Teollisuusliitto / verkkosivut

Lähtötilanne:

Syksyllä 2017 kolme suurta ammattiliittoa yhdistyivät ja prosessissa syntyi Teollisuusliitto. hasan & partners suunnitteli ja Into-Digital toteutti uudelle liitolle verkkopalvelut, joilla korvattiin aikaisemmat eri liittojen omat palvelut.

Uudistettuna kokonaisuutena syntyivät Teollisuusliiton verkkosivut, liiton jäsenlehti Tekijä, sekä liiton työttömyyskassan verkkopalvelu.

Rakennetut palvelut:

Teollisuusliiton sivusto on hyvin laaja kokonaisuus, joka sisältää ohjeita, neuvoja ja ajankohtaista tietoa. Sisällön ylläpitoon rakennettiin helppokäyttöiset työkalut, joiden avulla sisällöntuotantovastuuta on pystytty jakamaan liiton sisällä eri tahoille. Loppukäyttäjän avuksi sivustolle rakennettiin hyvin laaja hakutoiminto, joka pitää sisällään esimerkiksi hakutulosten luokittelun sekä toiminnon, jonka avustuksella hakutulokset löytyvät myös muun muassa pdf- ja Office-dokumenttien sisällöstä.

Tekijä-lehden verkkopalvelu on jatke lehden paperiversiolle – erona se, että sinne pystytään julkaisemaan myös ajankohtaisempia, nopeamman julkaisutahdin artikkeleita.

Teollisuuden työttömyyskassan verkkopalvelun kohdalla mielenkiintoisena haastena oli rakentaa sivusto, josta tiedon löytäminen ja hakeminen on vaivatonta. Sisältö koostuu monimutkaisista asioista, kuten työnlainsäädännöstä, joten sisällön löydettävyyden mahdollistaminen oli korkean prioriteettiluokan asia työttömyyskassan sivustouudistuksessa.

Tekninen toteutus:

Kaikki kolme palvelua rakennettiin WordPress -julkaisujärjestelmän päälle, osin sekä alustan hyvän räätälöitävyyden ja laajennettavuuden vuoksi, mutta yhtä lailla myös sen takia, että palveluiden sisällön ylläpitäminen onnistuu samanlaisilla työkaluilla.

Verkkopalveluihin on tuotu osaksi sellaistakin sisältöä, jota aikaisemmin ylläpidettiin ulkopuolisissa järjestelmissä. Näitä tietoja ovat muun muassa yhteystiedot ja tapahtumatiedot. Nyt kun tietojen ylläpito on tehty mahdollisimman vaivattomaksi, näitä tietoja voidaan pitää keskitetysti yllä verkkosivujen julkaisujärjestelmässä.

Sivustot ovat monikielisiä, ja niihin tuodaan sisältöä muun muassa sosiaalisesta mediasta ja toisaalta sisältöä saadaan julkaistua ristiin esimerkiksi verkkolehden ja verkkosivuston välillä.

Jatkuva kehittäminen:

Into-Digital ylläpitää sivustojen tekniikkaa ja pitää huolen muun muassa säännöllisistä julkaisujärjestelmän turvallisuuspäivityksistä. Verkkopalveluiden rakentaminen ei ole loppunut niiden julkaisuun, vaan sivuille kehitetään jatkuvasti uusia palveluita liiton jäsenistön käyttöön.

Tekijät

CTO

Antti Lassila

Ota yhteyttä