Sisällöntuotanto.

Laadukas sisältö on onnistumisen, eli tulosten ehdoton edellytys. Kuinka erinomainen sisältö saadaan aikaiseksi?

Verkkopalvelun sisällöntuotanto
Sisällöntuotanto

On vain hieman liioteltua sanoa, että ilman laadukasta sisältöä verkkopalvelulla ei tee mitään. Siksi sisällöntuotanto on yksi suurimmista haasteista tuloksellisen verkkopalvelun toteuttamisessa. Tähän tarvitaan osaamista ja aikaa. Sisällöntuotannon työ ei myöskään lopu verkkopalvelun julkaisuun.

Ryhdytäänkö töihin?

Jätä tarjouspyyntö täällä.

Sisältörakenne määrittää, mitä sisältöä ja missä järjestyksessä verkkopalvelussa on. Sisällöntuotannossa suunnitelmat muutetaan konkretiaksi, kun sisältörakenne ja tarvittavat sisällöt toteutetaan verkkopalveluun.

Tyypillisin syy verkkopalvelun julkaisun viivästymiselle on sisällöntuotannon venyminen. Siksi sisällöntuotanto täytyy suunnitella, aikatauluttaa ja resursoida huolellisesti.

Sisällöntuotannossa voidaan käyttää lähteenä esimerkiksi aikaisempaa verkkopalvelua, markkinointimateriaaleja, vuosikertomusta ja myyntipresentaatioita. Jos sisällöntuotannossa on mahdollista hyödyntää omia asiantuntijoita, saadaan sisällöntuotantoon lisää leveyttä. Erikseen tehtävään nimetty sisällöntuottaja on hyvä ratkaisu, kun halutaan varmistaa sisällöntuotannon laatu ja sujuvuus. Meillä Into-Digitalilla sisällöntuotantotiimiin kuuluu:

  • Projektipäällikkö, kuka koordinoi aiheet ja resursoi kirjoitusajan asiantuntijoille
  • Sisäiset sisällöntuottajat, omat asiantuntijamme
  • Ulkoiset sisällöntuottajat

Missä vaiheessa projektia sisällöntuotanto sitten kannattaa aloittaa? Yksinkertainen vastaus on: mitä aikaisemmin sitä parempi.

Yleinen virhe on, että sisällöntuotannon työ aloitetaan liian myöhään. Tämä on tyypillisin syy verkkopalvelun julkaisun viivästymiselle. Tai vaihtoehtoisesti julkaisu tapahtuu raakilesisällöillä.

Sisällöt eivät voi olla valmiita liian aikaisin. Viimeistään, kun verkkopalvelun sisältörakenne on suunniteltu ja design-vaihe alkaa, on aika kääriä hihat sisällöntuotannon suhteen.

Ensimmäiset versiot sisällöistä voidaan laatia esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmalla, kuten kaikkien meidän tuntemalla Wordilla. Varsinainen sisällöntuotanto kuitenkin tehdään verkkopalvelussa käytössä olevilla esitystavoilla.

Tämä tarkoittaa eri sisältömuotojen, sivupohjien ja sisältömoduulien käyttämistä erilaisten sisältöjen esittämisessä. Sama sisältö voidaan verkkopalvelussa esittää useilla eri tavoilla ja sisällön jäsentely verkkopalveluun toteutetuilla työkaluilla on keskeinen työvaihe sisällöntuotannossa. Etenkin, kun tavoitteena on mahdollisimman laadukas kokonaiskäyttökokemus.

Sisältö ei ole pelkkää tekstiä

Yleisimmin käytetyt sisältömuodot verkkopalveluissa ovat teksti ja kuvat. Näidenkin tuotannossa riittää työtä. Muita vaihtoehtoja näitä rikastamaan ovat esimerkiksi videot, taulukot ja informaatiografiikat.

Jos sisällöntuotantoon on mahdollista panostaa reilummin, on suositeltavaa käyttää eri sisältömuotoja. Tässä(kin) sisältötyössä voidaan omien resurssien lisäksi käyttää alihankintaa. Myös me autamme sisältötyössä mielellämme.

Sisällöntuotanto on jatkuvaa työtä

Verkkopalvelun sisällöntuotanto tarkoittaa jatkuvaa tekemistä. Se ei siis lopu verkkopalvelun julkaisuun, vaan tarvitaan uusia sisältöjä esimerkiksi uutisten, blogiartikkelien tai uusien tuotteiden ja palveluiden kuvauksien muodossa.

Google ja sisältö

Jatkuva sisällöntuotanto on tärkeää myös hakukonelöydettävyyden kannalta. Google rakastaa tuoretta sisältöä ja aktiivisesti päivitettävät verkkopalvelut sijoittuvat paremmin hakutuloksissa.

Tutkimalla ihmisten hakukonekäyttäytymistä, saadaan arvokasta oppia sisältöön liittyvistä tarpeista ja toiveista: 

  • mistä aiheista ihmiset hakevat tietoa
  • millaisilla hakusanoilla tietoa haetaan
  • kuinka paljon hakuja eri aiheista ja eri hakusanoilla on
  • mistä verkkopalveluista ihmiset nyt parhaiten löytävät hakemansa tiedon?

Kun hakukonekäyttäytyminen huomioidaan heti alusta alkaen, rakennetaan myös perusta hyvälle hakukonelöydettävyydelle. Hakukonekäyttäytymisen huomioiminen on siis kriittisen tärkeää. Myös te haluatte löytyä hakukoneista ensimmäisten joukossa, eikös?

Lue seuraavaksi

Sisältö-aihealueeseen kannattaa tutustua huolellisesti. Ilman laadukasta sisältöä muuten laadukkaalla verkkopalvelulla ei tee juuri mitään.

Verkkosivut_kuvitus

Jätä tarjouspyyntö.

Vastaamme tarjouspyyntöihin pikaisesti, laadukkaasti ja perusteellisesti. Osaamme. Innostumme. Onnistumme.