Verkkomainonta

Digimarkkinointi Palvelumme Verkkomainonta

Verkkomainonta tarkoittaa eri digitaalisissa medioissa tapahtuvaa mainontaa. Siihen kuuluvat myös sosiaalisen median kanavat kuten Facebook, Instagram ja LinkedIn. Toimivimmat ratkaisut perustuvat verkkomainonnassakin huolelliseen suunnitteluun ja vetovoimaiseen luovaan ratkaisuun.

Verkkomainonta pitää sisällään kaiken maksetun mainonnan, joka tapahtuu verkossa. Kanavia ja mainosmuotoja on valtavasti, joten tärkeintä on löytää omiin tarkoituksiin ja tavoitteisiin sopivimmat ratkaisut.

 • hakusanamainonta
 • display-mainonta
 • videomainonta
 • natiivimainonta
 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Twitter
 • TikTok
 • jne.

Miten verkkomainontaa tehdään

Tarkemmat toteutustavat riippuvat käytettävästä kanavasta. Verkkomainonnan suunnittelun ja toteutuksen keskeiset työvaiheet voidaan kuitenkin karkeasti kuvata kaikille kanaville yhteisesti.

 • kohderyhmät, eli ketkä mainonnalla halutaan tavoittaa
 • viesti, eli mitä kohderyhmälle halutaan kertoa
 • luova ratkaisu, eli miten haluttu viesti kerrotaan
 • visuaalinen ilme, eli miltä mainokset näyttävät
 • sisältö, eli mainoksien tekstit
 • toteutus, eli eri mainoskokojen ja sisältöversioiden tuotanto ja tarvittaessa tekninen toteutus
 • tavoitteet, eli mitä mainonnalla halutaan saavuttaa

Verkkomainonnan kohdentaminen

Verkkomainonnan keskeiset vahvuudet ovat tarkka kohdennettavuus ja mittaaminen. Nämä tekevät verkkomainonnasta erityisen kustannustehokkaan markkinointiviestinnän välineen.

Kohdentamisen kriteerejä ovat kanavasta riippuen esimerkiksi:

 • hakukonekäyttäytyminen
 • vierailu verkkopalvelussa (”retargeting”)
 • ikä, sukupuoli, sijainti ja muut demografiset tiedot
 • kiinnostuksen kohteet ja harrastukset
 • työtehtävät tai tittelit

Verkkomainonnan mittaaminen

Tyypillisesti verkkomainonnan tarkoituksena on saada huomioarvoa mainonnalle ja sitä kautta kasvattaa tunnettuutta ja vaikuttaa kohderyhmän mielikuviin tuotteesta tai palvelusta. Tämän lisäksi verkkomainonnalla yleensä pyritään ohjaamaan lisää käyttäjiä verkkopalveluun, jossa kohderyhmä voi tutustua tarkemmin tuotteisiin ja palveluihin, jättää yhteydenottopyynnön, tehdä tarjouspyynnön tai ostaa.

Digitaalisten medioiden mainonnanhallintajärjestelmät tarjoavat runsaasti dataa mainonnan toteutuksesta ja tuloksista.

 • mainosnäytöt
 • huomioarvo ja sitoutuminen
 • klikkausten määrä ja hinta
 • mainosten sijoittuminen (verrattuna kilpailijoihin)
 • eri mainosversioiden toimivuus
 • konversiot, eli tietyn mitattavaksi määritellyn toimenpiteen tehneiden käyttäjien määrä (esim. tarjouspyyntö tai ostaminen)
 • konversioiden hinta

Lisäksi verkkopalvelun analytiikkaratkaisu täytyy suunnitella ja toteuttaa niin, että se mahdollistaa verkkomainonnan tuloksien laadukkaan seurannan verkkopalvelussa. Voidaan siis esimerkiksi mitata, miten tietyn kanavan kautta tulevat käyttäjät verkkopalvelussa toimivat ja millaisia tuloksia he tuottavat.

Lisää digitaalisesta markkinoinnista

Analytiikka

Kun verkkopalvelun käyttäjä selaa ja klikkailee verkkopalvelua, analytiikkatyökalu tallentaa tapahtumat. Kerätyn datan perusteella saadaan tarkkaa tietoa siitä, miten verkkopalvelua käytetään.

Lue lisää

Konversio-optimointi

Verkkopalvelun vierailijoista vain murto-osa toimii halutulla tavalla. Määrää voidaan kuitenkin kasvattaa konversio-optimoinnin keinoilla. Sen tarkoituksena on siis verkkopalvelun tehokkuuden parantaminen.

Lue lisää

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla parannetaan verkkopalveluiden löytymistä hakukoneilla.

Lue lisää

Hakusanamainonta

Suomessa tehdään joka päivä yli 30 miljoonaa Google-hakua. Tämä tarkoittaa valtavaa kysyntää erilaisille tuotteille ja palveluille. Hakusanamainonnan avulla tavoitetaan potentiaaliset asiakkaat kustannustehokkaasti ja juuri oikeaan aikaan.

Lue lisää

Ryhdytäänkö töihin?

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimetön

Kaikkia tietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti.