Integraatiot verkkosivustoilla ja -kaupoissa.

Verkkosivustointegraatio

Integraatio tarkoittaa kahden järjestelmän välistä yhteyttä, jonka välityksellä liikkuu tieto järjestelmästä toiseen. Välillä vain toiseen suuntaan, välillä molempiin suuntiin. Tietoa siis viedään ja tuodaan. Mitä suurempi verkkopalvelu, sitä useammin tarpeita integraatioille löytyy. Me olemme erittäin kokeneita erilaisten integraatioiden suunnittelijoita ja toteuttajia.

Tarve integraatioille herää, kun halutaan kehittää palveluista vaikuttavampia sekä tehostaa liiketoimintaa esimerkiksi ajankäytön näkulmasta. Manuaalinen tiedonsiirto on hidasta ja virhealtista sekä työllistävää. Vaikuttavuusnäkökulma verkkopalveluille voidaan löytää palvelujen saumattomasta toimivuudesta, kuten ostoprosessien toimivuudesta, kun se on kytketty suoraan asiakasyrityksemme liiketoimintaprosesseihin.

Pelkkä tiedonsiirto järjestelmästä toiseen ei ole yleensä tarpeita vastaavaa vaan vastaanottavan järjestelmän on pystyttävä tulkitsemaan datan sisältöä ja jalostettava sitä tarpeiden mukaan.

Verkkosivuista puhuttaessa integraatiot liittyvät useimmiten CRM-järjestelmiin tai markkinoinnin automaation järjestelmiin, kuten:

 • Uutiskirjeen tilaajatiedot viedään verkkosivuston tilauslomakkeelta esimerkiksi MailChimpiin
 • Yhteydenottolomakkeen tai tarjouspyyntölomakkeen merkintätiedot viedään verkkosivustolta esimerkiksi Salesforceen
 • Yhteydenottolomake tai asiantuntijan kalenterivarausnäkymä tuodaan esimerkiksi HubSpotista verkkosivustolle
 • Verkkosivustolla olevan extranetin kirjautuminen todennetaan, eli kirjautujan henkilötiedot tarkistetaan esimerkiksi Azure AD:sta. Tällöin ensin Azureen viedään tieto kirjautumisesta ja Azuresta tuodaan tieto siitä, onko käyttäjän kirjautumistunnus validi

Verkkokauppojen osalta tarpeet integraatioille muuttuvat ja integraatioihin liittyvät työmäärät tyypillisesti kasvavat. Onneksemme maksamiseen liittyvät integraatiot on tänä päivänä kohtuullisen helppoja toteuttaa, mikäli voidaan hyödyntää Paytrailin tai Netaxeptin kaltaisen maksupalvelutarjoajien palveluita.

 • Maksaminen on läsnä jokaisessa verkkokaupassa. Esimerkiksi Paytrail tarjoaa laadukkaat ja näppärät integraatiomahdollisuudet. Tällöin tieto käyttäjän ostoksesta viedään verkkokaupasta Paytrailiin ja Paytrailista tuodaan tieto onnistuneesta tai epäonnistuneesta maksusuorituksesta.
 • CRM-integraatiot ovat läsnä myös verkkokauppamaailmassa. Esimerkiksi toteuttamamme annansilmat.fi-verkkopalvelusta viedään lahjoittajien tiedot lahjoittajarekisteriin Salesforceen.
 • Tuotetietojen master data sijaitsee usein muualla, kuin verkkokaupassa itsessään. Useimmiten tuotetietoja ylläpidetään ERP- tai PIM-järjestelmässä, josta tuotetiedot useimmiten tuodaan verkkokauppaan.

Tarvitsette ingraation, mitä tehdä?

Yrityksillä on käytössään yhä useampia erilaisia järjestelmiä. Verkkosivuista ja -kaupoista puhuttaessa on tärkeää tunnistaa integraatiot jotka ovat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia liiketoiminnan näkökulmasta. Kuten moni muukin asia verkkopalvelu-uudistuksissa, myös integraatiot tulee suunnitella ennen toteutusta:

 • Mihin integraatiolla pyritään?
 • Integraation välityksellä liikuteltavien tietojen ”mapping” – mitä tietoa viedään mihinkin?
 • Rajapintakuvaukset integroitavista järjestelmistä
 • Testirajapintamahdollisuuksien selvittäminen
 • Pääsyoikeudet

Termistöä

Seuraavassa termistöä liittyen integraatioihin. Teidän ei välttämättä tarvitse niitä tietää tai ymmärtää. Me tiedämme ja ymmärrämme.

Yleisimmät tiedonsiirtoprotokollat

 • Web service on ohjelmointirajapinta. Jokin palvelin tarjoaa muilla tietokoneilla toimiville ohjelmistoille palvelun HTTP:n tai muun internet-pohjaisen protokollan yli.
 • FTP (File Transfer Protocol) puolestaan on protokolla, joka mahdollistaa tiedostojen siirron kahden koneen välillä käyttöjärjestelmästä riippumatta.
 • SOAP (Simple Object Access Protocol) on kieli ja protokolla, jonka avulla palvelun käyttäjä voi lähettää komennon palveluntarjoajalle ja palveluntarjoaja voi lähettää vastauksen.

Web service -arkkitehtuurimalleja rajapintojen toteuttamiseen

 • REST (Representational State Transfer) on HTTP-protokollaan perustuva arkkitehtuurimalli ohjelmointirajapintojen toteuttamiseen.
 • GRAPHQL on HTTP-protokollaan perustuva arkkitehtuurimalli ohjelmointirajapintojen toteuttamiseen.

Siirrettävien aineistojen muoto

 • JSON (JavaScript Object Notation): avoimen standardin tiedostomuoto tiedonvälitykseen.
 • XML (Extensible Markup Language): XML-kieliä käytetään sekä formaattina tiedonvälitykseen järjestelmien välillä että formaattina dokumenttien tallentamiseen.

Muita tärkeitä käsitteitä

 • API on sovellusliittymä ja lyhenne sovellusohjelmointirajapinnasta. Se on ohjelmointiliitäntä, joka sallii useiden sovellusten kommunikoida toistensa kanssa.
 • JWT (JSON Web Token) on avoimen standardin menetelmä käyttöoikeustietueiden (Access Token) hallinnoimiseen eri ohjelmistojen välillä.

Meillä on kokemusta näistä kaikista.

Integraatioasiakkaitamme

Lisää ohjelmistokehityksestä:

Kehitysprosessi

Kun koodaamme, missä järjestyksessä asiat tapahtuvat, keitä toteutukseen osallistuu ja mitkä ovat sprint-käytänteemme?

Lue lisää

WordPress ja WooCommerce

Mikä tekee WordPressistä maailman suosituimman julkaisujärjestelmän? Miksi ja miten me hyödynnämme sen mahdollisuuksia lähes kaikissa projekteissamme?

Lue lisää

Ryhdytäänkö töihin?

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimetön

Kaikkia tietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti.