Tuhannet julkishallinnon verkkopalvelut saavutettavaksi 23.9.2020 mennessä!

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan joulukuussa 2016. Direktiivi on pantava täytäntöön kansallisesti 23.9.2018 mennessä. Ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020. 23.9.2018 jälkeen julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2019.

”Julkishallinnon verkkopalveluita on tuhansia. Nyt tarvitaan osaajia tarkastamaan niiden saavutettavuus ja korjaamaan useimmat niistä saavutettavuusstandardien mukaisiksi.”

Direktiivissä säädetään julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavuttavuudelle asetettavista minimitason vaatimuksista sekä saavutettavuuden toteutumisen valvonnasta. Saavutettavuusdirektiivin avulla pyritään parantamaan verkkopalveluita tekemällä niistä havaittavia, hallittavia, ymmärrettäviä ja toimintavarmoja.

Saavutettavuuden saavuttaminen verkkopalveluissa

  • Step 1: Into-Digital tarjoaa kaikille verkkopalveluille ilmaista pikasaavutettavuusanalyysia, jolla käytännössä selvitetään, onko verkkopalvelu standardien mukaisesti saavutettava vai ei. Tässä vaiheessa suoritetaan automatisoitu graafinen testaus ja näppäimistötesti, joiden perusteella voidaan todeta verkkopalvelu saavutettavaksi tai vaihtoehtoisesti todeta, että esimerkiksi verkkosivustossa on kehitettävää ja sitä on analysoitava tarkemmin.
  • Step 2: jos ilmainen saavutettavuusanalyysi on todennut verkkopalvelussa olevan kehitettävää, Into-Digital tarjoaa maksullista, kattavampaa saavutettavuusraporttia. Tässä selvitysvaiheessa kaivaudutaan niin syvälle, että voidaan osoittaa kaikki yksityiskohdat verkkopalvelussa, jotka tulee korjata saavutettavuuden takaamiseksi. Tarkemman saavutettavuusraportin kylkiäisenä Into-Digital toimittaa asiakkaalle myös kustannusarvion vaadittavista korjaustoimenpiteistä.
  • Step 3: kun raportointivaiheet on suoritettu ja korjauskustannusarvio on hyväksytty, Into-Digital ottaa verkkopalvelun työstöön ja kehittäjät pääsevät töihin. Useimmiten saavutettavuusprojektit eivät ole teknisesti maailmamme laajimpia, mutta vaativat järkkymätöntä ymmärrystä verkkopalvelun rakenteesta ja toiminnasta.