Toteutamme älypuhelimiin räätälöityjä digimarkkinoinnin ratkaisuja, eli mobiilisovelluksia. Niitä ovat tyypillisesti natiivisovellukset, hybridisovellukset ja sovelluskauppaan paketoidut HTML5-verkkosivut.

Mobiilisovellusten suhteen on tärkeää keskittyä erityisesti palvelun käyttökokemukseen. Alla on kuvattu prosessimme kohti onnistunutta mobiilisovellushanketta.

”Mobiilisovellus on parhaimmillaan taidetta.”

Projektisuunnittelu

 • Kick-off
 • Projektin aikataulutus
 • Työryhmän nimeäminen
 • Vastuunjako
 • Projektinhallintatyökalut
 • Palaverikäytännöt

Palvelumuotoilu

 • Kyselyt ja tutkimukset
 • Asiakasymmärrys
 • Käyttökokemuksen suunnittelu
 • Sisällön ja rakenteen suunnittelu
 • Tekninen määrittely

Käyttöliittymän suunnittelu

 • Käyttöliittymäsuunnittelu
 • Käyttöliittymän visuaalinen suunnittelu
 • Kuvat ja kuvien käyttö

Tekninen toteutus

 • Mobiilisovelluksen tekninen koostaminen
 • Sovelluksen toiminnallisuuksien toteutus
 • Mahdolliset integraatiot

Testaus

 • Iteraatio ja muutokset
 • Päätelaitetestaukset
 • Sovelluskauppojen auditointi
 • Integraatiotestaukset

Julkaisu

 • Sovelluskauppojen julkaisuprosessi
 • Palvelun julkaisu sovelluskauppaan

Sovelluksen jatkokehitys

 • Analytiikka ja seuranta
 • Palvelun jatkokehitys ja muutosten julkaisu

Haluatteko mobiilisovelluksen?