Sisältörakenne.

Sisältörakenne tarkoittaa, mistä eri sivuista verkkopalvelu koostuu ja miten eri sivut on järjestetty verkkopalvelussa.

Sisältörakenne tarkoittaa, mistä eri sivuista verkkopalvelu koostuu ja miten eri sivut on järjestetty verkkopalvelussa. Kun sisältörakenne on looginen ja selkeä, käyttäjä löytää etsimänsä sisällön helposti ja nopeasti. Sisältörakenne on tärkeä myös hakukonelöydettävyyden kannalta.

Tyypillisesti verkkopalvelut koostuvat useista sivuista, jotka on sijoitettu tiettyyn järjestykseen. Tarkoituksena on tarjota käyttäjälle hänen etsimänsä sisällöt mahdollisimman sujuvasti löydettäväksi ja käytettäväksi. Lisäksi toimiva sisältörakenne ohjaa käyttäjää kohti haluttua toimintaa verkkopalvelussa.

Ryhdytäänkö töihin?

Jätä tarjouspyyntö täällä.

Lisää sisältörakenteesta

Verkkopalvelun sivujen määrään kannattaa suhtautua kriittisesti. Mitä enemmän sivuja on, sitä hankalampaa on toteuttaa selkeä ja helposti hahmotettava sisältörakenne.

Sivujen määrää ei kuitenkaan kannata karsia liikaa, koska toisistaan selkeästi poikkeavat aiheet on hyvä käsitellä omilla sivuillaan. Tämä on toimiva ratkaisu sekä verkkopalvelun käytettävyyden että hakukonelöydettävyyden kannalta. Hakukoneet suosivat sivuja, jotka keskittyvät tiettyyn aiheeseen. Käyttäjälle taas on tärkeää, että tiettyä aihetta koskevat sisällöt esitetään kattavasti omalla sivullaan.

Sisältörakenne määrittää verkkopalvelun sivujen tasot, eli sivujen väliset hierarkkiset suhteet. Tärkeimmät sivut ovat pääsivuja ja näillä on alasivuja sisältörakenteen seuraavilla tasoilla.

Tasojen määrä kannattaa yleensä pitää pienenä. Hyvä nyrkkisääntö on, että useamman kuin kolmen tason sivuja ei käytetä kuin poikkeustapauksissa. Liian syvä sisältörakenne tekee verkkopalvelun sisällöstä vaikeasti hahmotettavan ja huonosti käytettävän. Seuraavassa esimerkki omasta verkkopalvelustamme, jossa sijaitset nyt kolmannella tasolla.

 • Taso 1: pääsivu (esim. osaamisemme)
  • Taso 2: alasivu (esim. sisältö)
   • Taso 3: alasivun alasivu (esim. sisältörakenne, joka on tämä sivu)

Verkkopalvelussa sivut sijoitetaan sisältörakenteen mukaisesti valikkoon eli navigaatioon. Tyypillisesti käyttäjä navigoi verkkopalvelussa ensisijaisesti valikon kautta, mutta käyttäjää voidaan ohjata verkkopalvelussa myös esimerkiksi suoraan sisällössä olevilla linkeillä.

Valikot kannattaa toteuttaa niin, että ainakin toisen tason sivuille on mahdollista päästä suoraan valikosta klikkaamalla, ilman vierailua päätason sivulla. Tämä tekee verkkopalvelusta käytettävämmän, kun tietylle sivulle pääsemiseen tarvittavien klikkauksien määrä on pienempi. Meidän omalla sivustollamme käyttäjän on mahdollista päästä kaikille kiinteästi sisältörakenteeseen kuuluville sivuillemme suoraan navigaatiosta.

Sisältörakenteen mukaisella navigaatioratkaisulla on valtava merkitys osana käyttökokemusta. Tämä haaste ratkotaan design- ja ohjelmistokehitys-työvaiheissa.

Hakukoneet tunnistavat verkkosivuston sisältörakenteen ja arvioivat sivujen järjestyksen perusteella, mitkä ovat verkkopalvelun tärkeimmät sisällöt. Sisältörakenne on siis tärkeä myös hakukonelöydettävyyden kannalta.

Esimerkiksi Google voi myös näyttää sisältörakenteen mukaisesti verkkopalvelun sivuja hakutuloksessa. Tämä helpottaa juuri halutun sisällön löytämistä, kun käyttäjä voi hakukoneesta klikata suoraan etsimälleen sivulle verkkopalvelussa.

Vinkit sisältörakenteen suunnitteluun

Autamme sisältörakenteen suunnittelun kanssa suurimpaa osaa asiakkaistamme. Seuraavassa muutama vinkki sisältörakenteen suunnitteluun:

 • Suunnittele sisältörakenne käyttäjien tarpeisiin perustuen. Sinun mielipiteelläsi ei ole merkitystä.
 • Päätason sivujen määrä mieluiten korkeintaan 6-8 kpl.
 • Pidä valikkojen alatasojen määrä mahdollisimman pienenä.
 • Käytä mahdollisimman selkeitä ja yksiselitteisiä valikkotekstejä.
 • Käsittele yksittäisen sivun sisällössä vain yksi aihe.

Lue seuraavaksi

Sisältö-aihealueeseen kannattaa tutustua huolellisesti. Ilman laadukasta sisältöä muuten laadukkaalla verkkopalvelulla ei tee juuri mitään.

Verkkosivut_kuvitus

Jätä tarjouspyyntö.

Vastaamme tarjouspyyntöihin pikaisesti, laadukkaasti ja perusteellisesti. Osaamme. Innostumme. Onnistumme.