Kehitysprosessi ja -käytänteet.

Ohjelmistokehittäjien työmaa verkkopalvelu-uudistuksissa on tyypillisesti muita työlajeja suurempi. Vaikka asiakkaan näkökulmasta teknisen toteutuksen vaihe ei välttämättä ole kaikista jännittävin, on koodin laadulla valtava merkitys tulevan verkkopalvelun kannalta.

Kun me koodaamme, tiedämme mitä koodaamme. Aikaisemmissa työvaiheissa olemme selvittäneet ja suunnitelleet. Täten ohjelmistokehitys-työvaihe on projekteissa meille nimenomaan teknistä toteutusta, eikä ihmettelyä.

Ryhdytäänkö töihin?

Jätä tarjouspyyntö täällä.

Kehittäjiemme rooli eri työvaiheissa

Ohjelmistokehittäjiemme osallistuminen projektiin aina alkuvaiheesta ylläpitoon saakka varmistaa sen, että suunnittelemme ja toteutamme ainoastaan myös teknisesti viimeisen päälle ajateltuja verkkopalveluita.

Kun palvelumuotoilijamme ja käyttökokemussuunnittelijamme pohtivat, mitä oltaisiin tekemässä, on koodausosaaminen aina läsnä. On tärkeää tiedostaa ja tunnistaa reunaehdot liittyen siihen, miten jokin asia lopulta toteutetaan. Oli kyse sitten tuotesuodatusratkaisusta, yksittäisestä sisältömoduulista tai integraatiosta. Ohjelmistokehittäjiemme rooli on siis suuri heti projektin alusta alkaen.

Kehittäjämme ovat tiukasti läsnä iteroimassa suunniteltavia aineistoja niin wireframe- kuin layout-työvaiheissa. Haluamme varmistaa tällä menettelylle sen, että suunnitelmat ovat teknisesti järkeviä ja mahdollisimman laadukkaita.

Tekninen toteutus on luonnollisesti työvaihe, jossa vastuu siirtyy kokonaisuudessaan ohjelmistokehittäjillemme. Toteutukseen osallistuu poikkeuksetta päävastuun kantava Head Developer, joka suunnittelee, iteroi ja ohjelmoi. Lisäksi työvaiheessa on usein mukana vähintään yksi, enemmän puhtaaseen koodamistyöhön keskittyvä Developer.

Testaamiseen liittyy monta eri osa-aluetta, kuten esimerkiksi käyttöliittymä, toiminnallisuudet ja integraatiot. Ohjelmistokehittäjämme kantavat päävastuun testaamisesta, vaikka käyttöliittymän syynäävät läpi myös suunnittelijamme.

Julkaisusta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä, kuten uudelleenohjauksista vastaavat nimenomaan kehittäjämme, eli koodarimme.

Lähestulkoon kaikkiin toteuttamiimme verkkopalveluihin kytkeytyy pitkäaikainen asiakassuhde, joka tarkoittaa säännöllisesti vähintään verkkopalvelun päivitystoimenpiteitä. Päävastuu ylläpitotoimenpiteistä ohjelmistokehittäjillämme.

Kutsumme ylläpito- ja jatkokehityspalveluamme Huolenpidoksi.

Sprintit ja iteraatio

Kaikkien projektiemme ohjelmistokehitysvaihe läpiviedään sprinteissä, jotka kestävät useimmiten viisi työpäivää. Yhden työviikon, siis. Sprintti sisältää seuraavaat työvaiheet:

  1. Head Developer suunnittelee sprintin työtehtävät itselleen ja Developereille
  2. Head Developer ja Developer(it) koodaavat
  3. Head Developer käy läpi tehdyt työtehtävät ja varmistaa laadun sekä iteroi tarvittaessa
  4. Head Developer suunnittelee seuraavan sprintin ja siirtää tarvittavat, jatkotyöstämistä vaativat työtehtävät edellisiltä sprintiltä seuraavalle

Sprint-toimintamalli teknisen toteutuksen aikana varmistaa projektin jämäkän etenemisen, laadun ja mahdollisten huomioiden käsittelyn viikkotasolla. Sprintit sisältävät weekly-palaverit niin meillä sisäisesti, kuin asiakkaankin kanssa.

Verkkosivut_kuvitus

Jätä tarjouspyyntö.

Vastaamme tarjouspyyntöihin pikaisesti, laadukkaasti ja perusteellisesti. Osaamme. Innostumme. Onnistumme.