Vuosikertomukset

Perinteisiä painettuja vuosikertomuksia viedään yhä useammin sähköiseen maailmaan. Vuosikertomusprojekteissa suurimpana haasteena on suurten tietomäärien kääntäminen helppolukuiseksi verkkopalveluksi.

Meiltä löytyy osaamista laajasti eri osa-alueilta liittyen verkkovuosikertomuksiin:

  • Graafisen ilmeen mukauttaminen sähköiseen ympäristöön
  • Numeerisen tiedon visualisointi (interaktiiviset kuvaajat ja infografiikka)
  • Suuren tietomäärän rakentaminen ymmärrettäväksi ja helposti lähestyttäväksi palveluksi

Olemme toteuttaneet esimerkiksi Saton ja Eteran vuosikertomukset.

Graafisen ilmeen mukauttaminen sähköiseen ympäristöön

Vuosikertomuksen vieminen sähköiseen ympäristöön parantaa vuosikertomuksen ymmärrettävyyttä sekä käyttökokemusta. Luomme tarvittaessa myös vuosikertomuksen visuaalisen ilmeen toiveidenne pohjalta, usein mukaillen loppuasiakkaan brändin tuttua graafista ilmettä, jolloin käyttäjäkokemus on tuttu. Digitaalista vuosikertomusta voi näin käyttää myös brändin rakentamiseen tai sen vahvistamiseen – jopa markkinoinnillisena työkaluna.

Tiedon ja tilastojen visualisointi – suuret tietomäärät helposti lähestyttäväksi palveluksi

Vuosikertomuksen ei ole pakko olla tylsä ja vaikealukuinen. Tilastoista ja muista tietomassoista voi tehdä helposti ymmärrettäviä luomalla niistä esimerkiksi visuaalisesti mielenkiintoisia infografiikoita ja interaktiivisia kuvaajia. Näin voidaan kerätä vuosikertomukselle kiinnostunutta yleisöä ns. ’’pakollisen yleisön’’ ulkopuoleltakin. Tutustu myös esimerkkiin liittyen suurten tietomassojen visualisointiin: Danfoss iPad-messuesite.

Digitaalinen vuosikertomus on helpommin jaettavissa ja luettavissa

Digitaalisen vuosikertomuksen selaaminen ja navigointi on printtiversiota selkeämpää. Sen lisäksi se helpommin kaikkien saatavilla: verkossa, tabletilla ja mobiilissa.

Autamme mielellämme vuosikertomusten viemisessä digitaaliseen, näyttävään, selkeään ja helposti luettavaan muotoon.

Ota yhteyttä

"Suurten tietomäärien kääntäminen helppokäyttöiseksi palveluksi on vuosikertomushankkeiden mielenkiintoisin haaste."

Pekka Suopellonmäki, Head Developer