Kulttuurin ja taiteen tekijöille

Kulttuuripankki.fi Development Määrittely Ohjelmointi Palvelumuotoilu UX & UI WordPress

Suunnittelimme ja toteutimme joulukuussa 2022 julkaistun ja alkuvuodesta 2023 lanseerattavan kulttuuripankki.fi:n. Kulttuuripankki on Tampereen kaupungin ylläpitämä maksuton palvelu, josta löydät pirkanmaalaiset kulttuurin ja taiteen tekijät sekä heidän tilattavat palvelunsa.

Kulttuurin ja taiteen tekijöiden asema yhteiskunnassamme voisi olla parempi. Projektin tavoitteena oli luoda pirkanmaalaisten taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden työllistymistä, verkostoitumista ja osaamista edistävä välittäjämalli sekä sitä tukeva verkkoalusta.

Strategia

Tampereen kaupungin toimesta tehtiin loppukeväästä 2021 lähtien palvelumuotoilukehittämistä, jossa kartoitettiin tarpeita monipuolisesti niin kulttuurin tekijä- kuin tilaajatahoiltakin. Tämä pohjatyö omalta osaltaan loi hyvin perustan yhteistyölle teknisen suunnittelun ja toteutuksen osalta.

Verkkoalustan lanseeraus kulttuurintekijöille ja -tilaajille tapahtui koko projektin ajan erilaisissa työpajoissa ja verkostotapaamisissa huipentuen lukuisiin kulttuurintekijöille suunnattuihin infoihin eri puolilla Pirkanmaata. Tilaajatahoille lanseeraus aloitetaan toden teolla keväällä 2023.

Vaikka verkkopalvelun tuli pitää sisällään lukuisia niin kulttuurin ja taiteen tekijöille, kuin tilaajillekin erittäin hyödyllisiä toiminnallisuuksia, ei ne itsessään lähtökohtaisesti riitä houkuttelemaan käyttäjiä uuden ja tuntemattoman verkkopalvelun pariin.

Koska kyseessä on verkkosovellus, oli heti alkujaan selvää, että palvelun tulee olla houkutteleva etenkin visuaalisuutensa ja käyttökokemuksensa osalta. Kaupungeille tyypillisestä perisynnistä – virastomaisuudesta – haluttiin pysyä erossa.

Visuaalisen ilmeen lisäksi palvelun suunnittelun ja toteutuksen keskiössä oli helppokäyttöisyys ja selkeys. Kaikkien toimintojen tuli olla niin helposti löydettävissä, kuin selkeästi käytettävissä.

Palvelun palvelumuotoilu- ja suunnitteluvaiheessa kaikki ratkaisut tuli ajatella kahdesta näkökulmasta. Käyttäjät tulevat olemaan kulttuurin ja taiteen tekijöitä, mutta myös tilaajia. Palvelun keskeinen tavoite on auttaa heitä löytämään toisensa.

Luova idea

Sen pitää näyttää Tampereelta freesillä ja modernilla tavalla.

Verkkopalvelun lopullinen ulkoasu soveltaa kaupungin brändiohjeita rohkeasti. Kuten kuuluukin, sillä esimerkiksi perinteisellä värienkäytöllä on hankalaa saada aikaan puoleensavetävä, sovellusmainen verkkopalvelu.

Toteutus

Verkkopalvelun on normaalista verkkosivustosta poikkeavalla tavalla sovellusmainen, joskin toteutusteknologiat ovat hyvin perinteisiä. Kyseessä kun on WordPress-sisällönhallintajärjestelmän päälle räätälöidysti rakennettu verkkosovellus.

Toteutus palvelee neljää eri käyttäjäryhmää

Verkkopalvelu on toiminnallisesti erittäin monipuolinen ja se huomioi eri käyttäjäryhmien toiveet ja tarpeet tinkimättömästi.

Tekijät

Tekijät ovat verkkopalveluun rekisteröityviä ja kirjautuvia kulttuurin ja taiteen tekijöitä tai tekijätahoja. Palvelu on ensisijaisesti suunniteltu sitä varten, että tekijät kykenisivät näyttävällä ja selkeällä tavalla esittelemään itsensä ja palvelut, joita tekijä tuottaa. Tekijän kannalta keskeisiä toiminnallisuuksia verkkopalvelussa ovat:

 • Oman profiilin ja perustietojen lisäämis- ja muokkaamistoiminnot
 • Palveluiden lisäys- ja muokkaustoiminnot
 • Tarjouspyyntövahti ja tarjouspyyntöjen selaaminen
 • Sähköposti-ilmoitukset esimerkiksi palvelun lähestyvästä vanhenemisesta
 • Tarjouspyyntöjen hakutoiminnallisuudet

Tilaajat

Kulttuuripankin yksi keskeisimmistä strategisista tavoitteista on toimia välittäjänä tilaajien ja tekijöiden kesken. Tästä syystä on tärkeää, että myös tilaajat käyttävät palvelua aktiivisesti muun muassa seuraavin toiminnoin:

 • Oman tilaajaprofiilin luominen
 • Palveluiden ja tekijöiden hakutoiminnot
 • Tekijöiden lisääminen suosikiksi
 • Tekijä-suositteluiden antaminen
 • Tarjouspyyntöjen luominen
 • Palveluvahdin asettaminen

Tampereen kaupunki

Koska kyseessä on satojen ja toivottavasti jatkossa tuhansien ihmisten käyttämä verkkopalvelu, on Tampereen kaupungilla tärkeää olla niin kattavat sisällönhallintaratkaisut kuin monipuoliset moderointi- ja hyväksyntätyökalut käytössään.

Koska kyseessä on WordPress-verkkosovellus, on kaupungin mahdollista tuottaa sisältöä eri puolille palvelua monipuolisesti ja näyttävästi. Esimerkiksi palvelun etusivu rakennetaan täysin modulaarisesti.

Sisällönhallintaakin oleellisempaa on kuitenkin moderointityökalut, johon kuuluu muun muassa rekisteröitymisten hyväksyntä tai hylkääminen, palveluiden ja tarjouspyyntöjen moderointi ja suositusten moderointi.

Surffailijat

Käyttäjän ei tarvitse rekisteröityä tai kirjautua palveluun voidakseen kuluttaa sitä. Tekijöitä, heidän palveluitaan ja lopulta yhteystietojaan voi siis löytää kuka tahansa.

”Olemme ylpeitä yhteisestä aikaansaannoksestamme – Pirkanmaan kulttuuripankista”

Anna Szalay, johtava koordinaattori, Tampereen kaupunki

Tulokset

Palvelu lanseerataan markkinointiviestinnän keinoin Pirkanmaalla vasta alkukevään 2023 aikana. Tästä huolimatta se on saanut erinomaisen vastaanoton: rekisteröityneitä tekijöitä on jo yli ja he ovat lisänneet verkkopalveluun yli 200 palvelua.

200+

Rekisteröitynyttä tekijää

40+

Rekisteröitynyttä tilaajatahoa

200+

Lisättyä palvelua

10 000+

Uniikkia sivustovierailua

”Projektin tavoitteena oli luoda verkkopalvelu, joka tuo lisänäkyvyyttä kulttuurin tekijöille, auttaa heitä tuotteistamaan omia kulttuuri- ja taidepalvelujaan sekä helpottaa kulttuuri- ja taidepalvelujen tilaamista. Verkkopalvelun toivottiin olevan myös helppokäyttöinen ja visuaalisesti näyttävä. Näihin tavoitteisiin pääsimme mielestäni hienosti yhdessä Into-Digitalin kanssa. Yhteistyö oli alusta loppuun mukavaa ja mutkatonta. Into sai nopeasti kiinni siitä, mitä me halusimme ja toteutti sen hienosti. Olemme ylpeitä yhteisestä aikaansaannoksestamme – Pirkanmaan kulttuuripankista”, sanoo johtava koordinaattori Anna Szalay Tampereen kaupungilta.

Budjetti

Verkkopalvelun suunnittelu- ja toteutusbudjetti oli kokonaisuudessaan alle 40 000,00€ (alv. 0%).

Toteutuksesta vastasivat

Ernesti Niemi

Senior Digital Designer

Janne Hyyryläinen

Head Developer

Lisää töitämme

Kaikki työmme löydät täältä.

Verkkosivut_kuvitus

Jätä tarjouspyyntö.

Vastaamme tarjouspyyntöihin pikaisesti, laadukkaasti ja perusteellisesti. Osaamme. Innostumme. Onnistumme.