistuneesti verkkosivun kävijöitä ja edistää onnistuneesti liiketoimintaasi.

Yhdistämme työssämme syvän osaamisen ja yhdessä innostumisen. Kutsumme sitä onnistumisen yhtälöksi.

Työllistämme Helsingissä ja Jyväskylässä 26 vakituista työntekijää, ja liikevaihtomme vuonna 2022 oli noin 2,1 miljoonaa euroa.

Asiakkaitamme