Konversio-optimointi

Digimarkkinointi Palvelumme Konversio-optimointi

Verkkopalvelun vierailijoista vain murto-osa toimii halutulla tavalla. Määrää voidaan kuitenkin kasvattaa konversio-optimoinnin keinoilla. Sen tarkoituksena on siis verkkopalvelun tehokkuuden parantaminen.

Konversio-optimointia (CRO, Conversion Rate Optimization) voi kuvata esteiden poistamiseksi. Verkkopalvelun tarkoituksena on saada käyttäjä tekemään jokin tietty toimenpide. Tälle on kuitenkin erilaisia esteitä, joiden takia tavoite ei aina toteudu. Mitä vähemmän esteitä on, sitä todennäköisemmin saadaan haluttu tulos. Me esimerkiksi haluamme, että tutustutte verkkosivustomme sisältöön ja otatte yhteyttä. Kas näin:

Halutun toiminnan esteet

Konversioon johtavan toiminnan esteet voivat olla moninaisia ja vaikutuksiltaan pienempiä tai suurempia. Niitä voidaan yksinkertaistaen kuvata esimerkiksi seuraavasti:

 • käyttäjää ei pystytä vakuuttamaan siitä, että hänen kannattaisi tehdä tietty asia
 • käyttäjä ei ymmärrä, mitä hänen pitäisi tehdä
 • käyttäjä ei pysty tekemään sitä mitä hän haluaisi tehdä tai se on liian hankalaa
 • käyttäjä ei luota verkkopalveluun, eikä siksi uskalla tehdä sitä mitä hänen haluttaisiin tekevän
 • käyttäjän mielestä saman asian tekeminen onnistuu paremmin jossain muussa verkkopalvelussa
 • käyttäjä lykkää tekemistä, jolloin riski tekemättä jättämisestä kasvaa

Konversio-optimointi perustuu verkkopalvelun tavoitteisiin

Kun tarkoituksena on tehokkuuden parantaminen, täytyy verkkopalvelulla olla selkeät tavoitteet. Konversiohan käytännössä tarkoittaa tavoitteen toteutumista.

Erilaisia mitattavia tavoitteita voi olla useitakin, mutta oleellisinta on asettaa verkkopalvelun avainmittarit (KPI, Key Performance Indicator). Nämä ovat tärkeimpiä liiketoiminnan tavoitteista johdettuja suorituskyvyn mittareita, joiden avulla ohjataan verkkopalvelun ja liiketoiminnan kehittämistä.

Miten konversio-optimointia toteutetaan?

Datan merkitys on konversio-optimoinnissa ratkaiseva. Verkkopalvelun analytiikkaratkaisun täytyy siis olla kunnossa ja sen olisi hyvä kattaa myös digitaalisen markkinoinnin toimenpiteet.

Konversio-optimoinnin tekeminen alkaa nykytilanteen kartoituksesta. Mittaaminen tehdään vertaamalla tuloksia ennen ja jälkeen tehtyjen muutoksien.

Muutokset voivat olla yksittäisiä tai useampien muutoksien kokonaisuuksia. Useiden peräkkäisten pienempien muutoksien etuna on, että voidaan tunnistaa millaiset muutokset tyypillisesti toimivat.

Tyypillisiä konversio-optimoinnin toimenpiteitä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Kuvataan yrityksen toimintaa, tuotteita ja palveluita kohderyhmään vetoavalla tavalla.
 • Parannetaan verkkosivuston visuaalista ilmettä, jotta verkkopalvelu on miellyttävämmän näköinen.
 • Muokataan sisältöjen rakennetta ja tekstejä selkeämmiksi, jotta käyttäjä löytää etsimänsä sisällön helpommin.
 • Kehitetään verkkopalvelun käyttöliittymäelementtejä, kuten painikkeita, paremmin erottuviksi.
 • Lisätään toimintaan ohjaavien sisältöjen ja käyttöliittymäelementtien määrää ja parannetaan niiden sijoittelua.
 • Rakennetaan verkkopalvelun luotettavuutta esimerkiksi sertifikaateilla, asiakkaiden suositteluilla ja tietoturvallisuudesta kertovilla ratkaisuilla.
 • Vähennetään ostamiseen liittyvä epävarmuutta verkkokaupassa esimerkiksi tarjoamalla useampia maksutapoja sekä mahdollisuus ilmaiseen palautukseen.

A/B-testaus

A/B-testauksessa vertaillaan verkkopalveluun tehtyjen muutosten vaikutusta käyttäjien toimintaan. Käytännössä näytetään eri versiota verkkopalvelusta eri käyttäjille, esimerkiksi 50/50 jaolla, ja mitataan tulokset. Parempia tuloksia tuottavan version kehittämistä jatketaan ja huonompi hylätään.

Työkaluna A/B-testauksessa on Google Optimize. Vertailukelpoisia tuloksia saadaan, kun muutokset eroavat toistaan riittävästi ja käyttäjä on paljon. Erityisesti käyttäjien riittävän suuri määrä on tärkeää, jotta saadaan tilastollisesti pitävää informaatiota.

Lisää digitaalisesta markkinoinnista

Analytiikka

Kun verkkopalvelun käyttäjä selaa ja klikkailee verkkopalvelua, analytiikkatyökalu tallentaa tapahtumat. Kerätyn datan perusteella saadaan tarkkaa tietoa siitä, miten verkkopalvelua käytetään.

Lue lisää

Verkkomainonta

Verkkomainonta tarkoittaa eri digitaalisissa medioissa tapahtuvaa mainontaa. Siihen kuuluvat myös sosiaalisen median kanavat kuten Facebook, Instagram ja LinkedIn.

Lue lisää

Hakusanamainonta

Suomessa tehdään joka päivä yli 30 miljoonaa Google-hakua. Hakusanamainonnan avulla tavoitetaan potentiaaliset asiakkaat kustannustehokkaasti ja juuri oikeaan aikaan.

Lue lisää

Hakukoneoptimointi

Tärkeimmät hakukoneoptimoinnin keinot liittyvät verkkopalvelun sisältöön, teknisiin ratkaisuihin ja linkkisuosion kasvattamiseen.

Lue lisää

Asiakkaitamme

Ryhdytäänkö töihin?

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimetön

Kaikkia tietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti.