Into-Digital / Blogi / Hyvä käyttökokemus, parempi mieli

Hyvä käyttökokemus, parempi mieli

Ella Killinen, Digital Designer
18.11.2021
Lukuaika 3 min

Käyttökokemus on verkkopalvelun käyttämisestä syntyvä tunne. Kun kokemus on positiivinen, saavutetaan parempia tuloksia. Käyttökokemuksen muodostumisessa kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta hyvä kokemus saavutetaan vain tuntemalla käyttäjien tarpeet ja toiveet.

Jaa sivu

Verkkopalvelun käyttökokemuksen (user experience, UX) voidaan kuvata tarkoittavan sitä tunnetta, mikä kokonaisuudessaan syntyy verkkopalvelun käyttäjälle. Käyttökokemusta ei siis ratkaise jokin tietty yksittäinen asia verkkopalvelussa, vaan se on lukuisten yksityiskohtien summa.

Koska käyttökokemus syntyy verkkopalvelun käyttäjän pään sisällä, tarvitaan vankka ymmärrys erilaisten käyttäjien tarpeista ja toiveista. Verkkopalvelun suunnittelun täytyy siis tapahtua käyttäjälähtöisesti, kun halutaan saavuttaa hyvä käyttökokemus.

Parhaimmillaan käyttökokemus on silloin, kun käyttäjä ei kiinnitä mihinkään verkkopalvelun yksityiskohtaan erityistä huomiota. Sen sijaan käyttäjä löytää sujuvasti verkkopalvelusta etsimänsä sisällön, hoitaa nopeasti tarvitsemansa asian ja kuin huomaamattaan saa lisäarvoa palvelun käytöstä. Valitettavasti yleisempiä ovat päinvastaiset käyttökokemukset.

Sisältö, sisältö, sisältö

Sisällön merkitystä verkkopalvelun käyttökokemuksessa ei voi kylliksi korostaa. Käyttökokemus on positiivinen, kun käyttäjä löytää etsimänsä sisällön ja se on esitetty helposti ymmärettävässä muodossa.

Tärkeintä on ymmärtää, mitä käyttäjä verkkopalvelusta etsii ja miksi. Kun sisällölliset tarpeet ja toiveet tunnetaan, voidaan tuottaa käyttäjää palvelevia sisältöjä.

Oleellinen asia on myös sisällön esitystapa ja muotoilut. Esimerkiksi otsikoiden, listauksien ja CTA-nappien huolellinen käyttäminen tekee sisällöstä helposti silmäiltävää ja parantaa luettavuutta. Todella usein verkkopalveluissa on kuitenkin pitkiä muotoilemattomia tekstimassoja tai sitten aivan liian suppeasti sisältöä.

Kauneus on käyttäjän silmässä

Kun verkkopalvelu miellyttää silmää, syntyy positiivinen tunne sen käyttämisestä. Ensivaikutelman merkitys on tässäkin asiassa suuri ja käyttäjä muodostaa ensivaikutelmansa verkkopalvelusta juuri visuaalisuuden perusteella.

Visuaalinen ilme vaikuttaa oleellisesti myös verkkopalvelun käytettävyyteen eli helppokäyttöisyyteen tietyn tavoitteen saavuttamisessa. Harkituilla värien, muotojen ja kuvien käyttämisellä voidaan tehokkaasti ohjata käyttäjää verkkopalvelussa.

Verkkopalvelun visuaalisen ilmeen tulisi noudattaa graafista ohjeistoa, jossa ainakin osaavimmat toimijat huomioivat myös verkkopalveluiden vaatimukset. Toisaalta palvelussa voi olla myös tarvetta soveltaa määriteltyä ilmettä, etenkin jos sitä ei ole alunperin suunniteltu käytettäväksi verkossa. Esimerkiksi käyttöön voidaan ottaa uusia tehostevärejä, joilla saadaan paremmin esiin tärkeimmät painikkeet.

Oletko koskaan suuttunut verkkopalvelulle?

Käyttöliittymäksi (user interface, UI) kutsutaan mitä tahansa rajapintaa, jonka avulla käyttäjä vuorovaikuttaa käyttämänsä verkkopalvelun kanssa. Verkkopalvelun huonosti toimiva käyttöliittymä aiheuttaa turhautumista ja pahimmillaan jopa vihaa. Silloin tuloksena on takuulla huono käyttökokemus.

Verkkopalvelussa laadukkaaseen käyttöliittymään kuuluvat esimerkiksi seuraavat:

  • käyttäjän tarpeita vastaava sisältörakenne eli mistä eri sivuista verkkopalvelu koostuu ja miten sivut on järjestetty
  • selkeät sekä helposti käytettävät valikot
  • verkkopalvelun käyttöä ohjaavien painikkeiden muoto, koko ja sijoittelu
  • tiettyjen vakiintuneiden käytänteiden noudattaminen, kuten kirjautumislinkin sijoittaminen oikeaan ylänurkkaan

Toisinaan käyttöliittymää erehdytään pitämään synonyymina käyttökokemukselle. Se on kuitenkin vain yksi osa käyttökokemusta, vaikkakin erityisen oleellinen.

Toimiva verkkopalvelu toimii

Käyttökokemukseen vaikutetaan myös verkkopalvelun teknisessä toteutuksessa. Esimerkiksi pitkä latausaika tekee verkkopalvelun käyttämisestä hidasta. Toimimattomat linkit taas hankaloittavat käyttöä ja huonosti toteutettu haku ei auta käyttäjää löytämään verkkopalvelusta etsimäänsä sisältöä. Käyttökokemus menee punaiselle ja käyttäjä menetetään.

Tekninen toteutus liittyy kaikkiin käyttökokemuksen osa-alueisiin. Laadukas toteutus ei pelasta heikkoa suunnittelua, mutta hyvä suunnitelma muuttuu toimivaksi verkkopalveluksi vasta koodiriveillä.

Käyttökokemus alkaa jo hakukoneesta

Tyypillisesti käyttäjä etsii tiettyä informaatiota hakukoneen kautta. Jos verkkopalvelu ei ole löydettävissä, käyttökokemusta ei synny lainkaan. Verkkopalvelun käyttökokemus alkaa siis itse asiassa jo hakukoneesta.

Panostaminen hakukonelöydettävyyteen edellyttää hakukoneiden toiminnan ymmärtämisen lisäksi sekä sisällöllistä että teknistä osaamista. Positiivisen käyttökokemuksen synnyttämiseen jo hakukoneissa tarvitaan ainakin seuraavat: 

  • tieto käyttäjien hakusanoista ja hakujen määristä eri hakumäärillä
  • sisältöjen löytyminen hakutuloksina hakukoneissa
  • hakukoneessa näkyvien otsikoiden ja kuvaustekstien laadukas toteutus
  • käyttäjien hakuja vastaava laadukas sisältö verkkopalvelussa

Investointi käyttökokemukseen on investointi kasvuun

Kun käyttäjän kokemus verkkopalvelusta on positiivinen, saavutetaan parempia tuloksia. Useampi käyttäjä löytää verkkopalvelun, käyttäjät viettävät verkkopalvelussa enemmän aikaa, yhteydenottojen määrä kasvaa ja kauppa käy.

Hyvä käyttökokemus saa käyttäjät myös palaamaan takaisin. Kun käyttäjä on kerran löytänyt itselleen mieluisan palvelun, siitä ei haluta luopua. Silloin kilpailijat jäävät nuolemaan näppejään.

Parhaimmillaan käyttäjät kertovat kokemuksestaan ystävilleen – tai pahimmillaan sana kulkee etenkin huonoista kokemuksista.

Muista siis pitää huolta verkkopalvelusi käyttökokemuksesta! Jos haluat keskustella lisää käyttökokemuksesta asiantuntijoidemme kanssa, ota meihin yhteyttä.

Terkuin
Johanna

Ella Killinen

Ella on Into-Digitalin Digital Designer, joka innostuu second hand -löydöistä ja uudesta musiikista.

Verkkosivut_kuvitus

Jätä tarjouspyyntö.

Vastaamme tarjouspyyntöihin pikaisesti, laadukkaasti ja perusteellisesti. Osaamme. Innostumme. Onnistumme.