Into-Digital / Blogi / Puhutaan hetki rahasta – mitä verkkopalvelun uudistus maksaa?

Puhutaan hetki rahasta – mitä verkkopalvelun uudistus maksaa?

Aapo Mäki, CEO
7.11.2022
Lukuaika 5 min

Kokeneimmat verkkopalveluiden ostajat tietävät suurin piirtein realistisen hintakokoluokan verkkosivu-uudistukselleen. Monet eivät sitäkään. Vielä harvemmat tietävät, mitkä tekijät siihen hintaan vaikuttavat. Seuraavassa helpotusta jokaiselle verkkopalveluhankkeen suunnittelun ja budjetoinnin kanssa kamppailevalle.

Olen hävinnyt lukuisia tarjouksia siitä syystä, että hintamme on esimerkiksi kolmin-, viisin- tai jopa kymmenkertainen verrattuna kilpailijaan. Olemmekohan tarjonneet samaa asiaa? Emme varmasti. Tietääkö asiakas tarkasti, mitä on ostanut? Ei varmasti.

Olen tavannut satoja ihmisiä keskustellakseni verkkopalvelu-uudistuksista ja verkkopalveluiden kehittämisestä. Yksi aihealue, mitä asiakkaat eivät pääsääntöisesti ymmärrä – vaikka haluaisivat ymmärtää – on verkkopalvelun hinnan koostumus.

Tämä blogikirjoitus on pitkä. Aihealue on sellainen, että se vaatii reilusti kirjaimia, jotta sen voi kuvata edes riittävällä tasolla.

Mitkä tekijät vaikuttavat verkkopalveluhankkeen työmäärään?

Kaikissa verkkopalveluhankkeissa on selvästi tunnistettavissa tekijät, joiden perusteella hinnoittelu pääpiirteittäin rakentuu:

 1. Palvelumuotoilu ja määrittely
 2. Sisältö
 3. Toiminnallisuudet
 4. Integraatiot
 5. Tekniset reunaehdot esim. julkaisujärjestelmän ja palvelimen suhteen
 6. Ylläpito- ja jatkokehitystarpeet

Meillä verkkopalvelun hinta koostuu aina asiantuntijoidemme työmäärästä. Hinnoittelu perustuu henkilötyöpäiviin (htp), joka sisältää 7,5 tuntia asiantuntijoidemme työtä. Henkilötyöpäivän hinta kaikille asiakkaillemme on useimmiten 800€, jonka päälle lisätään 24 %:n arvonlisävero. Asiantuntijoitamme ovat projektipäälliköt, sisältö- ja palvelumuotoilijat, suunnittelijat ja kehittäjät eli koodarit.

Lisenssikuluja ja muita juoksevia kuluja ovat ainoastaan mahdolliset maksulliset lisäosat ja palvelinkulut. Nämä kulut asettuvat useimmiten kymmenien eurojen kuukausitasolle.

Tässä artikkelissa paneudumme suunnittelun ja teknisen toteutuksen työmääriin, mutta onnistunut verkkopalveluprojekti vaatii johtamista. Projektipäällikön työtehtävistä voidaan hinnan suhteen todeta, että se on tyypillisesti 10–15 % koko projektin työmäärästä ja hinnasta.

1. Palvelumuotoilu ja määrittely

Verkkosivu- ja verkkokauppaprojekteissa on tärkeää ymmärtää, miksi, kenelle ja miten verkkopalvelu rakennetaan. Palvelumuotoilu on onnistuneen verkkosivu- tai verkkokauppauudistuksen keskeisimpiä työvaiheita.

Meidän tarjouksemme sisältävät pienemmissäkin, 10–20 tuhannen euron, verkkosivuhankkeissa vähintään yhden henkilötyöpäivän työmäärän palvelumuotoilu-aihealueen ympärille. Laajemmissa hankkeissa enemmän. Työmäärään vaikuttaa se, kuinka pitkälle asiakas itse on kyennyt tarpeitaan ja ajatuksiaan jäsentämään. Meidän tehtävämme on vähintään haastaa asiakkaan aikaansaannokset.

’’Mitä sisältöä verkkopalvelussa on, kuinka paljon sitä on? Kuinka sisältö järjestetään siten, että käyttäjä löytää vaivattomasti haluamansa ja toisaalta saamme ohjattua käyttäjää mahdollisimman tehokkaasti haluttuihin toimenpiteisiin?’’

Työvaiheessa siis ratkotaan, mitä, miksi ja miten ollaan tekemässä.

Palvelumuotoiluun, määrittelyn ja sisältörakenteen suunnitteluun sisältyy esimerkiksi seuraavat työvaiheet:

 1. Nykyverkkopalvelun analysointi
 2. Käyttäjäprofiilien määrittely
 3. Uudistuksen tavoitteet
 4. Kyselytutkimukset
 5. Sisällön suunnittelu (mitä, mistä ja miten halutaan puhua)
 6. Sisältörakenteen suunnittelu (mistä sivuista verkkopalvelu koostuu)
 7. Käyttäjäpolkujen suunnittelu (kuinka eri profiilin käyttäjiä ohjataan verkkopalvelussa)
 8. A/B-testauksen tarpeen arviointi ja suunnittelu

Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että onnistuneessa verkkosivu- tai verkkokauppaprojektissa tähän työvaiheeseen käytetään vähintään 10–20 % koko hankkeen työmäärästä.

2. Sisältö

Laadukas sisältö on laadukkaan verkkopalvelun avainasia. Se on useimmiten samalla asia, josta asiakas vastaa itse. Tästä syystä sisällöntuotanto ei tyypillisesti aiheuta työmäärää verkkopalvelun toimittajalle. Silti haluamme sparrata asiakkaitamme aihealueen tiimoilta, jotta uudistetussa verkkopalvelussa komeilee arvoisensa sisällöt – ei pelkästään tekstit, vaan myös kuvat ja videot.

Verkkopalvelu-uudistuksissa sisältö ja sen eri esitystavat määrittelevät, kuinka työläs palvelu on suunnitella ja toteuttaa. On siis tärkeää ymmärtää määritellä sisältötyypit sekä niiden tarvitsemat sivupohjat ja sisältömoduulit, joilla sisältöä voidaan esittää eri tavoin. Esimerkkejä seuraavassa:

Sisältöjä kolmessa tasossa

Tarvitaan siis helppokäyttöinen vähintään kolmen tason navigaatio. 800€. Onko sivuja mahdollisesti esimerkiksi kymmeniä eri aihealueiden alla? Tällöin keskustelu mahdollisesti kääntyy käyttäjäystävälliseen meganavigaatioon. Meidän sivustollamme on meganavigaatio. Asiakkaallamme Aspocompilla on seuraavanlainen navigaatioratkaisu, joka vaati suunnittelulta ja toteutukselta noin kolmen henkilötyöpäivän urakan: 2400€.

’’Staattinen’’ sisältö, kuten esimerkiksi palvelukuvaukset

Tarvitaan perussisältöjä varten sisältösivupohja, josta löytyy alanavigaatio saman aihealueen sivujen selaamiseen. Sisältösivupohja laadukkaasti suunniteltuna ja toteutettuna on työmäärältään tyypillisesti 400–600 euron arvoinen. Esimerkkisisältösivu QKK.fi:ssä.

Ajankohtaissisältö, kuten uutiset ja blogit

Artikkeleja varten tarvitaan listaussivu, jossa saatetaan mahdollistaa suodattaminen vaikkapa blogi-, uutis- ja asiantuntija-artikkeleiden välillä. Plan.fi:ssä on esimerkki tästä.

Tällöin tarvitaan tietysti myös yksittäisen artikkelin sivupohja päivämäärä- ja kirjoittajatietoineen.

Nämä kaksi edellä mainittua sivupohjaa asettuvat tyypillisesti suunnittelun ja tekniikan työmäärän osalta normaalisti 2–4 henkilötyöpäivän väliin, eli 1600–3200€.

Täysin modulaarinen sivu-sivupohja

Suurin osa verkkopalvelun sivuista on sivu-sisältötyypin sivuja. Sivuilla hyödynnetään sivu-sisältötyypin sivuille (käsitellään myöhemmin) suunniteltuja sisältömoduuleja. Sivut siis rakennetaan kokonaisuudessaan näistä, ”verkkopalveluiden legopalikoista”. Esimerkiksi meidän sivustomme etusivu on kokonaisuudessaan rakennettu sisältömoduuleista.

Sisältömoduulit

Jos sisältöjä on monenlaisia, tarvitaan usein lukuisia erilaisia sisältömoduuleja, jotta käyttäjälle voidaan tarjota lisää kiinnostavaa sisältöä ja luontaista etenemistä verkkopalvelussa.

 • Artikkelinostomoduuli: blogiartikkelin perässä tai sisältösivulla kolme saman aihekategorian blogikirjoitusta:
 • Kolmen sisällön nostomoduuli: esitetään esimerkiksi kolme muuta mahdollisesti kiinnostavaa sisältösivua:
 • 50/50-sisältönostomoduuli: näyttävä elementti, jossa on kuva, nostoteksti ja painike, josta käyttäjä voidaan ohjata minne tahansa sivuston sisällä tai tarvittaessa jopa ulos sivustolta:
 • Sisältöalue on moduuli, joka tarvitaan jokaisella sivustolla. Sisältöalue mahdollistaa tekstimuotoilut (otsikkotasot, ingressit, lainaukset, kursivoinnit…) ja muun muassa kuvaupotuksia. Pitkä tekstipötkö mitä parhaillaan luet, kuvaupotuksineen päivieen, on tehty sisältöalue-moduulilla.

Me luomme verkkosivu-uudistuksissa tyypillisesti 3–6 sisältömoduulia, joita voi käyttää kaikissa sivupohjissa ja hallita sisällönhallintajärjestelmässä drag & drop -metodilla. Yhden moduulin suunnittelun ja toteutuksen hinta sijaitsee tyypillisesti 400 ja 600 euron välimaastossa. Meidän omalla sivustollamme sisältömoduuleja on kymmenkunta, Planilla puolestaan kymmeniä.

Näiden eri sisältömoduulien määrä ja toiminnallisuudet siis vaikuttavat merkittävästi verkkosivu-uudistuksen työmäärään ja täten hintaan.

3. Toiminnallisuudet

Verkkopalvelun toiminnallisuudet tarkoittavat niitä ominaisuuksia, joita verkkopalvelun käyttäjä käyttää vieraillessaan esimerkiksi verkkosivustolla. Toiminnallisuudet ovat myös niitä asioita, joiden määrittely on erityisen tärkeää jo tarjousvaiheessa, jotta asiakas todella tietää, mitä on ostamassa.

Seuraavassa kuvaan tyypillisiä verkkopalvelutoiminnallisuuksia.

Haku

Meidän filosofiamme on, että verkkopalvelun sisällön tulee olla siten järjestetty, että käyttäjä löytää etsimänsä, vaikka sivustolla ei olisi hakua lainkaan. Haku on kuitenkin mainio tapa tukea ja mahdollisesti nopeuttaa käyttäjän toimintaa verkkopalvelussa. Hakutoiminnallisuuksia on monenlaisia, eikä huonolla haulla tee mitään.

Hyvä haku etsii tietoa kaikista sisältötyypeistä (sisältösivut, artikkelit, pdf-dokumentit…), jaottelee hakutulokset niiden mukaan, ennustaa mitä käyttäjä on kirjoittamassa ja ehdottaa parhaita hakutuloksia. Tästä hyvä esimerkki on teollisuusliitto.fi:hin toteuttamamme hakutoiminto. Hyvä pitää suunnitella ja toteuttaa, ja se maksaa esimerkiksi 1 600 €.

Huono haku ei tee mitään edellä mainituista, usein hakutulossivu näyttää nolla hakutulosta. Huono haku ei maksa mitään. Me emme halua tehdä huonoja hakutoiminnallisuuksia.

Lomakkeet

Verkkosivu- ja verkkokauppakävijälle pitää tarjota hänen toivomansa tapa olla yhteydessä. Puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet esiin! Niiden lisäksi usein käytetään erinäköisiä yhteydenotto- ja palautelomakkeita.

Me suunnittelemme ja toteutamme verkkopalveluhankkeissa lähes poikkeuksetta vähintään uutiskirje- ja yhteydenottolomakkeet. Työ pitää sisällään lomakkeiden ja virheilmoitusten ulkoasun suunnittelun ja näiden teknisen toteutuksen. Lisäksi tiedot lomakemerkinnöistä kerätään julkaisujärjestelmään ja lähetetään valittuihin sähköpostiosoitteisiin. Lomakkeita myös integroidaan uutiskirje- ja CRM-järjestelmiin. Integraatioista lisää myöhemmin tässä kirjoituksessa.

Peruslomakkeiden suunnittelu ja toteutus maksaa 800–1600 €. Tämä työmäärä sisältää lomaketyökalun käyttöönoton (WordPressissä useimmiten Gravity Forms). Työkalu mahdollistaa jatkossa sen, että verkkopalvelun sisällönhallintajärjestelmästä voi luoda rajattomasti uusia lomakkeita personoidusti ilman, että meidän apuamme tarvitaan. Panostetaan siis kerralla kunnollisiin työkaluihin.

Tämän artikkelin lopussa on yhteydenottolomake, joka toiminee hyvänä esimerkkinä lomaketoiminnallisuudesta.

Kieliversiointi

Monilla asiakkaillamme tarpeet verkkosivuston kieliversiointiin ovat niin suppeat, että yksi staattinen ruotsin- ja englanninkielinen tiivistelmäsivu verkkopalveluun riittää. Tämä hoituu useimmiten sisältösivulla, joten lisätyömäärä on 0 €.

Verkkopalvelun koon ja kieliversiointitarpeiden kasvaessa myös kierre kieliversiointipallossa kasvaa. Meidän usein hyödyntämämme WordPress-julkaisujärjestelmä onneksi tarjoaa laadukkaita lisäosia kieliversiointiin. Muun muassa WPML-lisäosan käyttö kieliversioinnissa mahdollistaa isojenkin verkkopalveluiden useat kieliversiot työmäärään, jonka hinta asettuu tyypillisesti 1 000 euron paikkeille. Oman sivustomme ylälaidasta näette FIN/EN-valinnan, jolla pääsette kokeilemaan meidän WPML-kieliversiointiamme.

Sosiaalinen media

Koska sosiaalisen median alustavat muuttavat jatkuvasti rajapintojaan, olemme ottaneet jatkuvan toimivuuden varmistamiseksi käyttöön valmiita, maksullisia 3. osapuolen ylläpitämiä palveluita. Nämä maksavat tyypillisesti n. 10 €/kk, ja some-syötteen ulkoasun suunnittelun ja teknisen räätälöinnin työmäärä on arvoltaan 400 €.

Sosiaalisen median jakotoiminnot ja -painikkeet toteutamme puolestaan omalla työkalullamme. Sen ulkoasun räätälöinti ja tekninen käyttöönotto kustantaa 400 €. Esimerkki seuraavassa:

Jaa sivu

Verkkokauppa

Kun verkkosivustolla pitää voida myydä jotain, on kysymys verkkokaupasta. Verkkokauppatoiminnallisuuksien liittyessä keskustelun tangentti kasvaa niin palvelumuotoilun, teknisen määrittelyn kuin toteutuksenkin osalta. Perinteinen verkkokauppatoteutus sisältää muun muassa seuraavien asioiden määrittelyn, suunnittelun ja toteutuksen:

 • Kirjautuminen ja rekisteröityminen
 • Asiakastili: omien tietojen hallinta, tilaushistoria
 • Ostoskori ja sen toiminnallisuudet
 • Verkkokauppanäkymien suunnittelu ja toteutus (tuotelistaus ja suodatukset, ostoskori ja sen vaiheet, tuotenostot)
 • Maksaminen ja kuitit
 • Tilausten toimitusprosessi
 • Integraatiot
 • Verkkokaupan räätälöidyt raportointityökalut
 • Hienoudet, kuten samankaltaiset tuotteet, suosikkituotteet, alekoodit ja kampanjat…

Täysin räätälöidysti suunnitellut ja toteutetut perusverkkokauppatoiminnallisuudet ovat työmäärältään tyypillisesti vähintään 10 000 euron arvoisia. Tämä siis kaikkien edellä tässä kirjoituksessa käsiteltyjen työmäärien lisäksi. Esimerkkejä toteuttamistamme verkkokaupoista ovat esimerkiksi mediatrade.fi, loupedeck.com ja lindroos.fi.

4. Integraatiot

Pitääkö asiakkaan verkkosivustoon tai verkkokauppaan syötetyn tiedon siirtyä johonkin 3. osapuolen järjestelmään automaattisesti? Jos pitää, tarvitaan integraatio. Jollei, voit siirtyä seuraavaan kohtaan. Varoituksen sana: tämä kohta on eniten riippuvainen kolmansista osapuolista. Kolmansilla osapuolilla on hirvittävän suuri merkitys integraatioiden rakentamisen aiheuttamiin kustannuksiin.

Yksinkertaisimmillaan etenkin verkkosivuprojekteissa integraatiot käsittävät uutiskirjetilausten yksisuuntaisen viemisen uutiskirjejärjestelmään (MailChimp, ActiveCampaign…) ja yksisuuntaisen yhteydenottolomakemerkintöjen viemisen CRM:ään (Salesforce, Hubspot…). Edellä listatut järjestelmät ovat maailmanlaajuisia ja erittäin käytettyjä, joten ne luonnollisesti tarjoavat selkeät rajapinnat tiedon liikuttamiseen. Tarjouksissamme uutiskirjeintegraatio on tyypillisesti 400€ ja CRM-integraatio 800 ja 1 200 euron välimaastossa.


Verkkokauppaprojekteissa integraatiot ovat aihealueena arkipäiväinen:

 • Tuotetiedot ja varastosaldot – ERP?
 • Asiakastiedot – CRM?
 • Markkinoinnin automaatio?
 • Maksaminen ja maksutavat sekä tilausvahvistus

Kaikki verkkokauppaprojektimme sisältävät maksamiseen liittyviä integraatioita, vähintään esimerkiksi Paytrail-maksutapapalveluntarjoajaan. Tämä integraatio maksaa testauksineen 800 €.

Jos tarpeet integraatioiden suhteen ovat suurempia, niiden suunnittelu, toteutus ja testaaminen ovat jokseenkin työläitä työvaiheita. Esimerkiksi 6 000€:n (kaikki yllä listatut integraatiot) investoinnilla kuitenkin saattaa säästää merkittävästi aikaa (eli rahaa), kun tiedon manuaalinen liikuttelu eri järjestelmien välillä poistuu kalentereista.

On tärkeää muistaa, että tietyissä tapauksissa räätälöidyt integraatiot vaativat aikaa myös 3. osapuolen järjestelmäylläpitäjiltä, mikä on useimmiten asiakkaalta laskutettavaa työtä.

5. Tekniset reunaehdot esim. julkaisujärjestelmän ja palvelimen suhteen

Huh – loppusuoralla ollaan. Verkkopalveluhankkeen työmäärään vaikuttaa olennaisesti se, millä teknologioilla ja järjestelmillä esimerkiksi verkkosivusto rakennetaan. Myös se, mihin verkkopalvelu pystytetään (palvelin), vaikuttaa.

Me toteutamme lähestulkoon kaikki verkkosivut ja -kaupat WordPressillä (ja sen WooCommerce-verkkokauppalisäosalla). Täten tämä artikkeli ja esimerkilliset työmäärät perustuvat niiden käytölle. Jos tismalleen samat asiat halutaan toteuttaa esimerkiksi Drupalilla tai verkkokauppa-alusta Magentolla, työmäärät kasvavat jopa kymmeniä prosentteja. Tämä johtuu siitä, että edellä mainitut alustat eivät ole WordPressin tapaan erittäin ketterästi räätälöitäviä, vaan niiden työstäminen vaatii hieman enemmän tunteja.

Palvelimen aiheuttama työmäärä on käytännössä nolla, jos voimme valita verkkopalvelulle palvelimen taholta, joka tarjoaa esimerkiksi WordPress-toteutuksiin optimoituja web-hotelleja. Palvelinvalinta saattaa aiheuttaa laskutettavaa työtä, jos asiakkaamme toiveena on, että verkkopalvelu asennetaan ei-niin-optimoidulle palvelimelle, jonka asiakkaamme IT-käytännöt usein määrittelevät. Selvittely ja yhteydenpito palvelintarjoajien kanssa saattaa maksaa jopa päivien verran työtä.

6. Ylläpito ja jatkokehitys

Meidän ylläpitopalvelumme maksaa pienempien verkkosivujen osalta 125€/kk. Isommissa verkkopalveluissa, kuten verkkokaupoissa, ylläpidon kustannus kuukausittain saattaa maksaa esimerkiksi 250€/kk.

Tarjoamaamme ylläpitopalveluun sisältyy julkaisujärjestelmän ja sen ulkoisten laajennosten (plugin) versiopäivitykset. Lisäksi suoritamme ylläpidon yhteydessä tietoturvapäivitykset. Varsinaiset päivitykset ja päivitysten toimivuuden varmistaminen tehdään samalla kertaa. Kiinteähintainen ylläpitopalvelumme koostuu siis sekin asiantuntijoidemme työtunneista.

Asiakkaan ei mielestämme tule maksaa työstä, jota ei tehdä. Tästä syystä arvioimme ja toteutamme kaikki jatkokehitykset projektikohtaisesti. Muistakaa: verkkopalveluiden jatkokehitys on tärkeää, jottei taas kolmen vuoden kuluttua olla tilanteessa, että verkkosivusto tai -kauppa on ’’vanhentunut’’.

Summa summarum – kirjaimellisesti

Kuten toivottavasti huomasitte, ei räätälöityä verkkopalvelua voi hinnoitella pakettihintaan. Jokainen laadukas verkkopalvelu vaatii räätälöidyn työmäärän ja hinnan.

Täysin räätälöidysti ja laadukkaasti toteutettu pienikin verkkosivusto maksaa vähintään 10 000€. Pienempi verkkokauppa ja isompi verkkosivusto 20 000–40 000€. Järeämpi verkkokauppa 30 000–50 000 euron haarukassa ja siitä ylöspäin.

Jäikö kysyttävää?

Terkuin

Aapo


Soita 0503308959 tai mailaa aapo.maki@into-digital.fi

Aapo Mäki

Aapo on Into-Digitalin toimitusjohtaja, osakas, intohimoinen myyjä, verkkopalvelusuunnittelun laaja-alainen taitaja sekä iänkaikkinen FC Barcelona -fani.

aapo.maki@into-digital.fi 050 330 8959

Jätä tarjouspyyntö.

Vastaamme tarjouspyyntöihin pikaisesti, laadukkaasti ja perusteellisesti. Osaamme. Innostumme. Onnistumme.