Viemme vuosikertomuksenne verkkoon

Verkkovuosikertomuksen vahvuuksia ovat helppokäyttöisyyden lisäksi esimerkiksi mitattavuus ja jaettavuus. Verkossa voidaan myös käyttää rikkaampia sisällön esittämisen tapoja ja esimerkiksi toteuttaa animoituja taulukoita ja graafeja.

Vuosikertomukset digimuotoon

Perinteisiä painettuja vuosikertomuksia viedään yhä useammin sähköiseen maailmaan. Vuosikertomusprojekteissa suurimpana haasteena on suurten tietomäärien kääntäminen helppolukuiseksi verkkopalveluksi. Perinteisesti verkkovuosikertomus sisältää vähintäänkin yrityksen vuosikatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöslukuja sekä tilintarkastuskertomuksen. Usein vuosikertomukset kieliversioidaan kahdelle tai useammalle kielelle, mikä tietysti luonnistuu vaivattomasti myös verkkovuosikertomuksissa.

Meiltä löytyy osaamista laajasti eri osa-alueilta liittyen verkkovuosikertomuksiin, ja me olemmekin oikea kumppani tuottamaan teidän tai asiakkaanne verkkovuosikertomus alusta loppuun:

  • Graafisen ilmeen mukauttaminen sähköiseen ympäristöön
  • Numeerisen tiedon visualisointi (interaktiiviset kuvaajat ja infografiikka)
  • Suuren tietomäärän rakentaminen ymmärrettäväksi ja helposti lähestyttäväksi palveluksi
  • Julkaisu ja jatkokehitys
  • Jatkojalostus seuraavalle vuodelle – kerran tehtyä vuosikertomusta on kustannustehokasta hyödyntää pienillä modifikaatioilla myös tulevina vuosina

Graafisen ilmeen mukauttaminen sähköiseen ympäristöön

Vuosikertomuksen vieminen sähköiseen ympäristöön parantaa vuosikertomuksen ymmärrettävyyttä sekä käyttökokemusta. Luomme tarvittaessa myös vuosikertomuksen visuaalisen ilmeen toiveidenne pohjalta, usein mukaillen loppuasiakkaan brändin tuttua graafista ilmettä, jolloin käyttäjäkokemus on tuttu. Digitaalista vuosikertomusta voi näin käyttää myös brändin rakentamiseen tai sen vahvistamiseen – jopa markkinoinnillisena työkaluna.

Tiedon ja tilastojen visualisointi – suuret tietomäärät helposti lähestyttäväksi palveluksi

Vuosikertomuksen ei ole pakko olla tylsä ja vaikealukuinen. Tilastoista ja muista tietomassoista voi tehdä helposti ymmärrettäviä luomalla niistä esimerkiksi visuaalisesti mielenkiintoisia infografiikoita ja interaktiivisia kuvaajia. Näin voidaan kerätä vuosikertomukselle kiinnostunutta yleisöä ns. ’’pakollisen yleisön’’ ulkopuoleltakin.

Suurten tietomäärien kääntäminen helppokäyttöiseksi palveluksi on vuosikertomushankkeiden mielenkiintoisin haaste.

Digitaalinen vuosikertomus on helpommin jaettavissa ja luettavissa

Digitaalisen vuosikertomuksen selaaminen ja navigointi on printtiversiota selkeämpää. Sen lisäksi se helpommin kaikkien saatavilla: verkossa, tabletilla ja mobiilissa. Autamme mielellämme vuosikertomusten viemisessä digitaaliseen, näyttävään, selkeään ja helposti luettavaan muotoon.

Verkkovuosikertomuksen elinkaari

Verkkovuosikertomuksen ei tarvitse olla joka vuosi kymmenien tuhansien eurojen investointi. Me toteutamme asiakkaillemme verkkovuosikertomuksia, joita hyödynnetään useampana vuonna. On vaivatonta ja ennen kaikkea kustannustehokasta päivittää edellisvuoden julkaisuun sisällöt ja viilata ulkoasua pienitöisesti raikkaampaan kuntoon. Pienillä muutoksilla vuosikertomuksesta on mahdollista muokata kuin uusi.

Into-Digital toteuttaa vuosittain lukuisia vuosikertomuksia sekä yritykselle että julkishallinnon yhteisöille. Ota yhteyttä, jos tarvitset suunnittelu- tai toteutusapua tulevalle vuosikertomuksellenne.

Ota yhteyttä