Verkkosivut kaikille Partion lippukunnille

Multisite

Ohjelmointi

Palvelumuotoilu

UX & UI

WordPress

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, ja partiota harrastetaan 750 paikallisjärjestössä eli lippukunnassa ympäri maan. Into-Digital loi lippukuntien vapaaehtoisille helppokäyttöisen verkkosivutyökalun, jolla laadukkaiden sivujen tekeminen ja ylläpitäminen onnistuu ilman kummempaa teknistä osaamista.

Suomen sadoilla partion lippukunnilla on toiminnassaan paljon yhteistä aina leireistä jäsenhankintaan – mukaan lukien tarve laadukkaalle verkkosivustolle. Lippukunnat välittävät ajankohtaista tietoa partiolaisille ja heidän vanhemmilleen sekä haluavat tarjota helpon kanavan jäseneksi liittymiselle. Verkkosivut palvelevat näitä tarpeita mainiosti, mutta julkaisujärjestelmien ja palvelinten maailma ei kuitenkaan ole kaikille lippukuntien vapaaehtoisille tuttu.

Asiakkaamme Suomen Partiolaiset tunnisti tarpeen ja päätti auttaa lippukuntiaan. Into-Digital vastasi huutoon. Projektissa loimme partion käyttöön verkkosivuratkaisun, jolla lippukuntien vapaaehtoiset saavat tehtyä laadukkaat ja personoidut verkkosivustot ilman, että uusien sivujen perustamiseen tarvitaan Into-Digitalin tai muun teknisen toteuttajan apua. Uusi työkalu tuo potkua lippukuntien verkkoviestintään ja jäsenhankintaan. Esimerkiksi seuraavat lippukunnat ovat ottaneet verkkosivustoratkaisun mahdollistamat verkkosivut käyttöönsä:

”Meillä on paljon lippukuntia, joilla ei ole lainkaan verkkosivuja, tai verkkosivut voivat olla tosi vanhat. Tällöin verkkonäkyvyytemme paikallisen harrastamisen osalta on helposti puutteellinen. Verkkosivuilla on myös iso merkitys harrastusta etsivän ihmisen näkökulmasta. Laadukkaasti tehdyt verkkosivut antavat myös lippukunnalle lisää uskottavuutta ja houkuttelevuutta harrastuspaikkana.”

Katri Järvenpää / Markkinoinnin ja digitaalisten palvelujen asiantuntija, Suomen Partiolaiset

Yksi pohja sadoille sivustoille

Paikallisesti toimivat lippukunnat hoitavat itsenäisesti verkkoviestintäänsä. Aiemmin käytössä ollut Suomen Partiolaisten verkkosivuratkaisu oli vanhentunut eikä vastannut enää lippukuntien tarpeita. Suurin osa lippukunnista on toteuttanut sivut omin avuin erilaisia työkaluja hyödyntäen, osaamisensa puitteissa.

Lippukuntien tarpeet olivatkin keskeisessä osassa verkkosivuratkaisun suunnittelussa, ja partio oli tehnyt loistavan taustatyön ennen projektin aloittamista Into-Digitalin kanssa. Ennen hommiin ryhtymistä määrittelyä vielä hiottiin ja tarkennettiin yhdessä. Haasteena oli suunnitella yksinkertainen mutta muokattavissa oleva sivustopohja, jolla mikä tahansa Suomen 750 lippukunnasta saa luotua itselleen sopivat nettisivut.

“Halusimme tarjota matalan kynnyksen verkkosivut sellaisillekin lippukunnille, joissa ei ole välttämättä ollut aiemmin osaamista tai aikaa verkkosivuprojektiin ryhtymiseen. Vaikka ratkaisu on toteutettu erityisen helppoa verkkosivuratkaisua etsivälle, olemme saaneet kiitosta esimerkiksi joustavuutta tuovasta modulaarisesta rakenteesta ja värien kustomoitavuudesta. Voin itsekin sanoa, että verkkosivujen tekeminen on tätä ratkaisua käyttäen tosi hauskaa!”

Katri Järvenpää

Reunaehdot designiin


Kulmakivet sivujen käyttökokemuksen ja ulkoasun suunnitteluun selkeät:

 • saavutettavuus
 • mutkaton käyttökokemus, selkeys
 • logon ja värien kustomointi lippukunnan tarpeisiin
 • tilaa kuville, jotta lippukunnat voivat tuoda esiin toimintaansa
 • modulaarinen rakenne joustavaan sisällöntuotantoon

”Mielenkiintoiseksi projektin tekivät lippukuntien vaihtelevat tarpeet. Miten elementit taipuvat eri väreihin, huomioivat järjestöjen sisällölliset tarpeet ja pysyvät kenen vain hallittavissa – teknisestä tietotaidosta riippumatta.”

Ernesti Niemi / Digital Designer, Into-Digital

Tekninen toteutus ratkaisi helppokäyttöisyyden

Helposti monistettava verkkosivupohja vaati useammankin teknisen pähkinän pureskelua. Olennaista toteutuksessa oli se, että sekä Suomen Partiolaiset että lippukunnat pystyvät käyttämään työkalua ilman, että Into-Digitaliin tarvitsee olla yhteydessä joka käänteessä.

Huolellisen suunnittelun jälkeen Inton tiimi päätyi muun muassa seuraaviin valintoihin:

 • Julkaisujärjestelmäksi valittiin WordPress.
 • Toteutus perustuu WordPressin Multisite-ominaisuuteen, jossa Suomen Partiolaiset voi itse hallinnasta perustaa uusia verkkosivustoja lippukunnilleen. Lippukunnilla puolestaan on oma WordPressin helppokäyttöinen hallintanäkymä.
 • Multisite-ratkaisun myötä sivut sijaitsevat samalla palvelimella. Näin lippukunnilla on taas yksi tekninen asia vähemmän taklattavana.
 • Multisite-ominaisuutta laajennettiin niin, että uudelle sivustolle automaattisesti muodostuu projektissa suunniteltu perussivurakenne.
 • Lippukuntien sivustot voivat sijaita joko alidomainissa (esimerkki.partioscout.fi) tai omassa domainissaan (esimerkkilippukunta.fi).
 • Lippukunnat voivat personoida sivustojaan vapaasti logolla, värimaailmalla ja tietysti modulaarisilla sisältötyökaluilla.
 • Jokaisella sivustolla on automaattisesti käytössä WPML-kieliversiotyökalu, minkä avulla sivusto on helppo kääntää.
 • Halutessaan käyttöön saa valmiiksi määritellyt Gravity Forms -yhteydenottolomakkeet, joista tulee ilmoitukset sähköpostiin.
 • Someseinä toteutettiin Juicer-työkalulla, jonka lippukunnat voivat ottaa käyttöönsä vaivattomasti.

”Teknisen suunnittelun lähtökohtana oli hallinnan helppous, niin että uusia sivuja saa luotua helposti ja toisaalta yksittäisiä sivuja on helppo ylläpitää. Löysimme juuri tarpeeseen sopivat ratkaisut, ja uuden lippukuntasivuston saa pystytettyä vain muutamalla napin painalluksella. Tämän jälkeen lippukunnat pääsevät syöttämään sisällöt uudelle sivustolle käyttäen WordPressin helppokäyttöistä lohkoeditoria.”

Pekka Suopellonmäki / Head Developer, Into-Digital

Lopputulos ilahduttaa

Verkkosivuratkaisu vapauttaa aikaa olennaiseen – eli partiotoimintaan. Valmiin työkalun käytön helppous tuli jopa yllätyksenä Suomen Partiolaisille kuin lippukuntien vapaaehtoisille. Työkalu pääsi heti käyttöön pilottilippukuntien sivustouudistusten yhteydessä. Kallan Tytöt oli yksi pilottilippukunnista.

”Vaikka verkkosivuratkaisua markkinoidaan helppona ratkaisuna sellaisille lippukunnille, joilla ei ole verkkosivutaustaa, sen kanssa voi käyttää myös luovuuttaan”

Anni Rissanen / Lippukunnan johtaja, Kallan Tytöt


Yhteen hiileen puhaltamalla projekti saatettiin valmiiksi aikataulussa ja budjetissa, laadusta tinkimättä. Yhteistyö verkkosivuratkaisun ympärillä jatkuu, ja seuraavat kehitystoimenpiteet ovat jo suunnitteilla. Keskitetyillä kehitys- ja korjaustöillä muutokset siirtyvät kaikkien työkalua käyttävien lippukuntien sivustoille samalla kertaa. Helppoa ja vaivatonta!

”Inton kanssa yhteistyö on aina mukavaa! Tunnelma projektissa on välitön ja partion tarpeita kuunneltiin erinomaisesti. Hyvän ratkaisun markkinointi lippukunnille on helppoa ja käyttöönottoja onkin tehty jo runsaasti!”

Katri Järvenpää

Tulokset ja budjetti

Sivustoratkaisu on saanut erinomaista palautetta mukaan tulleilta partion paikallisyhdistyksiltä eli lippukunnilta. Erityisesti kiitosta on saanut se, miten nopeasti lippukunta voi sivuston saada pohjan avulla aikaan. Parhaimmillaan sivusto on ollut julkaisukelpoinen yhdessä tai kahdessa illassa!

Lippukunnat ovat myös pitäneet joustavasta sivupohjasta, jota voi käyttää luovasti ja lippukunnan omaa ilmettä esille tuoden. Ratkaisun avulla lippukunnat voivat keskittyä ydintoimintaansa ja jättää tekniset tai erityistä asiantuntijuutta vaativat murheet muille.

Parhaimmillaan yksittäiset lippukunnat ovat saaneet jopa satoja ja tuhansia vierailijoita verkkosivuilleen.

Tällä hetkellä sivustopohjaa käyttää tai on ottamassa käyttöön 50 lippukuntaa. Keskimäärin joka viikko ainakin yksi lippukunta tulee mukaan verkkosivuratkaisun käyttäjäksi. Verkkosivuratkaisu on innostanut myös muutaman partion aluejärjestön  ottamaan käyttöön uudet verkkosivut.

Laadukas verkkonäkyvyys tukee lippukunnan jäsen- ja varainhankintaa sekä jäsenviestintää.

Verkkosivutyökalun budjetti oli alle 22 000,00€.

Toteutuksesta vastasivat:

Ernesti Niemi

Digital Designer

Pekka Suopellonmäki

Head Developer

Janne Hyyryläinen

Developer

Ryhdytäänkö töihin?

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimetön

Kaikkia tietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti.