Sisällön esitystavat verkkopalveluissa.

Tutustu, kuinka mahdollistamme poikkeuksellisen laadukkaat sisällöntuotantomahdollisuudet verkkosivustollenne, -kauppaanne tai -sovellukseenne.

Moderneissa verkkopalveluissa käytetään useita erilaisia sisältömuotoja ja sisältöjen esitystapoja. Yleisiä sisältömuotoja ovat esimerkiksi teksti, kuva, video ja taulukko. Näiden näyttämisessä verkkopalveluissa käytetään sivupohjia, sisältömoduuleja ja tekstien osalta myös erilaisia muotoiluja.

Tiivistelmä

Verkkosivuston, -kaupan tai -sovelluksen sisältöjä esitetään erilaisilla sisältötyypeillä, niihin liittyvillä sivupohjilla, erilaisilla sisältömoduuleilla ja tietysti lukuisilla sisältömuotoiluilla, joita ovat muun muassa erilaiset otsikkotasot, ingressityylit ja listaukset. Käsittelemme tällä sivulla muun muassa sen, mitä nämä kaikki tarkoittavat.

Ilman laadukasta sisältöä hyvälläkään verkkopalvelulla ei tee juuri mitään. Lue, kuinka mahdollistamme erittäin joustavat ja monipuoliset sisällönhallintamahdollisuudet kaikkiin asiakkaidemme verkkopalveluihin.

Verkkopalvelun sisältöjen täytyy toimia saumattomasti eri päätelaitteissa. Siksi niiden esitystapojen suunnittelu ja toteutus on vaativa yhdistelmä käyttöliittymän ja visuaalisen ilmeen suunnittelua sekä teknisiä ratkaisuja.

Sivun sisältötyyppi kertoo, minkä sisällön esittämiseen tietty sivu verkkopalvelussa on tarkoitettu. Esimerkiksi ”tapahtuma”-sisältötyyppi tarkoittaa nimenomaan tapahtumien esittämiseen tarkoitettuja sivupohjia, sisältömoduuleja ja toiminnallisuuksia. Tapahtumien esimerkissä suunnitellaan ja toteutetaan usein tapahtumat-listaussivu, jossa tapahtumia voi suodattaa vaikkapa päivämäärän mukaan. Lisäksi tapahtumat tarvitsevat yksittäisen tapahtuman sivupohjan, jossa tapahtuman varsinainen sisältö esitetään.

Muita tyypillisiä verkkopalveluiden sisältötyyppejä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • sivu
 • tuote
 • artikkeli
 • henkilö
 • referenssi

Sisältötyypit huomioidaan verkkopalvelun sisältörakenteen suunnittelussa, jossa määritellään myös sivujen määrä, järjestys ja hierarkkinen suhde toisiinsa.

Yhdelle sisältötyypille voidaan verkkopalvelussa toteuttaa yksi tai useampia sivuja. Näiden toteutuksessa käytetään kullekin sisältötyypille suunniteltua sivupohjaa tai sivupohjia, jotka määrittävät sisältötyypin sisältöelementit ja näiden sijoittumisen sivulla.

Sisältötyypin mukaan verkkopalvelussa voidaan myös tehdä listauksia, jotka kokoavat yhteen tiettyyn sisältötyyppiin kuuluvat sisällöt. Esimerkiksi voidaan tehdä artikkelien listaus, jossa esitetään kaikki sisältötyyppiin ”artikkeli” kuuluvat verkkosivuston sivut.

Sisältötyyppejä toteutetaan myös siksi, että eri sisältötyyppien sisältöjä voidaan esittää dynaamisesti ympäri verkkopalvelua. Esimerkiksi artikkeleja on tällöin mahdollista nostaa dynaamisesti verkkosivuston etusivulle artikkelinostoelementillä.

Sivupohja tarkoittaa valmista, sisällönhallintajärjestelmässä yhdellä klikkauksella monistettavaa pohjaa, jossa on valmiina tietyt sisältömuodot sijoitettuna valitulla tavalla. Esimerkiksi sisältötyypin ”uutinen” sivupohjassa on tyypillisesti uutisen päiväys, otsikko, kirjoittajan tiedot, kuva, tekstialue ja muiden tuoreimpien uutisten linkkilista. Tällöin sisällönsyöttäjän tehtäväksi jää ainostaan lisätä sisältö sivupohjaan ja julkaista uutinen.

Yleensä kullekin sisältötyypille tehdään oma(t) sivupohjansa, jotta sisällöt voidaan esittää aina kyseiselle sisältötyypille luontevimmalla tavalla.

Sivupohjissa näytettävät sisällöt voivat olla suurimmaksi osaksi tai kokonaan määrätyt, kuten edellä kuvatussa ”artikkeli”-sivupohjassa. Vaihtoehtoisesti (tai lisäksi) sisällöt koostetaan sivupohjiin verkkopalvelun sisällönhallintajärjestelmän kautta hallinnoitavista sisältömoduuleista. Näitä kutsutaan joskus myös ”komponenteiksi” tai ”elementeiksi”.

Sisältömoduulissa on tietyt sisältömuodot valmiiksi tietyllä tavalla aseteltuna ja tietyn kokoisena.  Esimerkiksi ”teksti + kuva” -sisältömoduulissa voi olla vasemmalla paikka kuvalle ja oikealla paikka tekstille.  Sisältömoduuli on siis tavallaan kehikko, johon tuotetaan tai valitaan näytettävä sisältö.

Esimerkki oman sivustomme kuva + teksti -sisältömoduulista.

Staattisten sisältömoduulien sisältö toteutetaan manuaalisesti. Esimerkiksi ”teksti + kuva” -sisältömoduuliin valitaan näytettävä kuva verkkopalvelun mediapankista ja kirjoitetaan teksti WordPress-julkaisujärjestelmässä.

Dynaamiset sisältömoduulit näyttävät olemassa olevaa sisältöä automaattisesti. Esimerkiksi ”artikkelinosto”-sisältömoduulissa näytetään automaattisesti tietty määrä tuoreimpia uutisia.

Näitä yksittäisen sisältömoduulin erilaisia toiminnallisuuksia voidaan tehdä lukuisia. Tyypillisiä vaihtoehtoja esimerkiksi artikkelinostomoduulissa ovat seuraavat:

 • näytä 1-X käsin valittua artikkelia
 • näytä tuoreimmat 1-X artikkelia kategoriasta ”Intolaisuus”
 • näytä satunnaiset 3 artikkelia
 • näytä 3 tuoreinta artikkelia mistä tahansa kategoriasta

Kun verkkopalveluun on luotu sisältötyyppejä, mahdollistaa se sisältöjen esittämisen dynaamisesti sisältötyypeille suunnitelluissa sisältömoduuleissa. Esimerkiksi meidän sivustollamme on erilliset nostomoduulit kaikille eri sisältötyypeille, kuten sivuille, artikkeleille ja referensseille.

Yhdistämällä sivupohjaan erilaisia sisältömoduuleja (kuin legopalikoita), saadaan tehtyä monipuolisesti erilaisia sisältökokonaisuuksia. Usein käytettyjä sisältömoduuleja ovat esimerkiksi seuraavat:

 • hero-kuva
 • kuvakaruselli
 • teksti + kuva
 • useamman tuotteen tai palvelun nosto
 • uutisten listaus
 • toimintakehote (call-to-action)

Yksi modulaaristen toteutuksiemme kruununjalokivistä on ehdottomasti plan.fi, johon suosittelemme tutustumaan huolellisesti.

Sama sisältö voidaan verkkopalvelussa esittää useassa eri muodossa. Helpoimmin toteutettava sisältömuoto on useimmille teksti, mutta verkkopalveluissa käytetään myös esimerkiksi kuvia, videoita, taulukoita, linkkejä, informaatiografiikkaa ja animaatioita.

Laadukas sisältö on huolellisesti muotoiltu. Huolellista sisältömuotoilua varten sisällöntuottaja kuitenkin tarvitsee laadukkaat työkalut, jotka me suunnittelemme ja toteutamme jokaisessa verkkopalveluhankkeessaamme.

Verkkopalvelun tekstien muotoiluihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota, koska laadukaskin teksti on muotoilemattomana hankala käyttää. Erityisesti älypuhelimissa pitkät ja muotoilemattomat tekstimassat tekevät tekstin lukemisesta hyvin raskasta. Lopputuloksena usein on, että teksti jää lukematta.

Tekstien muotoilut tehdään osana verkkopalvelun sisältöjen syöttämistä. Tärkeimpiä muotoiluja ovat esimerkiksi seuraavat:

 • pääotsikot ja väliotsikot
 • ingressit
 • lihavoinnit
 • luetelmat (”bullet-listat”)
 • haitarityökalut
 • verkkopalvelun sisäiset linkitykset ja linkit muihin verkkopalveluihin.

Tällä sivulla olemme käyttäneet näistä muotoiluista kaikkia.

Lue seuraavaksi

Sisältö-aihealueeseen kannattaa tutustua huolellisesti. Ilman laadukasta sisältöä muuten laadukkaalla verkkopalvelulla ei tee juuri mitään.

Sisältömoduuleita Plan.fi sivuston hallinnasta.
Verkkosivut_kuvitus

Jätä tarjouspyyntö.

Vastaamme tarjouspyyntöihin pikaisesti, laadukkaasti ja perusteellisesti. Osaamme. Innostumme. Onnistumme.