Tekninen määrittely

Tekninen määrittely tarkoittaa sitä, että selvitämme ja dokumentoimme yksityiskohtaisesti miten konseptoitu ja palvelumuotoiltu verkkopalvelu rakennetaan. Hankkeiden ja niiden kompleksisuuden kasvaessa tämän työvaiheen merkitys ja työmäärä kasvaa huomattavasti.

Tekninen määrittely -työvaiheessa selvitettävät ja dokumentoitavat vaihtelevat projektikohtaisesti. Esimerkiksi seuraavat aihealueet käsitellään lähes poikkeuksetta:

  • Julkaisujärjestelmävalinta ja perusteet sille
  • Tarpeet sisällönhallintatyökaluille (sivupohjat, modulaarisuus)
  • Palvelinratkaisu ja tekniset reunaehdot (suorituskyky, tietoturva, varmuuskopiointi…)
  • Integraatiot – mitä, mistä, mihin ja minkälaisten rajapintojen välityksellä tieto liikkuu?
  • Teknisen optimoinnin toimenpiteet hakukonelöydettävyyden parantamiseksi
  • Analytiikkaratkaisun suunnittelu
  • Toiminnallisuuksien toteutustapa teknologianäkökulmasta: ”verkkopalvelun meganavigaatio toteutetaan Vue.js-komponenttina käyttökokemuksen maksimoimiseksi”

Projektista riippuen työvaiheen huolellinen suorittaminen vaatii aikaa ja asiantuntemusta vaihtelevasti. Kun olemme ensin tarkasti miettineet mitä ja miksi, sekä miten, alkavat sujuvasti aikataulussa ja budjetissa etenevän laadukkaan verkkopalveluhankkeen edellytykset olla olemassa.

Tekninen määrittely on tyypillisesti jälkimmäinen osa palvelumuotoilu ja määrittely -projektia, jonka toteutamme yhdessä asiakkaamme kanssa. Usein teemme määrittelyprojektin erillisenä hankkeena, jonka jälkeen asiakas kilpailuttaa toteutusvaiheen. Tällöin myös me osallistumme kilpailuun toteuttajan roolista.

Huolellisen palvelumuotoilu ja määrittely -vaiheen hyötyjä ovat:

  • Huolellinen määrittely on edellytys sille, että tarjoajat voivat tehdä tarkan ja kattavan kuvauksen ja tarjouksen projektista
  • Kun määrittely on tehty huolellisesti, myös varsinainen projektin suunnittelu ja toteutus etenee sujuvasti aikataulussa ja budjetissa
  • Kaikki projektissa tehtävät päätökset pohjautuvat huolelliseen pohdintaan, analytiikkaan ja mahdolliseen tutkimukseen

Lue lisää

Palvelumme

Suunnittelemme ja toteutamme asiakkaidemme liiketoimintaa edistäviä verkkopalveluita.

Tutustu

Osaamisemme

Muotoilemme, piirrämme, kirjoitamme ja koodaamme verkkopalveluita.

Tutustu

Ryhdytäänkö töihin?

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimetön

Kaikkia tietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti.