Into-Digital / Blogi / Uudet saavutettavuus­ohjeet (WCAG 2.2) tulossa – oletko valmis?

Uudet saavutettavuus­ohjeet (WCAG 2.2) tulossa – oletko valmis?

Ella Killinen, Digital Designer
30.8.2023
Lukuaika 3 min

Toistaiseksi me ja asiakkaamme olemme tottuneita noudattamaan WCAG 2.1 verkkosisällön saavutettavuuskriteeristöä. Nyt tuloillaan on kuitenkin jo muutamaan otteeseen siirretty WCAG 2.2, jonka odotetaan tulevan julki kuluvan vuoden kuluvalla kolmannella vuosineljänneksellä.

Mikä on saavutettavuus?

On tärkeää, että digitaaliset palvelut ovat kaikkien ulottuvilla. Tällöin jo digipalvelujen suunnittelussa tulee huomioida ihmisten erilaisuus. Palveluja voi käyttää, vaikka käyttäjällä olisi kuulo- tai näkövamma, luki- tai oppimisvaikeus, muistihäiriö tai vaikkapa heikko suomen kielen taito. Tilapäisemmät, sijaintiin tai käytön hetkeen liittyvät häiriöt, kuten melu, auringonpaiste, stressi tai kipsi kädessä eivät myöskään estä digipalvelujen käyttöä.

Saavutettavuuden WCAG-kriteeristöstä on kolme eri versiota: A, AA ja AAA. Näistä A on vähiten tiukka ja AAA tiukin. Tyypillisesti taso AA riittää valtaosalle organisaatioista, joten myös me työskentelemme AA-tason kanssa eniten. AA-taso sisältää myös kaikki A-tason vaatimukset ja AAA-taso sisältää kaikki A ja AA:n vaatimukset.

WCAG 2.2 tuo tulleessaan yhdeksän uutta kriteeriä ja yhden muutoksen jo 2.1-versiossa voimassa olleeseen kriteeriin 4.1.1 Jäsentäminen, kun koko kriteeri poistuu tuoreesta 2.2-kriteeristöstä. Tätä nykyä spesifikaatiot kuten HTML sekä selaimet ovat parantaneet järjestämisvirheiden käsittelyään. Aiemmin näin ei ollut. Myös avustavat teknologiat luottavat nykyään selaimeen omien merkintöjen järjestämisen sijaan. Tästä syystä ko. kriteeri ei ole enää sellaisenaan tarpeellinen.

Yhdeksän uutta kriteeriä?

WCAG 2.2:teen on suunniteltu kaikkiaan yhdeksän uutta saavutettavuuskriteeriä. Kuten uskalsimme arvata, kriteerit liittyvät pääosin visuaalisiin ja teknisiin seikkoihin.

Viisi uutta kriteeriä hallittavuuden periaatteeseen

WCAG:n kohdan 2.4 Navigoitava alle on laadittu kolme uutta kriteeriä. Yksi AA-tasolle, kaksi AAA-tasolle. Tämä ohje pyrkii tarjoamaan käyttäjille vaihtoehtoisia keinoja navigoida, löytää sisältöä ja päätellä, missä kohdin sivustoa he kulloinkin ovat.

Navigointiin liittyvät kriteerit 2.4.11 ja 2.4.12 varmistavat, että sivuston eri elementtien tai moduulien kohdistustyyli ei ole peitettynä. Kriteeri 2.4.13 taas tarkentaa kohdistustyylien vaatimuksia ja pyrkii varmistamaan, että kohdistustyyli on riittävän näkyvä.

Kaksi uutta kriteeriä saa AA-tasolle myös kriteeristön kohta 2.5 Syötetavat. Kriteerin tarkoituksena on helpottaa käyttäjiä käyttämään verkkopalvelun toimintoja muillakin laitteilla, kuin näppäimistöllä. Tuore kriteeri 2.5.7 varmistaa, että raahaamalla tehtävät toiminnot voidaan tehdä myös vaikkapa hiiren painalluksilla. Kriteeri 2.5.8 puolestaan huolehtii siitä, että esimerkiksi linkkien ja nappien koot ovat riittävän suuria. AAA-tasolla tämä oltiin huomioitu jo aikaisemmin kohdassa 2.5.5, joten muutos on uusi vain AA-tasolle.

Loput neljä uutta kriteeriä ymmärrettävyyden periaatteeseen

Saavutettavuusvaatimusten kohdan 3.2 Ennakoitava alle tulee yksi A-tason kriteeri. Se pyrkii tekemään verkkosivustoista ennakoitavampia sekä näkyvyyden että toimivuuden osalta. Kriteerin 3.2.6 tarkoitus on varmistaa, että sivustolla olevat ohjetoiminnot kuten automaattiset yhteydenottomekanismit, sijaitsevat samassa suhteellisessa järjestyksessä, kuin muu sivuston sisältö.

Kohta 3.3 Syötteen avustaminen saa kolme uutta kriteeriä. A-taso yhden, AA-taso toisen ja AAA-taso kolmannen. A-tason kriteeri 3.3.7 keskittyy varmistamaan, ettei käyttäjien tarvitse kirjoittaa jo kertaalleen syöttämiään tietoja uudelleen. Tämä saattaa olla haastavaa esimerkiksi verkkokaupoissa, jossa käyttäjä joutuu syöttämään tiedot ensin verkkokauppa-alustan omiin lomakekenttiin, ja osan tiedoista mahdollisiin 3. osapuolen ulkoisiin järjestelmiin, kuten Klarnan maksutapaupotukseen.

Tuoreet AA-tason kriteeri 3.3.8 ja AAA-tason kriteeri 3.3.9 puolestaan pyrkivät varmistamaan, että sisäänkirjautuminen järjestelmiin on saavutettavaa eikä vaadi kognitiivisten toimintojen testiä, kuten salasanan ulkoa muistamista tai arvoituksen ratkomista. Nämä kriteerit ovat mielenkiintoisia, sillä melko usein juurikin kirjautumista varten verkkopalvelut tarjoilevat reCaptha-tarkoituksessa käyttäjälle esimerkiksi pakotettua kuva-arvoitusta.

Milloin WCAG 2.2:ta tulee vaatimus?

Emme tiedä. Päivitetty kriteeristö on vasta valmistumassa, eikä valmistuessaankaan ole heti lain vaatimusten piirissä. EU-tasolla kriteeristön päivitys on kiireisten asioiden listalla, mutta jää nähtäväksi, millaisista aikamäärityksistä päivitysten julkitulossa todellisuudessa puhutaan.

Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö näitä tulevia kriteerejä voisi – ja kannattaisi – ottaa huomioon jo nyt.

Terkuin, Ella

Saavutettava verkkopalvelu?

Ella Killinen

Ella on Into-Digitalin Digital Designer, joka innostuu second hand -löydöistä ja uudesta musiikista.

Pysy ajan tasalla uutiskirjeellämme

Saat tietää liiketoimintaasi edistävien seikkojen, kuten datan ja analytiikan, verkkopalveluiden trendien sekä ohjelmistokehityksen uusimmista käänteistä. Ja toki välillä kerromme ihan omiakin kuulumisia!