Analytiikka

Kun verkkopalvelun käyttäjä selaa ja klikkailee verkkopalvelua, analytiikkatyökalu tallentaa tapahtumat. Kerätyn datan perusteella saadaan tarkkaa tietoa siitä, miten verkkopalvelua käytetään. Laadukkaan analytiikkaratkaisun tarjoaman tiedon avulla kehitetään verkkopalvelua ja ohjataan liiketoimintaa.

Verkkopalveluita ja digitaalista markkinointia tehdään tehokkaimmin dataan perustuen. Tämä onnistuu vain, jos verkkopalvelun analytiikkaratkaisu toimii ja palvelee liiketoiminnan tarpeita.

 • mitataan liikennettä oikein
 • tuotetaan relevanttia tietoa
 • seurataan tuloksia reaaliajassa
 • ohjataan tekemistä tuloksien perusteella

Mitä tietoa analytiikkaratkaisusta saadaan?

Käytetyin verkkopalveluiden analytiikkatyökalu on Googlen maksuton Google Analytics, johon kuuluu myös räätälöity ratkaisu verkkokauppojen seurantaan. Tyypillisesti analytiikkaratkaisun käyttöönottoon yhdistetään myös seurantakoodien ja tagien hallinnan työkalu Google Tag Manager. Tag Manager mahdollistaa seurantakoodien syöttämisen sivustolle ilman, että sivuston varsinaiseen koodiin tarvitsee puuttua.

Analytiikkaratkaisun kautta saadaan tietoa esimerkiksi seuraavista:

 • Kuinka paljon verkkopalvelussa on käyttäjiä ja mitä käyttäjät verkkopalvelussa tekevät
 • Mitä kautta käyttäjät tulevat verkkopalveluun ja mikä on eri liikenteen lähteiden kautta tulevien käyttäjien määrä ja laatu
 • Kuinka suuri on älypuhelimilla verkkopalvelua käyttävien määrä ja miten älypuhelinkäyttö poikkeaa muilla laitteilla tapahtuvasta käytöstä
 • Miten digimarkkinoinnin eri toimenpiteet vaikuttavat verkkopalvelun käytön määrään ja laatuun
 • Mikä on konversioiden määrä, eli kuinka suuri osa käyttäjistä toimii verkkopalvelussa halutulla tavalla (esim. tarjouspyyntö tai ostaminen)

Verkkokaupoissa saadaan tietoa vielä huomattavastikin monipuolisemmin, kattavammin ja tarkemmin, käyttämällä Google Analyticsin laajennettua verkkokauppaseurantaa (Enhanced Ecommerce). Tämä työkalu tarjoaa esimerkiksi tuotekohtaista dataa ja tietoa kampanjoista, alennuksista ja ostoksien tekemisen keskeytymisistä. Sekä tietysti euroista.

Analytiikkaratkaisun suunnittelu ja toteutus

Analytiikan toteutus voidaan karkeasti jakaa kolmeen vaiheeseen: suunnittelu, perustaminen ja jatkuva seuranta. Toimivan ratkaisun edellytyksenä on, että kaikki vaiheet tehdään huolellisesti.

1. Suunnittelu

Verkkopalvelun käytöstä kertyy valtavasti dataa, josta likimainkaan kaikki ei ole oleellista. Pelkkä analytiikkatyökalun käyttöönotto ei siis riitä, vaan analytiikkaratkaisu täytyy suunnitella huolellisesti:

 • mitä mitataan
 • miksi mitataan
 • miten mitataan
 • miten mittaamisen tuloksia seurataan ja hyödynnetään

Laatu on paras, kun analytiikkaratkaisun suunnittelu tehdään jo verkkopalvelua suunniteltaessa. Tarvittaessa analytiikkaratkaisu voidaan kuitenkin suunnitella ja toteuttaa laadukkaasti myös olemassa olevaan verkkopalveluun.

2. Perustaminen

Perustamisvaihe sisältää Google Analytics ja Google Tag Manager -tilien asennuksen ja käyttöönoton suunnitelman mukaisesti. Tähän kuuluu myös tietyt verkkopalvelussa toteutettavat tekniset ratkaisut.

Jos työkalut ovat jo käytössä olemassa olevassa verkkopalvelussa, voidaan jatkaa samojen tilien käyttämistä. Näin säilytetään historiatieto ja seuranta jatkuu katkeamattomana. Tarvittaessa perustetaan tilit ja otetaan ne käyttöön.

Analytiikan teknisessä toteutuksessa asennetaan verkkopalveluun vaadittavat seurantapikselit ja tehdään halutut seurannat Google Analytics -työkaluun. Esimerkiksi asennetaan seurattavat tavoitteet, joiden perusteella arvioidaan verkkopalvelun toimivuutta. Tyypillisiä tavoitteita ovat verkkopalvelun kautta tulleiden yhteydenottojen ja tarjouspyyntöjen määrät.

3. Jatkuva seuranta

Analytiikkaratkaisusta saadaan tehot irti vain seuraamalla tuloksia aktiivisesti ja hyödyntämällä kertynyttä informaatiota verkkopalvelun, digimarkkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisessä. Suunnitelmallisuus on tässäkin avainasia ja tuloksien läpikäynnille kannattaa varata aikaa vähintään kuukausittain.

Jatkuvaan seurantaan suosittelemme toteutettavaksi räätälöidyt visualisoidut raportointinäkymät, jotka tehdään Google Data Studio -työkalulla. Raportointinäkymien avulla on helppo vertailla yksityiskohtaistakin dataa halutuilta ajanjaksoilta. Samoihin raportointinäkymiin voidaan Data Studiossa reaaliaikaisesti liittää digitaalisen markkinoinnin dataa, jolloin saadaan kattavasti kokonaiskuva tekemisestä digitaalisissa kanavissa.

Jatkuvan seurannan merkitys korostuu, kun verkkopalvelua jatkokehitetään. Tyypillisesti analytiikkaratkaisun tarjoaman tiedon avulla tunnistetaan tehokkaasti erilaisia potentiaalisia kehityskohteita. Ja kun kehitystyötä sitten tehdään, tiedetään niiden tulokset vertailukelpoisesti.

Lisää digitaalisesta markkinoinnista

Verkkomainonta

Verkkomainonta tarkoittaa eri digitaalisissa medioissa tapahtuvaa mainontaa. Siihen kuuluvat myös sosiaalisen median kanavat kuten Facebook, Instagram ja LinkedIn.

Lue lisää

Hakusanamainonta

Suomessa tehdään joka päivä yli 30 miljoonaa Google-hakua. Hakusanamainonnan avulla tavoitetaan potentiaaliset asiakkaat kustannustehokkaasti ja juuri oikeaan aikaan.

Lue lisää

Hakukoneoptimointi

Tärkeimmät hakukoneoptimoinnin keinot liittyvät verkkopalvelun sisältöön, teknisiin ratkaisuihin ja linkkisuosion kasvattamiseen.

Lue lisää

Konversio-optimointi

Verkkopalvelun vierailijoista vain murto-osa toimii halutulla tavalla. Määrää voidaan kuitenkin kasvattaa konversio-optimoinnin keinoilla. Sen tarkoituksena on siis verkkopalvelun tehokkuuden parantaminen.

Lue lisää

Asiakkaitamme

Ryhdytäänkö töihin?

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimetön

Kaikkia tietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti.