Into-Digital / Blogi / Jatkokehitys ja ylläpito – Verkkopalvelun ostajan opas 9/10

Jatkokehitys ja ylläpito – Verkkopalvelun ostajan opas 9/10

Mikko Hytönen, Head Developer
1.4.2021
Lukuaika 4 min

Mitä tapahtuu, kun verkkosivusto tai verkkokauppa on testattu ja julkaistu? Verkkopalvelun ostajan oppaan yhdeksännessä luvussa käsitellään verkkopalvelun ylläpitoa ja jatkokehitystä, jotka ovat kriittisiä toimenpiteitä verkkopalvelun laadun, toimivuuden ja tietoturvan varmistamisessa.Loput luvut olemmekin koonneet jo Ostajan Oppaaksi, josta löydät kaikki artikkelit sekä ladattavan PDF-tiedoston.

Uusi verkkopalvelu on kuin vastarakennettu puutarha: maapohja on möyritty kuntoon ja kauniit istutukset aseteltu paikoilleen. Jos kuitenkin käy niin, että kukat jäävät kastelematta ja tuholaiset torjumatta, hyvinkin rakennettua puutarhaa odottaa ikävä kohtalo. Vastaavasti käy myös oman onnensa nojaan hylätylle verkkopalvelulle: sisällöt vanhenevat, tietoturva rakoilee, kaikki ei toimikaan niin kuin pitäisi.

Ylläpito ja jatkokehitys ovat verkkopalvelun laadun näkökulmasta kriittisessä roolissa, ja siksi niille kannattaa uhrata muutama ajatus jo verkkopalveluprojektin aikana. Kuka toteuttaa ylläpidon? Miten jatkokehitystä koordinoidaan?

Asiakkaan näkökulmasta työläin vaihe alkaa vasta julkaisun jälkeen. Sisältöjä täytyy päivittää ja mieluiten tuottaa jatkuvasti lisää. Tässä vaiheessa yleensä huomataan, että tarvitaan uusia sivupohjia, sisältömoduuleita, lomakkeita, laskureita, karttoja ja muita uusia toiminnallisuuksia. Todennäköisesti myös itse verkkopalveluprojektista on jäänyt kytemään ajatuksia ominaisuuksista, joita halutaan myöhemmin toteuttaa.

Jatkokehityksen rinnalla verkkosivuston toimivuus ja tietoturva täytyy varmistaa jatkuvalla teknisellä ylläpidolla.

Tekemistä siis riittää, mutta miten tekeminen käytännössä onnistuu sujuvasti? Harmillisen usein ei oikein mitenkään.

Verkkosivuston ylläpito

Verkkosivuston ylläpito tarkoittaa niitä säännöllisiä, kuukausittaisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan verkkopalvelun toimivuus niin julkaisujärjestelmän, toiminnallisuuksien, mahdollisten lisäosien kuin tietoturvankin osalta.

Me Intolla rakennamme lähes kaikki verkkopalvelut WordPress-julkaisujärjestelmän päälle, joten tämä artikkeli keskittyy nimenomaan sen ylläpitoon. Toisaalta samat lainalaisuudet pätevät muun muassa Drupal-asennuksiin.

Kansankielellä ylläpito tarkoittaa sitä, että:

Into-Digital tekee joka kuukausi manuaalista työtä ja valvontaa, jotta verkkopalvelu ja sen mahdolliset laajennokset pysyvät ajan tasalla ja tietoturva kunnossa.

Ja sama asia ei-niin-kansankielellä:

Into-Digitalin tarjoamaan ylläpitopalveluun sisältyy WordPress-julkaisujärjestelmän ja sen ulkoisten laajennosten (plugin) versiopäivitykset. Päivitämme julkaisujärjestelmän ja laajennokset aina uusimpaan release-tason minor-versioon. Pääversiopäivitysten ajankohdan sovimme asiakkaan kanssa etukäteen, jotta mahdollisiin pidempiin käyttökatkoihin voidaan varautua. Beta-versioita emme käytä ilman erillistä sopimusta.

Kriittiset päivitykset teemme heti versiopäivityksen julkaisun jälkeen ja muut päivitykset kuukauden välein. Kokoamme pienet versiopäivitykset yhteen päivityskertaan, jotta päivitysten kustannukset pysyvät maltillisina. Varmistamme aina verkkopalvelun toimivuuden päivitysten tekemisen jälkeen, jotta ikäviä yllätyksiä ei pääse syntymään.

Miksi verkkopalvelun ylläpito on tärkeää?

Verkkopalveluiden tietoturva on meille sydämen asia, eikä yhteenkään ylläpitopalvelumme piirissä olevaan verkkopalveluun ole murtauduttu (kop kop).

Suojaamme tekemämme verkkopalvelut aina vähintään WordPressin tietoturvalaajennuksella. Lisäosa sisältää palomuurin sekä säännöllisen tietoturvaskannauksen. Palomuuri estää tunnetut hyökkäysyritykset ja toistuvat kirjautumisyritykset automaattisesti. Skannaus puolestaan ilmoittaa mahdollisista tietoturvaongelmista ja -murroista. Lisäosa myös seuraa aktiivisesti verkossa tapahtuvia hyökkäyksiä ja päivittää jatkuvasti palomuuriaan.

Käytämme verkkopalveluissa aina turvallisia, hyväksi todettuja lisäosia. Ikuista tietoturvaa se ei kuitenkaan takaa, sillä hakkerit löytävät haavoittuvuuksia tuon tuosta. Asiantuntijamme myös seuraavat jatkuvasti WordPressin tietoturvapäivityksiä. Säännölliset päivitykset siis ovat erityisen tärkeitä verkkopalvelun tietoturvan kannalta. Kaikille ylläpitopalvelumme piirissä oleville verkkopalveluille tehdään tietoturvapäivitykset sekä sisällönhallintajärjestelmän ja lisäosien päivitykset kuukausittain.

Kun verkkopalvelun julkaisujärjestelmä ja lisäosat pidetään ajan tasalla, pysyy verkkopalvelu toimintavarmana. Hyvästit yllättäville bugeille ja mystisesti kadonneille sisällöille!

Ylläpidon hinta

WordPress-verkkopalveluiden ja -kauppojen ylläpito maksaa tyypillisesti 125 €/kk (+ alv 24 %). Laajemmat ja kompleksisemmat verkkopalvelut hinnoittelemme tarpeen pohjalta.

Jatkokehitys

Kun verkkopalvelua kehitetään suunnitelmallisesti, se toimii paremmin kaikilla mittareilla ja tuottaa varmemmin haluttuja tuloksia. Järkevästi suunnitellulla jatkokehityksellä vältytään myös siltä, että verkkopalvelu olisi kokonaisuudistuksen tarpeessa lähivuosina.

Kehitystyössä on tärkeää huomioida sekä verkkopalvelun ylläpitäjän että käyttäjän näkökulmat. Kehityskohteiden suunnittelussa otamme tarvittaessa myös kantaa myös esimerkiksi hakukoneoptimointiin ja digitaalisen markkinoinnin ratkaisuihin.

Jatkokehitystä voi hallita monella tapaa, joista kaksi mallia toistuu omassa arjessamme yleisimmin.

1. Asiakkaan määrittelemät tarpeet

Tässä mallissa kehitystyö lähtee asiakkaan tunnistamista tarpeista ja etenee seuraavasti:

 1. Asiakas tekee toimeksiannon verkkopalvelunsa jatkokehityksestä (esim. tarvitaan uusi sisältömoduuli ajankohtaissisällön esittämiseen)
 2. Kirjoitamme toimeksiannon pohjalta tarkemman teknisen kuvauksen työn sisällöstä ja annamme asiakkaalle kiinteähintaisen tarjouksen työstä.
 3. Kun asiakas hyväksyy työn tehtäväksi, vahvistamme aikataulun ja teemme työn. Tyypillisestä päivien sisällä toimeksiannosta.
 4. Toimitamme asiakkaalle linkin verkkopalvelun demoversioon, jossa asiakas pääsee tarkistamaan tehdyn työn ja hyväksymään sen julkaistavaksi.
 5. Raportoimme asiakkaalle toteutetun työn sisällön ja laskutamme tehdyt työt kuukausittain.

2. Jatkokehitys Into-Digitalin näkemyksen pohjalta

Toimimme useiden asiakkaidemme kanssa työskentelymallilla, jossa verkkopalvelun jatkokehitystä ohjataan yhdessä. Meidän tehtävämme on asiakkaan toiveiden kriittinen arviointi ja sparraaminen sekä omien suosituksiemme esittäminen.

Järjestämme esimerkiksi kuukausittaisen työpalaverin, jossa asiakkaan kanssa yhdessä määrittelemme keskeiset kehityskohteet ja päätämme, mitä töitä lähdemme seuraavaksi tekemään. Samalla käymme läpi edellisen kuukauden aikana tehdyt työt. Kehitystyö etenee seuraavin vaihein:

 • Kirjoitamme tarkemman teknisen kuvauksen työn sisällöstä ja annamme asiakkaalle kiinteähintaisen tarjouksen työstä.
 • Kun asiakas hyväksyy työn tehtäväksi, vahvistamme aikataulun ja teemme työn.
 • Toimitamme linkin verkkopalvelun demoversioon, jossa asiakas pääsee tarkistamaan tehdyn päivityksen ja hyväksymään sen julkaistavaksi.
 • Raportoimme asiakkaalle toteutetun työn sisällön ja laskutamme tehdyt työt kuukausittain.

Jatkokehityksen hinta

Tarjoamme työn tuntihinnalla ja laskutamme työn toimittamamme kiinteähintaisen tarjouksen mukaan. Tällä mallilla asiakas ei siis koskaan maksa tyhjästä tai joudu miettimään hinnan muuttumista kesken projektin.

Laskutamme jatkokehitystyöt kuukausittain. Toimitamme kuukauden päätteeksi raportin tehdyistä töistä ja laskutusyhteenvedon asiakkaalle hyväksyttäväksi.

Tuntihintamme ylläpidon ja jatkokehityksen töille on 107 € (+alv 24 %).

Mitä jos verkkopalvelu on vailla huolenpitoa?

Tarjoamme ylläpito- ja jatkokehityspalveluita myös olemassa oleviin (muiden tekemiin) verkkopalveluihin. Tunnemme tekemisen tyypilliset haasteet ja olemme tottuneita ratkomaan niitä.

Olemassa olevan verkkopalvelun ylläpidon ja jatkokehityksen haltuunotto tapahtuu yleensä seuraavasti:

 1. Yhteydenotto Into-Digitaliin ja yhteinen aloituspalaveri, jossa kartoitetaan nykytilannetta ja tarpeita.
 2. Asiakas järjestää Into-Digitalille pääsyn nykyiseen julkaisujärjestelmään ja verkkopalvelun palvelimelle.
 3. Into-Digital tutustuu verkkopalvelun tekniseen toteutukseen ja antaa tämän perusteella tarjouksen ylläpito- ja jatkokehityspalveluista.
 4. Aloitetaan yhteistyö yllä kuvattujen mallien pohjalta.

TL;DR

Verkkopalvelun teknistä ylläpitoa voisi kutsua kuukausittaiseksi terveystarkastukseksi, jossa tehdään tarkastuksen lisäksi myös tarvittavat päivitykset ja toimenpiteet. Sillä varmistetaan verkkopalvelun saumaton toimivuus teknisellä tasolla. Hyvin suunnitellulla jatkokehityksellä puolestaan varmistetaan, että verkkopalvelu vastaa myös tulevaisuudessa sekä käyttäjien että ylläpitäjien tarpeisiin.

Hyvä verkkopalvelu ei ole koskaan valmis!

Terveisin
Mikko

Mikko Hytönen

Mikko on yksi Into-Digitalin pääkehittäjistä ja yrityksen osakas. Mikko harrastaa pariakrobatiaa ja viihdyttää työkavereitaan yllättävällä triviatiedolla.