Konseptisuunnittelu, palvelumuotoilu ja määrittely

Konseptisuunnittelu, palvelumuotoilu ja niiden myötä määrittely on keskeisin yksittäinen työvaihe onnistuneessa verkkosivu- tai -kauppahankkeessa. Tässä työvaiheessa on keskiössä selvittää ja suunnitella, mitä ollaan tekemässä, miksi ja miten.

Ennen työvaihetta palveluntuottajien on mahdoton antaa tarkkaa kuvausta ja tarjousta hankkeesta.

Me toteutamme projektin ensimmäisen työvaiheen kiinteään hintaan ja laadukkaasti

Palvelumuotoilun ja määrittelyn hyödyt on kuvattavissa varsin selkästi:

  • Huolellinen määrittely on edellytys sille, että tarjoajat voivat tehdä tarkan ja kattavan kuvauksen ja tarjouksen projektista.
  • Kun määrittely on tehty huolellisesti, myös varsinainen projektin suunnittelu ja toteutus etenee sujuvasti aikataulussa ja budjetissa.
  • Kaikki projektissa tehtävät päätökset pohjautuvat huolelliseen pohdintaan, analytiikkaan ja mahdolliseen tutkimukseen.

Mitä palvelu pitää sisällään?

Tämä verkkopalveluprojektin olennaisimman yksittäisen työvaiheen sisältö tietysti vaihtelee hankkeen kompleksisuuden mukaan. On selvää, että esimerkiksi tuhannen tuotteen verkkokaupan palvelumuotoiluun ja määrittelyyn tarvitaan enemmän aikaa ja vaivaa kuin juuri perustetun yrityksen yksisivuiseen nettisivuun. Palvelumuotoilu ja määrittely sisältävät laajassa mittakaavassa pääsääntöisesti seuraavat työvaiheet:

Mitä työvaiheesta konkreettisesti syntyy?

Dokumentti, jossa on kuvattu täsmällisesti vähintään edellisen kuvan mukaiset aihealueet. Useissa tapauksissa myös joko rautalankaprototyyppi tai valmiin käyttöliittymän prototyyppi.

Jälleen kerran, riippuen hankkeen kompleksisuudesta, työvaihe vaatii muun muassa:

  • Asiakkaan projektiryhmän (ja mahdollisesti muidenkin asiakkaan asiantuntijoiden) ja toimittajan välisiä palavereita
  • Mahdollisesti kolmannen osapuolen, asiakkaan ja toimittajan välisiä palavereita – esimerkiksi liittyen ulkoisiin järjestelmiin
  • Teknistä selvittelyä esimerkiksi integraatioista ja analytiikasta
  • Asiakkaan sisäisiä pohdintoja asioista, jotka vaativat liiketoiminnan strategisia päätöksiä: muun muassa mitä palveluita yritys tarjoaa ja miten ne jaotellaan?
  • Toimittajan tekemää sisällön ja muun materiaalin tuotantoa: esimerkiksi käyttäjäkysely, käyttäjäpolkukaavio, sisältörakenne, prototyyppi ja määrittelydokumentaatio

Ota yhteyttä!

CEO

Aapo Mäki

050 330 8959

Töitämme