Verkkopalvelun käyttökokemus (UX).

Käyttökokemus on tunne, joka syntyy palvelua käyttäessä. Se on havaintoja, tunteita, ajatuksia, reaktioita, jotka heräävät palvelun käytöstä. Kun kokemus on positiivinen, saavutetaan parempia tuloksia. Käyttökokemuksen muodostumisessa kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta hyvä kokemus saavutetaan vain tuntemalla käyttäjien tarpeet ja toiveet.

Ryhdytäänkö töihin?

Jätä tarjouspyyntö täällä.

Me toteutamme liiketoimintaa edistäviä verkkopalveluita. Lienee selvää, että laadukas käyttökokemus on avainasemassa verkkopalvelulle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Käyttökokemuksen suunnittelusta on hankalaa puhua ilman muotoiluajattelun mainitsemista. Se on prosessi, joka keskittyy käyttäjän syvälliseen ymmärtämiseen ja ennakkokäsitysten ravistelemiseen. Se on prosessi ja samalla kokonaisvaltainen työskentelytapa, jonka hienous piilee siinä, että se tuo muotoilun myös varsinaisen design-tiimin ulkopuolelle. Kun analyyttinen ja luova ajattelu yhdistetään, on mahdollista suunnitella palveluita, jotka perustuvat asiakkaiden tarpeisiin.

Miksi? Hyvin toteutettu käyttäjäkeskeinen design saa aikaan palvelun, joka ratkoo käyttäjien ongelmia ja jota on ilo käyttää.

Käyttökokemukseen vaikuttavat tekijät?

Parhaimmillaan käyttökokemus on silloin, kun käyttäjä ei kiinnitä mihinkään verkkopalvelun yksityiskohtaan erityistä huomiota. Sen sijaan käyttäjä löytää sujuvasti verkkopalvelusta etsimänsä sisällön, hoitaa nopeasti tarvitsemansa asian ja kuin huomaamattaan saa lisäarvoa palvelun käytöstä.

Seuraavat ovat suurimpia käyttökokemukseen vaikuttavia tekijöitä, kun puhutaan verkkosivuista, -kaupoista ja -sovelluksista.

Sisällön merkitystä verkkopalvelun käyttökokemuksessa ei voi kylliksi korostaa. Käyttökokemus on positiivinen, kun käyttäjä löytää etsimänsä sisällön ja se on esitetty helposti ymmärettävässä muodossa.

Tärkeintä on ymmärtää, mitä käyttäjä verkkopalvelusta etsii ja miksi. Kun sisällölliset tarpeet ja toiveet tunnetaan, voidaan tuottaa käyttäjää palvelevia sisältöjä.

Oleellinen asia on myös sisällön esitystapa ja muotoilut. Esimerkiksi otsikoiden, listauksien ja CTA-nappien huolellinen käyttäminen tekee sisällöstä helposti silmäiltävää ja parantaa luettavuutta. Todella usein verkkopalveluissa on kuitenkin pitkiä muotoilemattomia tekstimassoja tai sitten aivan liian suppeasti sisältöä.

Kun verkkopalvelu miellyttää silmää, syntyy positiivinen tunne sen käyttämisestä. Ensivaikutelman merkitys on tässäkin asiassa suuri ja käyttäjä muodostaa ensivaikutelmansa verkkopalvelusta juuri visuaalisuuden perusteella.

Visuaalinen ilme vaikuttaa oleellisesti myös verkkopalvelun käytettävyyteen eli helppokäyttöisyyteen tietyn tavoitteen saavuttamisessa. Harkituilla värien, muotojen ja kuvien käyttämisellä voidaan tehokkaasti ohjata käyttäjää verkkopalvelussa.

Verkkopalvelun visuaalisen ilmeen tulisi noudattaa graafista ohjeistoa, jossa ainakin osaavimmat toimijat huomioivat myös verkkopalveluiden vaatimukset. Toisaalta palvelussa voi olla myös tarvetta soveltaa määriteltyä ilmettä, etenkin jos sitä ei ole alunperin suunniteltu käytettäväksi verkossa. Esimerkiksi käyttöön voidaan ottaa uusia tehostevärejä, joilla saadaan paremmin esiin tärkeimmät painikkeet.

Käyttökokemukseen vaikutetaan myös verkkopalvelun teknisessä toteutuksessa. Esimerkiksi pitkä latausaika tekee verkkopalvelun käyttämisestä hidasta. Toimimattomat linkit taas hankaloittavat käyttöä ja huonosti toteutettu haku ei auta käyttäjää löytämään verkkopalvelusta etsimäänsä sisältöä.

Tekninen toteutus liittyy kaikkiin käyttökokemuksen osa-alueisiin. Laadukas toteutus ei pelasta heikkoa suunnittelua, mutta hyvä suunnitelma muuttuu toimivaksi verkkopalveluksi vasta koodiriveillä.

Tyypillisesti käyttäjä etsii tiettyä informaatiota hakukoneen kautta. Jos verkkopalvelu ei ole löydettävissä, käyttökokemusta ei synny lainkaan. Verkkopalvelun käyttökokemus alkaa siis itse asiassa jo hakukoneesta.

Panostaminen hakukonelöydettävyyteen edellyttää hakukoneiden toiminnan ymmärtämisen lisäksi sekä sisällöllistä että teknistä osaamista. Positiivisen käyttökokemuksen synnyttämiseen jo hakukoneissa tarvitaan ainakin seuraavat: 

  • tieto käyttäjien hakusanoista ja hakujen määristä eri hakumäärillä
  • sisältöjen löytyminen hakutuloksina hakukoneissa
  • hakukoneessa näkyvien otsikoiden ja kuvaustekstien laadukas toteutus
  • käyttäjien hakuja vastaava laadukas sisältö verkkopalvelussa

Kuinka käyttökokemus suunnitellaan?

Eläydymme, eli ymmärrämme käyttäjien kokemuksia, kimmokkeita, haasteita ja tarpeita.

Määritämme, eli yhdistämme keräämämme tiedon, analysoimme ja määritämme ongelmat, joita ollaan ratkaisemassa.

Ideoimme, eli etsimme ratkaisua ongelmaan laatikon ulkopuolelta, rohkeasti ja ideoita säästelemättä.

Kokeilemme, sillä suunnitelmien iterointi on tärkeää. Erilaisten prototyyppien avulla ideoita voi kokeilla edullisesti.

Testaamme, eli päästämme käyttäjät kokeilemaan palvelua. Tämä on projektin aikana tapahtuvaa tekemistä, mikä tuottaa ideoita palvelun kehittämiseen ja parantamiseen.

Verkkosivut_kuvitus

Jätä tarjouspyyntö.

Vastaamme tarjouspyyntöihin pikaisesti, laadukkaasti ja perusteellisesti. Osaamme. Innostumme. Onnistumme.