Saavutettavuus

Digipalvelun saavutettavuus tarkoittaa palvelun käytettävyyttä kaikkien ihmisten toimesta. Riippumatta henkilön toimintarajoitteista, tai ominaisuuksista, kuten esimerkiksi iästä, näkö- tai kuulokyvystä ja vammoista.

Hyvä saavutettavuus vaatii erilaisten käyttäjätarpeiden tunnistamista ja huomioimista. Verkkopalvelun saavutettavuuden vaatimat tekniset toimenpiteet eivät ole useinkaan kovin työläitä tai kalliita, ja Into-Digital auttaa niissä mielellään.

Verkkopalveluiden saavutettavuus – mitä se tarkoittaa ja keitä se koskee?

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan joulukuussa 2016. Direktiivissä säädetään julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavuttavuudelle asetettavista minimitason vaatimuksista sekä saavutettavuuden toteutumisen valvonnasta. Saavutettavuusdirektiivin avulla pyritään parantamaan verkkopalveluita tekemällä niistä havaittavia, hallittavia, ymmärrettäviä ja toimintavarmoja. Direktiivi on pantava täytäntöön kansallisesti 23.9.2018 mennessä.

Tahot, joita vaatimukset koskevat:

 • valtion viranomaiset ja liikelaitokset (esim. ministeriöt ja virastot)
 • kunnalliset viranomaiset mukaan lukien liikelaitokset ja koulut
 • osa eduskunnan virastoista ja Tasavallan presidentin kanslia
 • julkisoikeudelliset yhdistykset siltä osin kun ne hoitavat julkista hallintotehtävää
 • itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset (esim. Kela)
 • yliopistot, yliopistolain (558/2009) pykälässä tarkoitetut
 • ammattikorkeakoulut, ammattikorkeakoululaissa (932/2014) säädetyt
 • ortodoksinen kirkko ja ortodoksiset seurakunnat
 • lakisääteisiä tehtäviä hoitavat yhtiöt (esim. katsastuskonttorit, eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöt)

Yksi helppo ja konkreettinen saavutettavuuskysymys edellä listattujen julkisen sektorin elinten suhteen on niiden verkkosivustojen ja muiden verkkopalveluiden saavutettavuus. Saavutettavuustarkistus on välttämätön tehdä, ja useimmat verkkopalvelut tarvitsevat osaavan tahon apua saavutettavuuden saavuttamiseksi verkkopalvelussaan. Into-Digital auttaa mielellään.

Verkkopalvelujen saavutettavuuteen liittyy tekninen ja sisällöllinen saavutettavuus. Lisäksi verkkopalvelun käytettävyys on oleellista saavutettavuuden kannalta.

 • Tekninen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi verkkopalvelua voidaan käyttää teknisten apuvälineiden avulla. Tekniseen saavutettavuuteen sisältyy mm. se, että verkkopalvelu on koodattu virheettömästi ja standardeja noudattaen.
 • Sisällön saavutettavuus tarkoittaa kognitiivista saavutettavuutta eli sitä, että sisältö on ymmärrettävissä ja helposti omaksuttavissa ja käytettävissä. Sisällön saavutettavuutta voi parantaa esimerkiksi käyttämällä selkeää yleiskieltä, välttämällä erikoisia ja vaikeasti ymmärrettäviä termejä ja jaksottamalla tekstisisältö helposti silmäiltäviksi kokonaisuuksiksi.

Porrastettu aikataulu toteutukselle:

Saavutettavuusdirektiivin toimeenpaneva kansallinen lainsäädäntö astuu voimaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Saavutettavuusvaatimuksia sovelletaan seuraavasti:

 • 23.9.2018 jälkeen julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2019.
 • Ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020.
 • Mobiilisovellusten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.6.2021.

Saavutettavuudessa noudatetaan pääsääntöisesti WCAG:ta (Web Content Accessibility Guidelines):

Prosessimme kohti saavutettavuutta

 1. Teemme ensin maksullisen saavutettavuusanalyysin hintaan 400-800,00€ (alv. 0%). Se sisältää verkkopalvelun perinpohjaisen läpikäynnin, raportaasin havainnoista ja meidän työmääräarviomme korjaustoimenpiteiden suorittamisesta. Tyypillisesti korjaustoimenpiteet ovat työmäärältään joidenkin päivien, eli joidenkin tuhansien eurojen, työ.
 2. Mikäli hyväksytte kustannusarvion korjaustoimenpiteistä, ryhdymme korjaustöihin. Ne sisältävät niin teknisiä, kuin joitain visuaalisia toimenpiteitä muun muassa kontrastien suhteen. 
 3. Jos me hoidamme korjaukset, tarvitsemme pääsyn sekä sisällönhallintajärjestelmäänne että palvelimelle, jossa verkkopalvelun lähdekoodi sijaitsee.

Kiinnostuitko? Soita 0503308959 tai ota yhteyttä sähköpostiin myynti@into-digital.fi.