Valtiovarain­ministeriö / digitaalinen­kunta.fi

Digitalisaatio on ollut viimeisten vuosien aikana aihealue, johon on panostettu laajasti myös valtakuntamme julkisella sektorilla. Kun jotain tehdään, tässä tapauksessa digitalisoidaan palveluita, on digitalisoitumisastetta ja sen kehitystä hyvä myös seurata.

Toteutimme yhdessä Valtiovarainministeriön digikuntakokeilun kanssa digitaalinenkunta-palvelun, jonka avulla kuntien työntekijät voivat arvioida työnantajiensa digitaalisuutta. Valtiovarainministeriö kuvaa palvelua sen palvelun verkkosivustolla seuraavasti:

”Kuinka kattavasti kunnassa hyödynnetään jo sähköisiä palveluita? Mitä toimintatapojen muutos edellyttää kunnalta ja minkälaisia taloudellisia vaikutuksia sähköisten palveluiden käyttöönotolla voi olla? Arviointi-ja hyötykartoitus työkalujen avulla halutaan lisätä keskustelua ja tietoa kuntien palveluiden kehittämisestä.

Työkalut on suunnattu kuntien viranhaltijoille, luottamushenkilöille sekä muille kunnan palveluiden kehittämisestä kiinnostuneille.

Into-Digitalin rooli projektissa oli kokonaisvaltainen – olimme mukana määrittelemässä toteutusta, jonka jälkeen toteutimme palvelun käyttöliittymän ja visuaalisen suunnittelun. Luonnollisesti myös tekninen toteutus oli vastuullamme. Ensijulkaisun jälkeen palvelua on jatkokehitetty ja ylläpidetty ja sinne on annettujen arvioiden määrän kasvaessa toteutettu mm. erilaisia tiedon visualisointeja.

Tekijät

Head developer

Pekka Suopellonmäki

Project manager

Niklas Mattsson

Ota yhteyttä