Hakukoneoptimointi

Digimarkkinointi Palvelumme Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla parannetaan verkkopalveluiden löytymistä hakukoneilla. Tärkeimmät hakukoneoptimoinnin keinot liittyvät verkkopalvelun sisältöön, teknisiin ratkaisuihin ja linkkisuosion kasvattamiseen.

Useimmissa verkkopalveluissa suurin osa käyttäjistä tule hakukoneen kautta. Voidaan siis hieman kärjistäen sanoa, että verkkopalvelu on olemassa vain, jos se löytyy hakukoneista.

Suomessa Google on hakukoneiden ylivoimainen markkinajohtaja. Sen osuus kaikista hauista on jopa yli 95%. Löydettävyys Googlessa on siis ratkaisevan tärkeää verkkopalvelun menestyksen kannalta.

Googlen missio kuvaa hyvin yrityksen hakukoneen toiminnan tarkoitusta:

Our mission is to organize the world’s information and make it universally accessible and useful.

Google

Kyse on siis tiedon järjestämisestä, saatavuudesta ja hyödyllisyydestä. Hakukoneen tarkoituksena on tarjota haun tekijälle mahdollisimman hyvin hakuun vastaava ja laadukas sisältö. Tähän perustuu myös hakukoneoptimointi, jonka avulla toteutetaan edellä kuvattua tarkoitusta.

Miksi hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnilla vaikutetaan hakukoneiden luonnollisiin hakutuloksiin. Mitä paremmin verkkopalvelu on optimoitu, sitä paremmin se sijoittaa hakutuloksissa. Sijoitus on tärkeä, koska parhaiten sijoittuneita sivuja klikataan eniten. Käytännössä suurin osa ihmisistä selaa vain ensimmäisen hakutulossivun hakutulokset ja kolme ensimmäistä hakutulosta kerää suurimman osan kaikista klikkauksista.

Miten hakukoneoptimointia tehdään?

Hakukoneoptimoinnin keinot voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri osa-alueeseen: verkkopalvelun sisältöjen kehittäminen, tekninen hakukoneoptimointi ja linkkisuosion kasvattaminen. Näistä lisää seuraavassa.

1. Verkkosivuston sisältörakenne ja sisältö

Hakukoneoptimointi perustuu ymmärrykseen siitä, mitä yrityksen tavoitteiden kannalta merkityksellisiä sisältöjä ihmiset hakevat, mitä hakusanoja he käyttävät ja kuinka paljon hakuja tehdään. Tätä voidaan selvittää Googlen työkaluilla tehtävällä hakusanakartoituksella.

Kun tunnetaan ihmisten hakukonekäyttäytyminen, voidaan verkkopalveluun toteuttaa sisältörakenne ja sisällöt, jotka vastaavat ihmisten tarpeisiin:

 • Sisältörakenne tarkoittaa, mistä eri sivuista verkkopalvelu koostuu ja miten eri sivut on järjestetty verkkopalvelussa. Hakukoneet tunnistavat verkkopalvelun sisältörakenteen, ja arvioivat sivujen järjestyksen perusteella, mitkä ovat verkkopalvelun tärkeimmät sisällöt.
 • Mitä täsmällisemmin ja kattavammin sisältö vastaa käyttäjän tekemään hakuun, sitä paremmin se sijoittuu hakutuloksissa. Esimerkiksi pelkästään hakukoneoptimoinnista laajasti kertova sivu on parempi kuin myös hakusanamainonnasta kertova sivu, jos käyttäjä etsii tietoa nimenomaan hakukoneoptimoinnista

Hakukone ymmärtää ensisijaisesti tekstisisältöä, jonka on oltava riittävän laadukasta ja laajaa. Jos hakukone ei tunnista verkkopalvelun sisältöä, se ei nosta verkkopalvelun sivuja hakutuloksiinsa. Kuvien sisältöön hakukone ei pääse kiinni, mutta se tunnistaa kuvien nimet. Siksi kuville tulee määritellä Alt-tekstit, joissa kerrotaan mitä aihetta kuva koskee.

Verkkopalvelun sivuilla olevien tekstien ja kuvien lisäksi kannattaa erikseen kirjoittaa kaikille sivuille otsikot (”Title”) ja kuvaustekstit (”Meta description”) hakukoneita varten. Nämä tekstit näkyvät hakutuloksissa ja niiden vaikutus klikkausten määrään hakukoneissa voi olla suuri.

Tärkeitä ovat myös verkkopalvelun sisäiset linkit, kuten tämä, joka johtaa yhteystieto-sivullemme. Toisaalta tärkeitä ovat myös ulkoiset linkit, jotka johtavat muihin verkkopalveluihin. Tämä linkki vie sinut Googlen pääsivulle. Ulkoiset linkit kannattaa asettaa avautumaan uuteen välilehteen, ettei käyttäjä poistu sivustoltanne kokonaan.

2. Tekninen hakukoneoptimointi

Verkkopalvelussa käytettävät järjestelmät ja tekninen toteutustapa vaikuttavat olennaisesti löydettävyyteen hakukoneissa. Hyviin tuloksiin päästään, kun hakukonelöydettävyys huomioidaan jo verkkopalvelun teknisessä suunnittelussa. Pahimmillaan tekninen toteutus voi olla sellainen, ettei verkkopalvelu löydy hakukoneista lainkaan.

Hakukoneet analysoivat jatkuvasti verkkopalveluiden teknistä toteutustapaa ja suosivat laadukkaimpia toteutuksia. Erityisen tärkeitä asioita verkkopalvelun teknisessä ratkaisussa ovat esimerkiksi seuraavat:

 • urlien eli verkko-osoitteiden loogisuus ja uudelleenohjauksien toimivuus
 • responsiivisuus, eli sujuva toimivuus eri päätelaitteissa ja etenkin älypuhelimissa
 • verkkopalvelun latausnopeus
 • xml-sivukartta
 • rikkinäisten sivujen poistaminen
 • tietoturvallisuus

Teknisen hakukoneoptimoinnin ratkaisuista vastaavat ohjelmistokehittäjät. Huomiota kiinnitetään esimerkiksi seuraaviin verkkopalvelun teknisiin yksityiskohtiin:

 • ”hakukoneystävällinen” sisällönhallintajärjestelmä, kuten WordPress
 • suorituskykyinen ja luotettava palvelinratkaisu
 • kehittyneet selaimen välimuistin hallinnan työkalut ja näiden optimointi
 • kuvakokojen ja kuvaformaattien optimointi
 • http-pyyntöjen palvelintason pakkaus
 • lähdekoodien ”minifiointi”
 • dynaamisten sisältöjen tallentaminen staattisiksi
 • selaimen ja palvelimen välisen liikenteen suojaus (SSL)

3. Linkkisuosion kasvattaminen

Hakukoneen tarkoituksena on löytää käyttäjälle laadukkaita verkkopalveluita ja sisältöjä. Laadun arviointia hakukone tekee verkkopalveluiden suosion perusteella.

Jos tiettyyn verkkopalveluun johtaa paljon linkkejä muista verkkopalveluista, hakukone tulkitsee sen olevan suosittu ja laadukas. Määrän lisäksi arviointiin vaikuttaa linkittävien verkkopalveluiden laatu. Mitä käytetympi ja laadukkaampi linkittävä sivusto on, sitä enemmän se kasvattaa linkin kohteena olevan verkkopalvelun linkkisuosiota.

Tätä kutsutaan linkkisuosioksi, jota voidaan hakukonelöydettävyyden parantamiseksi kasvattaa eri keinoin:

 • Tuotetaan mahdollisimman paljon niin laadukkaita sisältöjä, että ihmiset jakavat niitä linkkeinä toisilleen.
 • Kasvatetaan linkkien määrää itse, esimerkiksi linkityksillä omista sosiaalisen median palveluista.
 • Pyydetään kumppaneilta, asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä on linkityksiä omaan verkkopalveluun.

Lisää digitaalisesta markkinoinnista

Analytiikka

Kun verkkopalvelun käyttäjä selaa ja klikkailee verkkopalvelua, analytiikkatyökalu tallentaa tapahtumat. Kerätyn datan perusteella saadaan tarkkaa tietoa siitä, miten verkkopalvelua käytetään.

Lue lisää

Verkkomainonta

Verkkomainonta tarkoittaa eri digitaalisissa medioissa tapahtuvaa mainontaa. Siihen kuuluvat myös sosiaalisen median kanavat kuten Facebook, Instagram ja LinkedIn.

Lue lisää

Hakusanamainonta

Suomessa tehdään joka päivä yli 30 miljoonaa Google-hakua. Hakusanamainonnan avulla tavoitetaan potentiaaliset asiakkaat kustannustehokkaasti ja juuri oikeaan aikaan.

Lue lisää

Konversio-optimointi

Verkkopalvelun vierailijoista vain murto-osa toimii halutulla tavalla. Määrää voidaan kuitenkin kasvattaa konversio-optimoinnin keinoilla. Sen tarkoituksena on siis verkkopalvelun tehokkuuden parantaminen.

Lue lisää

Asiakkaitamme

Ryhdytäänkö töihin?

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimetön

Kaikkia tietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti.