Miten ja milloin koodaamme?

Ohjelmistokehitys Osaamisemme Kehitysprosessi

Ohjelmistokehittäjien työmaa verkkopalvelu-uudistuksissa on tyypillisesti muiden roolien työmääriä suurempi. Vaikka asiakkaan näkökulmasta teknisen toteutuksen vaihe ei välttämättä ole kaikista jännittävin, on koodin laadulla valtava merkitys tulevan verkkopalvelun kannalta.

Kun me koodaamme, tiedämme mitä koodaamme. Aikaisemmissa työvaiheissa olemme selvittäneet ja suunnitelleet, joten ohjelmistokehitys-työvaihe on meille pääosin nimenomaan teknistä toteutusta.

Kehittäjiemme rooli projektin eri vaiheissa

1. Palvelumuotoilu ja määrittely

Kun palvelumuotoilijamme ja käyttökokemussuunnittelijamme pohtivat, mitä oltaisiin tekemässä, on koodausosaaminen aina läsnä. On tärkeää tiedostaa ja tunnistaa reunaehdot liittyen siihen, miten jokin asia lopulta toteutetaan. Oli kyse sitten tuotesuodatusratkaisusta, sisältömoduulista tai integraatiosta. Ohjelmistokehittäjiemme rooli on siis suuri heti projektin alusta alkaen.

Lue lisää

2. Prototyypit

Kehittäjämme ovat tiukasti läsnä iteroimassa synnytettäviä aineistoja niin wireframe- kuin layout-työvaiheissa. Haluamme varmistaa tällä menettelylle sen, että suunnitelmat ovat teknisesti järkeviä ja toisaalta mahdollisimman joustavia ja laadukkaita.

Lue lisää

3. Tekninen toteutus

Tekninen toteutus on luonnollisesti työvaihe, jossa vastuu siirtyy kokonaisuudessaan ohjelmistokehittäjillemme. Toteutukseen osallistuu poikkeuksetta päävastuun kantava Head Developer, joka suunnittelee, iteroi ja ohjelmoi. Lisäksi työvaiheessa on usein mukana vähintään yksi, enemmän puhtaaseen koodamistyöhön keskittyvä Developer.

Lue lisää

4. Testaus

Testaamiseen liittyy monta eri osa-aluetta, esimerkiksi käyttöliittymä, toiminnallisuudet ja integraatiot. Ohjelmistokehittäjämme kantavat päävastuun testaamisesta, vaikka käyttöliittymän syynäävät läpi myös suunnittelijamme.

Lue lisää

5. Julkaisu

Julkaisusta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä, kuten uudelleenohjauksista vastaavat kehittäjämme.

Lue lisää

6. Jatkokehitys ja ylläpito

Lähestulkoon kaikkiin toteuttamiimme verkkopalveluihin kytkeytyy pitkäaikainen asiakassuhde, joka tarkoittaa säännöllisesti vähintään verkkopalvelun päivitystoimenpiteitä. Päävastuu ylläpidosta on täten ohjelmistokehittäjillämme.

Lue lisää

Sprintit ja iteraatio

Kaikkien projektiemme ohjelmistokehitysvaihe läpiviedään sprinteissä, jotka kestävät useimmiten viisi työpäivää. Sprintti sisältää seuraavaat työvaiheet:

  1. Head Developer suunnittelee sprintin työtehtävät itselleen ja Developereille
  2. Head Developer ja Developer(it) koodaavat
  3. Head Developer käy läpi tehdyt työtehtävät ja varmistaa laadun
  4. Head Developer suunnittelee seuraavan sprintin ja siirtää tarvittavat, jatkotyöstämistä vaativat työtehtävät edellisiltä sprintiltä seuraavalle

Sprint-toimintamalli teknisen toteutuksen aikana varmistaa projektin jämäkän etenemisen, laadun ja mahdollisten huomioiden käsittelyn viikkotasolla. Sprintit sisältävät weekly-palaverit niin sisäisesti, kuin asiakkaankin kanssa.

Lisää ohjelmistokehityksestä

WordPress ja WooCommerce

Mikä tekee WordPressistä maailman suosituimman julkaisujärjestelmän? Miksi ja miten me hyödynnämme sen mahdollisuuksia lähes kaikissa projekteissamme?

Lue lisää

Integraatiot

Yhä useammin verkkopalveluprojekteihin liittyvät erillaiset integraatiot. Me olemme erittäin kokeneita integraatioasiantuntijoita.

Lue lisää

Ryhdytäänkö töihin?

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimetön

Kaikkia tietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti.