Kuvittajat.fi – Grand One: Paras digitaalinen palvelu, alle 60 000€

Kuvittajat.fi Määrittely Ohjelmointi Palvelumuotoilu UX & UI WordPress

Palkittu toteutus

Kuvittajat.fi palkittiin suomalaisen digimedian parhaimmistoa tunnustavassa Grand One -kilpailun gaalassa maaliskuussa 2024. Voitto kilahti Paras digitaalinen palvelu, alle 60 k€ –kategoriassa.

-Grand One -tuomaristo

Projekti lyhyesti

Kuvittajat ry toimii suomalaisen kuvituksen ja kuvittajien tukena, edunvalvojana sekä esiinnostajana. Kuvittajien laaja palvelutarjonta aina Kuvittaja-lehden julkaisuista portfolioiden esittelyyn, hakuun ja hallintaan asettivat projektille kiinnostavat haasteet. Tavoitteena oli ennenkaikkea edistää kuvittajien kaupallisuutta ja mahdollistaa asiakkaille helppo kuvittajien löytäminen.

Strategia

Projektin keskeisenä tavoitteena oli nostaa kuvittajien upeat teokset sekä Kuvittajat ry:n monipuolinen palvelutarjonta esiin vaikuttavalla tavalla.

Luova ratkaisu

Tärkeimpien ”tyypillisten” toimintojen lisäksi verkkopalveluun toteutettiin monia erilaisia sisällönesitystapoja, kuvittajien oman profiilin hallintakäyttöliittymä, sekä monipuolisia listaus- ja suodatustoiminnallisuuksia.

Toteutus

Koko verkkopalvelu toteutettiin WordPress-sisällönhallintajärjestelmän päälle, mikä tarjoaa monipuolisen ja käyttäjäystävällisen alustan.

Tulokset

Vaikka ”lopulliset” tulokset eivät ole vielä täysin nähtävissä, ovat ensimmäiset merkit erittäin rohkaisevia. Verkkopalvelussa rekisteröityneiden kuvittajien määrä on kasvanut noin 60%.

Portfolio oikealla: Suvi Suitiala

Strategia

Uudistus kuvittajien ja asiakkaiden parhaaksi

Kuvittajat ry oli huomannut tarpeen tehostaa eri toiminnan osa-alueiden, erityisesti kuvittajien portfolioiden, esittelyä verkkopalvelussaan. Tähän sisältyi myös käyttöjärjestelmän ja -kokemuksen perusteellinen päivitys portfolioiden ja oman profiilin hallintaa varten.

Verkkopalvelussa tuli intuitiivisemmin esittää myös Kuvittajat ry:n jäsenille suunnatut kattavat edut ja palvelut, ajankohtaiset uutiset, Kuvittaja-lehden artikkelit, sekä Helsingissä sijaitsevan Galleria Kuvituksen näyttelyt. Näille kaikille tuli suunnitella ja toteuttaa omat räätälöidyt esitystapansa.

Näkyvyyden lisääminen: Strategia keskittyi korostamaan kuvittajien lahjakkuutta sekä Kuvittajat ry:n monipuolista palvelutarjontaa. Kuvitusten näyttävän esittelyn avulla halusimme tehdä sivustosta entistä tyylikkäämmän samalla edistäen kuvittajien näkyvyyttä ja houkuttelemalla sekä potentiaalisia asiakkaita, että uusia kuvittajia palvelun pariin.

Käyttäjäystävällisyys ja visuaalisuus: Kuvittajat.fi -verkkopalvelu ei ole kaikista tavanomaisin verkkosivusto, vaan designin vuoksi palvelussa on tehty hieman poikkeaviakin ratkaisuja, esimerkiksi navigaation osalta. Helppokäyttöisyys kuitenkin oli strategisesti tärkeä tekijä, ja sivuston suunnittelussa ja toteutuksessa pyrittiinkin varmistamaan, että sekä kuvittajat että asiakkaat löytävät tarpeitansa vastaavat sisällöt vaivattomasti – kuitenkin niin, että palvelun ulkoasu säilyy uniikkina ja kauniina.

Sisällönhallinta ja ylläpito: Tehokkaan sisällönhallinnan ja ylläpidon varmistaminen oli strateginen tavoite. Helppokäyttöiset ja monipuoliset sisällönhallintamahdollisuudet auttavat ylläpitotiimiä päivittämään sivuston sisältöjä sujuvasti. Myös kuvittajien omien tilien ja portfolioiden hallinta on pyritty toteuttamaan mahdollisimman intuitiiviseksi.

Yhteisöllisyys: Strategiana oli luoda yhteisöllinen alusta, joka kannustaa vuorovaikutukseen kuvittajien ja asiakkaiden välillä. Tämä tavoitteena on vahvistaa Kuvittajat.fi:n asemaa paikkana, missä luovuus kohtaa tarpeet.

Yllä mainitut strategiset elementit muodostivat kokonaisuuden, jonka tavoitteena oli tehdä Kuvittajat.fi:stä houkutteleva ja toimiva alusta sekä kuvittajille että kuvituksia ostaville asiakkaille.

Kuvitukset: Antti Kalevi

Luova ratkaisu

Ainutlaatuinen kokemus ja monipuoliset esitystavat

Kuvittajat.fi ei ainoastaan tarjoa monipuolisia sisällönesitystapoja, vaan myös luo ainutlaatuisen kokemuksen kuvittajien ja käyttäjien välillä.

Suodatettavat listaukset: Projektissa kuvittajien portfolioille toteutettiin suodatettava listaus, joka tukee toivotunlaisen kuvittajan tai kuvitustyylin löytämistä verkkopalvelussa. Kuvittajien portfoliohakua voi kustomoida esimerkiksi käyttötarkoituksen ja teeman perusteella. Kuvittajia ja kuvituksia voi myös suodattaa sen mukaan, onko kuvituksella käyttöoikeuksia, printtejä tai originaaleja myytävänä.

Suosikkilistaus – oma ”ostoskori” kuvittajien teoksille: Kuvittajien portfolioiden sekä työnäytteiden lisääminen suosikiksi mahdollistaa käyttäjille henkilökohtaisen suosikkilistan luomisen ja jakamisen. Asiakkaat voivat tallentaa mieleisensä kuvittajat ja yksittäiset työnäytteet suosikkilistalleen ja luoda oman personoidun linkkinsä suosikkilistaan. Tämä toiminnallisuus mahdollistaa suosikkilistan jakamisen muiden kanssa – oli kyseessä sitten yhteistyökumppanit, ystävät tai vaikka tiimin jäsenet.

Moninaiset sisällönesitystavat: Projektin ytimessä oli moninaisten sisältöjen ja eri toiminnan osa-alueiden esittäminen visuaalisesti kiinnostavalla tavalla. Luovat ratkaisut mahdollistavat erilaisten mediatiedostojen, kuten kuvien, videoiden ja GIF-tiedostojen dynaamisen ja saumattoman esittämisen, sekä toisaalta mielenkiintoisten navigaatioratkaisujen toteuttamisen. Myös erilaiset visuaaliset artikkelisisällöt Kuvittaja-lehden ja Galleria Kuvituksen osalta olivat projektissa keskiössä.

Toteutus

Toteutus WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä:

Kuvittajat.fi:n koko verkkopalvelu toteutettiin WordPress-sisällönhallintajärjestelmän päälle, mikä tarjosi monipuolisen ja käyttäjäystävällisen alustan. Tämä valinta mahdollisti joustavan sisällönhallinnan ja samalla tehokkaan käyttökokemuksen kaikille sivuston käyttäjille.

Ylläpitäjät

Verkkopalvelun ylläpitäjät hallitsevat verkkopalvelun sisältöjä WordPressin Gutenberg-editorilla. Gutenberg-editori on niin sanottu WYSIWYG-editori (what you see is what you get)

 • Sisällöt luodaan WordPressin hallintakäyttöliittymässä Gutenberg-lohkoja hyödyntämällä. Lohkoilla tarkoitetaan yksittäisiä sisältöelementtejä, joista verkkopalvelun sisältö rakentuu.
 • Verkkopalveluun toteuttamiemme lohkojen määrä on suuri, jotta ylläpitäjille on laaja vapaus luoda erilaisten tarpeidensa mukaisia sisältökokonaisuuksia.
 • Lohkojen sisältä voi olla manuaalista, jolloin se määritellään ylläpitäjän toimesta lohkokohtaisesti, tai dynaamista, jolloin sisältö tuodaan lohkoon automaattisesti.
 • Ylläpitäjien työn helpottamiseksi, kaikki räätälöidyt lohkot on nimetty selkeästi, ja kunkin lohkon kohdalla on kuvaus sen toiminnasta ja käytöstä.
 • Lohkoja voidaan tallentaa myös uudelleenkäytettäväksi ja tuoda joustavasti verkkopalvelun eri sivuille. Uudelleenkäytettävät lohkot voivat olla keskitetysti päivitettäviä, jolloin muokkaukset yhdellä sivulla vaikuttavat kyseiseen lohkoon kaikilla sivuilla joihin se on lisätty.
 • Kaikki lohkot ovat helposti haettavissa muokattavissa, siirrettävissä ja monistettavissa.

Ylläpitäjät hallitsevat mm seuraavia sisältöjä:

 • Sivut
 • Ajankohtaista
 • KUVITTAJA-lehden artikkelit
 • Galleria Kuvituksen näyttelyt
 • Tapahtumat
 • Henkilöstö

Verkkopalvelun ylläpitäjät moderoivat tulevat rekisteröinnit ja hyväksyvät uudet, palveluun rekisteröityvät kuvittajat. Kaikki hyväksyntään liittyvät toiminnot on toteutettu WordPress-sisällönhallintajärjestelmän avulla.

Verkkopalvelun ylläpitäjät hallitsevat kaikkia yleisiä sisältöjä, kuten:

 • Valikoiden sisällöt
 • Footerin sisällöt
 • Kieliversiot
 • Listaussivujen sisällöt ja asetukset
 • Kirjautumisliittymän sisällöt
 • Rekisteröityminen ja oman tilin hallinta

  Kaikki kuvittajien rekisteröitymiseen, kirjautumiseen, oman profiilin ja portfolion hallintaan liittyvät toiminnot suunniteltiin ja toteutettiin WordPressin avulla erilaisten räätälöityjen näkymien avulla, eri käyttäjätasoihin perustuen.

  Kuvittajaksi rekisteröityminen on yksinkertaista verkkopalveluun toteutetun räätälöidyn verkkolomakkeen avulla. Rekisteröitymislomakkeella kuvittaja täyttää henkilökohtaiset tietonsa, kuten käyttäjänimensä ja yhteystietonsa, sekä lisää portfoliossa esitettäviä projekteja kuva-, video-, tai GIF-tiedostoineen. Ylläpitäjä tarkistaa ja hyväksyy aina rekisteröinnin, jonka jälkeen kuvittajalle lähtee automaattisesti tieto tilin hyväksymisestä.

  Kuvittajien oman profiilin hallinta mahdollistaa kuvittajille vaivattoman tavan päivittää ja ylläpitää omia tietojaan ja portfolioitaan. Tämä räätälöity hallintanäkymä luo käyttäjille intuitiivisen tavan hallita omaa sisältöään.

  Omassa profiilissa kuvittajat hallitsevat mm. seuraavia sisältöjä:

  Omat tiedot -välilehdellä kuvittajat määrittävät mm:

 • Henkilökohtaiset tiedot
 • Yhteystiedot
 • Mahdollisen oman verkkosivun linkin
 • Omat sosiaalisen median linkit
 • Salasana ja sen vaihto
 • Kuvittajat pystyvät syöttämään omaan portfolioon projektejaan, sekä projektiin kuuluvia työnäytteitä. Projektit ja työnäytteet ovat kuva-, video-, tai GIF-tiedostoja. Yksittäinen projekti voi sisältää useamman työnäytteen, joka on hyödyllistä erityisesti silloin, kun projektin kuvitusta käytetään esimerkiksi useammassa käyttötarkoituksessa (esim. kuvitus lakanoissa, kuvitus taulussa, kuvitus astioissa, yms.)

  Projekteille voi myös syöttää tarkemman kuvauksen, sekä erilaisia taksonomioita (luokittelun tapoja), jotta kuvitus on helpommin löydettävissä suodatusten avulla.

  Tulokset

  Vaikka ”lopulliset” tulokset eivät ole vielä nähtävissä, ensimmäiset merkit ovat rohkaisevia. Kuvittajien määrä sivustolla on kasvanut jo huomattavasti, nousten noin 200:sta kuvittajasta lähes 350 kuvittajaan. Tämä lähes kaksinkertainen kasvu osoittaa, että uusi verkkopalvelu on houkutellut merkittävästi enemmän kuvittajia ja vahvistanut Kuvittajat.fi:n asemaa keskeisenä alustana suomalaisille kuvittajille.

  Uudet käyttäjät ovat löytäneet helpon tavan rekisteröityä ja hallita omia tietojaan, mikä viittaa käyttäjäystävällisen toteutuksen onnistumiseen. Tämä kasvu ei ainoastaan vahvista brändiä, vaan myös osoittaa palvelun vastaavan käyttäjien tarpeisiin tehokkaasti.

  Jatkamme kehitystyötä ja seuraamme innolla, miten Kuvittajat.fi jatkaa kasvuaan ja tukee suomalaista kuvittajayhteisöä entistä paremmin tulevaisuudessa.

  100+

  Uutta rekisteröitynyttä kuvittajaa

  4000+

  Lisättyä työnäytettä

  1000+

  Lisättyä projektia

  10 000+

  Uniikkia sivustovierailua

  Budjetti

  Verkkopalvelun suunnittelu- ja toteutusbudjetti oli kokonaisuudessaan alle 50 000,00€ (alv. 0%).