Onnistuimme yhdessä Planin kanssa: Uusi verkkopalvelu puolustaa tasa-arvoa ja lasten oikeuksia

Plan.fi Ohjelmointi Palvelumuotoilu UX & UI WordPress

Projekti lyhyesti

Tekemämme verkkopalvelu on lastenoikeusjärjestö Planin tärkein markkinoinnin ja myynnin työkalu. Se puolustaa tasa-arvoa ja lasten oikeuksia tarjoamalla kattavasti informaatiota eri kohderyhmille ja mahdollistamalla sujuvat lahjoitukset järjestön toimintaan.

Uusi verkkopalvelu kertoo kattavasti järjestöstä ja ohjaa tukemaan sen toimintaa

Planin verkkopalvelun tarkoituksena on tarjota kattava tietopaketti järjestön toiminnasta ja etenkin tyttöjen aseman parantamisesta. Tavoitteena on lahjoittajien ja lahjoitusten määrän kasvattaminen.

Vahvasti Planin näköinen visuaalinen ilme

Visuaalinen ilme on Planin näköinen, eli värikäs, rikas ja ihmisläheinen. Sisällönhallinnan työkalut on toteutettu niin, että sisältöjen tuottajat voivat joustavasti muuttaa esimerkiksi eri elementtien värejä.

Paljon sisältöä, paljon työkaluja sisältöjen toteuttamiseen

Verkkopalvelussa on kattavasti erilaista sisältöä. Siksi sisältöjen esitystapoihin paneuduttiin erityisen huolellisesti ja niiden määrä on suuri. Uutta sisältöä toteutetaan jatkuvasti Planin tiimin toimesta, poikkeuksellisen monipuolisilla sisällönhallinnan ratkaisuilla.

Plan on saavutettava myös verkossa

Planin toiminnan ytimessä on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Siksi verkkopalvelu toteutettiin saavutettavuusstandardien mukaisesti ja sen käyttäminen sujuu eri päätelaitteilla, riippumatta käyttäjän henkilökohtaisista ominaisuuksista.

”Digitaalinen edelläkävijyys on meillä yksi strategian painopisteistä. Into-Digitalin kanssa saimme uuden, modernin ja käyttäjälähtöisen verkkopalvelun. Työryhmä teki erinomaista yhteistyötä suunnittelupöydältä toteutukseen.”

– Kalle Heino, Digitaalisen median tuottaja, Plan International Suomi

Tavoitteet

 • Sisällön runsaus ja korkea infomaatioarvo
 • Planin näköinen visuaalinen ilme, joka ohjaa lahjoittamaan
 • Sujuva käyttö käyttäjän ominaisuuksista ja päätelaitteesta riippumatta
 • Lahjoittamisen helppous
 • Tietoturvallisuus

Keskeiset ratkaisut

 • Monipuoliset työkalut sisältöjen toteuttamiseen ja erilaisiin sisällön esitystapoihin
 • Värikäs, kuvamaailmaltaan monipuolinen ja joustavasti muokattava design
 • Saavutettavuusstandardien mukainen toteutus ja huolellinen saavutettavuustestaus
 • Modernit ja räätälöidyt lahjoittamisen työkalut
 • Teknisen arkkitehtuurin rakentaminen turvalliseksi, nopeaksi ja skaalautuvaksi

Kiinnostuitko?

Lue eteenpäin ja tutustu tarkemmin onnistumisemme vaiheisiin tai ota yhteyttä.

Onnistuimme palvelumuotoilussa:

Verkkopalvelun tarkoitus ja tavoitteet palvelumuotoilun lähtökohtana

Verkkopalvelun ensisijainen tarkoitus on ohjata käyttäjiä tekemään eri muodoissa lahjoituksia Planin toimintaan ja innostaa toimimaan erityisesti tyttöjen oikeuksien ja tasa-arvon puolesta. Tämä oli lähtökohtana myös uuden verkkopalvelun muotoilussa.

Palvelumuotoilu tehtiin yhdessä Planin tiimin kanssa. Työpalavereissa keskityttiin esimerkiksi eri kohderyhmien tarpeisiin ja toiveisiin, verkkopalvelun lahjoitustoiminnallisuuteen sekä sisältöjen esitystapoihin. Myös sisältö- ja osoiterakenteen sekä niitä tukevan navigaatioratkaisun muotoilu olivat onnistumisen ytimessä.

Erikseen paneuduttiin myös verkkopalvelun saavutettavuuteen, jotta sen käyttäminen on sujuvaa käyttäjän henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumatta.

Onnistuimme sisällöissä:

Monipuoliset työkalut runsaan sisällön hallitsemiseen

Verkkopalvelussa on paljon sisältöä ja sen erilaisiin esitystapoihin panostettiin merkittävästi. Erilaisia sisältömoduuleja onkin yli 20. Näiden avulla verkkopalveluun voidaan ketterästi toteuttaa erilaisia sisältökokonaisuuksia eri tarkoituksiin.

Monipuolinen valikkoratkaisu mahdollistaa sisältörakenteen joustavan toteuttamisen. Megavalikkoon saa näkyviin myös kuvallisia toimintakehotteita, joilla käyttäjää ohjataan eteenpäin.

Sisältöjen luokitteluiden (taksonomiat) avulla voi koota esimerkiksi tiettyä maata koskevat sisällöt automaattisesti yhdessä paikassa näytettäväksi. Luokittelun voi tehdä myös sisältötyypin (sivu, artikkeli, tiedote jne.) mukaan.

Sisällössä on huomioitu tarkasti myös hakukonelöydettävyys:

 • sisältörakenne
 • otsikkotasot (h1, h2 jne.)
 • riittävä sisällön määrä ja eri aiheita (hakuja) varten räätälöity sisältö
 • sivukohtaiset räätälöidyt otsikot ja kuvaustekstit hakukoneita varten.

Onnistuimme designissa:

Verkkopalvelu näyttää ja tuntuu Planilta

Hyvin suunniteltu ja huolellisesti toteutettu käyttöliittymä tekee verkkopalvelun käyttämisestä sujuvaa.

Planin verkkopalvelun käyttöliittymässä hyödynnetään esimerkiksi monipuolista valikkoratkaisua, isokokoisia otsikoita, hyvin muusta sisällöstä erottuvia painikkeita ja informaatiografiikkaa. Käyttäjää ohjataan eteenpäin kohti haluttua toimintaa, eli lahjoittamista.

Käyttöliittymän visuaalinen ilme on Planin näköinen: värikäs, rikas ja ihmisläheinen. Ilmeessä hyödynnetään sekä valokuvia että grafiikkaa.

Sisällönhallinnan työkalut on toteutettu niin, että sisältöjen toteuttajat voivat joustavasti muuttaa esimerkiksi eri elementtien värejä. Sisältöjen visuaalisen ilmeen muuttaminen onnistuu siis parilla klikkauksella.

Plan on saavutettava myös verkossa

Plan työskentelee tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen puolesta. Verkkopalvelu täyttää WGAC 2.1:n AA-tason saavutettavuusstandardit ja sen käyttäminen sujuu eri päätelaitteilla, riippumatta käyttäjän henkilökohtaisista ominaisuuksista.

”Plan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Siksi halusimme verkkopalvelustamme saavutettavan, vaikka laki tai EU:n saavutettavuusdirektiivi ei sitä meiltä vaadikaan. Into-Digitalin kanssa tämä onnistui loistavasti.”

– Jyrki Lappalainen, Verkko- ja analytiikka-asiantuntija, Plan International Suomi

Turvallinen, nopea ja skaalautuva verkkopalvelu

Tekninen arkkitehtuuri suunniteltiin huolellisesti ja tuloksena on turvallinen, nopea ja skaalautuva verkkopalvelu.

Sisältöjen hallintaan otimme räätälöidysti käyttöön WordPressin Gutenberg-editorin ja WordPressin Advanced Custom Fields (ACF) -lisäosan. Käytössä on myös WordPressin Multisite-työkalu, jonka avulla Planin globaalikoulu.net-sivusto on osa Planin pääsivustoa.

Verkkopalvelun räätälöityjä toiminnallisuuksia ovat esimerkiksi kartat, graafityökalut, popup-sisällöt, ennakoiva haku ja lahjoitustyökalu.

Räätälöity ratkaisu lahjoituksien tekemiseen

Planin lahjoituslomakkeet toteutimme käsityönä, jotta ne olisivat mahdollisimman sujuvia käyttää ja maksimoisimme lahjoitusten määrän. Verkkomaksupalveluina otimme lahjoituksissa käyttöön Stripen ja Paytrailin.

Lahjoituslomaketyökalu mahdollistaa erilaisten kerta- ja kuukausilahjoituslomakkeiden rakentamisen joko yleisiin tai kampanjatarkoituksiin. Lomakkeita voi rakentaa räätälöidysti niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin.

Lahjoitustyökalu on integroitu Planin CRM-järjestelmän kanssa. Lahjoittajien tiedot viedään integraation kautta suoraan asiakkuuksien hallinnan järjestelmään, mikä mahdollistaa asiakasrekisterin automaattisen rakentamisen ja hyödyntämisen markkinoinnissa.

Kuukausittaista huolenpitoa

Verkkopalvelun ylläpidosta sekä jatkokehityksistä vastaa Huolenpito-tiimimme. 

Kuukausittain tehtävään ylläpitoon kuuluu WordPress-julkaisujärjestelmän ja sen muutamien tarkasti valikoitujen lisäosien versio- ja tietoturvapäivitykset. Lisäksi palveluun sisältyy kuukausipalaverit, asiakastuki ja neuvonta sekä päivittäinen verkkopalvelun varmuuskopiointi.

Verkkopalvelun uudistaminen oli ensimmäinen askel yhteistyössämme. Verkkopalvelua kehitetään jatkuvasti yhdessä Planin tiimin kanssa. Jatkokehityksessä hyödynnetään esimerkiksi analytiikan tuottamaa informaatiota ja käyttäjäpalautetta.

Tietoa asiakkaasta

Plan International on lastenoikeusjärjestö, joka parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen elämää ja suojelua.

Järjestön tavoitteena on tehdä oikeudenmukaisempi maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi se keskittyy parantamaan erityisesti tyttöjen asemaa.

Plan on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö. Se perustettiin vuonna 1937 ja toiminta Suomessa alkoi 1998. Järjestö työskentelee maailmanlaajuisesti 75:ssä maassa.

Tiimimme

Ernesti Niemi

Senior Digital Designer

Esimerkkejä töistämme

Toteutamme työksemme onnistuneita verkkopalveluita. Katso lisää esimerkkejä töistämme täältä.

Onnistumisiin.

Toteutamme työksemme onnistuneita verkkopalveluita. Intuitiivisesti käytettäviä, visuaalisesti näyttäviä ja teknisesti laadukkaita verkkosivustoja, verkkokauppoja ja verkkosovelluksia.

Työskentelemme erityisesti keskisuurten ja suurten yrityksien kanssa. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi Burger King, Fira, Huoneistokeskus, Itis, Lämpöykkönen, S-ryhmä ja Retta.