Uusi Mediatrade.fi – Verkkokaupan ja verkkosivuston saumaton yhdistelmä

Mediatrade.fi Integraatio Määrittely Ohjelmointi Palvelumuotoilu UX & UI Verkkokauppa WooCommerce WordPress

Mediatrade on digitaalisen median tuotanto-, jakelu- ja hallintajärjestelmien ratkaisutoimittaja. Yhdistimme Mediatraden verkkosivuston ja verkkokaupan yhdeksi saumattomasti toimivaksi kokonaisuudeksi. Uudistus aloitettiin määrittelytyöllä, josta etenimme sisällön, käyttöliittymän, visuaalisen ilmeen ja teknisen ratkaisun suunnitteluun ja toteutukseen.

Jaa sivu

Aiemmin Mediatraden verkkosivusto ja verkkokauppa oli toteutettu erikseen. Tämä heikensi verkkopalvelun käytettävyyttä sekä käyttäjien että ylläpitäjien näkökulmasta.

Määrittelytyössä päätettiin yhdistää verkkosivusto ja verkkokauppa yhdeksi saumattomasti toimivaksi kokonaisuudeksi. Tekniseksi alustaksi valittiin WordPress-julkaisujärjestelmä ja sen verkkokauppalaajennus WooCommerce.

Verkkopalvelussa on myynnissä lähes 2000 tuotetta, jotka on jaettu kolmeen päätuotealueeseen:

1. ääni
2. valo
3. kuva.

Tuotetietojen hallinta tehdään Visma Nova -toiminnanohjausjärjestelmässä (ERP), joka integroitiin verkkopalvelun kanssa.

Projektin lopputuloksena on verkkopalvelu, joka nykyistä huomattavasti paremmin tukee Mediatraden liiketoiminnan kasvua ja muita liiketoiminnan kehittämisen tarpeita.

Mitä, miksi ja miten?

Verkkopalvelun määrittelemisen tarkoituksena on selvittää, mitä ollaan tekemässä, miksi ja miten. Kun määrittely on tehty huolellisesti, pystytään verkkopalvelun suunnittelun ja toteutuksen työmäärä arvioimaan tarkemmin ja projekti etenee sujuvasti.

Mediatraden verkkopalvelun määrittelytyössä keskityttiin erityisesti seuraaviin aiheisiin:

 • nykytilan kartoitus ja haasteet
 • uudistuksen tarkoitus ja tavoitteet
 • verkkopalvelun kohderyhmät
 • tärkeimmät sisällöt ja tuotetiedot
 • käyttäjäpolut.

Määrittelyssä huomioitiin myös Mediatraden henkilöstön ja asiakkaiden verkkokaupasta antama negatiivinen palaute. Näiden perusteella tunnistettiin useita oleellisia kehityksen kohteita:

 • Verkkosivusto ja verkkokauppa eivät toimi sulavasti yhdessä.
 • Verkkokaupan sisältöjä on vaikeaa ja hidasta hallita.
 • Hakukonemarkkinoinnin näkökulmasta verkkopalvelussa on parantamisen varaa.
 • Käyttöliittymä ja visuaalinen ilme kaipaavat päivittämistä.
 • Verkkokaupasta puuttuu useita oleellisia toiminnallisuuksia, kuten integraatiot logistiikkakumppanien järjestelmiin.
 • Integraatiossa Visma Nova –toiminnanohjausjärjestelmään haasteita.

Palvelumuotoilussa keskityttiin tuotesuodatukseen ja tuotehakuun

Verkkopalvelun tärkeimmät toiminnallisuudet ovat tuotteiden suodatus ja tuotehaku. Ne yhdessä tekevät halutun tuotteen löytämisen käyttäjälle helpoksi. Samalla käyttäjä voi kätevästi tutustua Mediatraden kattavaan tuotevalikoimaan.

Tuotteita voi suodattaa useilla eri kriteereillä:

 • tuotealue
 • tuotekategoria
 • tuotemerkki
 • hinta
 • heti saatavilla
 • ale-tuotteet.

Näytettävät tuotteet voi myös järjestää esimerkiksi hinnan tai relevanssin mukaan.

Tuotehaku löytää käyttäjän hakemat tuotteet ensisijaisesti tuotenimen ja tuotenumeron perusteella. Lisäksi haku huomioi tuotteen kuvaustekstin, mutta sen painoarvo hakutuloksen muodostamisessa on pienempi. Haun tulokset näytetään suodatettavassa tuotelistauksessa, eli haku ja suodatus toimivat saumattomasti yhdessä.

Analytiikka apuna sisällön suunnittelussa

Analytiikan tuottamasta datasta Mediatraden verkkopalvelun tärkeimmiksi sisällöiksi tunnistettiin tuotteet ja asiantuntija-artikkelit. Lisäksi haluttiin nostaa korostetusti esiin tärkeimpien päämiesten tuotemerkit.

Kattavien tuotetietojen yhteyteen lisättiin tuotteesta ja tuoteryhmästä vastaavien asiantuntijoiden esittelyt ja yhteystiedot. Samankaltaisten tuotteiden suosittelua tehostettiin ja käyttöön otettiin chattibotti.

Hajonta asiantuntija-artikkelien ja uutisten käytön määrässä oli suuri, käytetyimpien artikkelien kerätessä useita tuhansia latauksia. Artikkelit tuotiin verkkopalvelun etusivulle ja päätettiin panostaa artikkelien jatkuvaan tuotantoon. Verkkopalvelussa voidaan myös liittää artikkeleita tuotteiden yhteyteen.

Tärkeimpien päämiesten merkkien sivuilla kerrotaan merkistä ja sen tuotteista. Näillä merkkien räätälöidyillä laskeutumissivuilla käytetään monipuolisesti erilaisia sisältöjen esitystapoja. Merkin tuotteet ovat suoraan tutustuttavissa ja ostettavissa merkkien laskeutumissivuilla.

Verkkopalvelun ilme tuotteiden ja palveluiden korkean tason mukaiseksi ilme

Käyttöliittymän kautta verkkopalvelun käyttäjä vuorovaikuttaa käyttämänsä verkkopalvelun kanssa. Hyvin suunniteltu ja huolellisesti toteutettu käyttöliittymä tekee verkkopalvelun käyttämisestä sujuvaa.

Mediatraden verkkopalvelun käyttöliittymän suunnittelussa keskityttiin erityisesti tuotelistauksen, tuotesuodatuksen ja tuotehaun käytettävyyteen. Näistä tehtiin projektissa klikkailtava prototyyppi, jolla testattiin ja hiottiin tehtyjä ratkaisuja.

Verkkopalvelun visuaalinen ilme suunniteltiin Mediatraden graafisen ohjeiston ja kuvamaailman pohjalta. Suunnittelussa kuitenkin lähdettiin tietoisesti kokeilemaan erilaisia lähestymistapoja ja rikkomaan rajojakin.

”Ei tehdä pientä kosmeettista muutosta visuaalisuuteen, vaan haluamme näyttää yhtä modernilta ja coolilta, kuin tuotteemme ja palvelumme ovat.”

Mikko Saarinen, Managing Director, Mediatrade

Monipuoliset sisällön esitystavat (”sisältömoduulit”) toimivat työkaluna sisältöjen joustavaan kehitykseen.

Teknisesti saumattomasti toimiva kokonaisuus

Verkkopalvelu on toteutettu avoimeen lähdekoodiin perustuvan WordPress-julkaisujärjestelmän päälle. Verkkokauppatoiminnot tehtiin WordPressin WooCommerce-verkkokauppalaajennuksella, jonka keskeisiä vahvuuksia on monipuolinen räätälöitävyys:

 • verkkokaupan visuaalinen ilme
 • tuotesuodatukset
 • myynnin raportointi
 • tuotteiden toimitustavat.

Tuotteiden tiedot ylläpidetään Visma Nova -toiminnanohjausjärjestelmässä. Visma Nova myös käsittelee myyntitilaukset ja ostotilaukset, generoi laskut ja tuottaa tarvittavan datan kirjanpitoa varten.

Verkkopalveluun toteutettiin kaksisuuntainen integraatio Visma Novaan:

 • tuotetiedot
 • ostohistoria
 • tarjoukset
 • asiakastietojen tarkistus
 • logistiikkakumppanin seurantakoodi

 • uusien asiakkaiden tiedot
 • asiakastietojen muutokset
 • tilaukset
 • tarjouksen hyväksyminen

Teknisessä toteutuksessa huomioitiin huolellisesti myös hakukoneoptimointi, tietoturva ja verkkopalvelun suorituskyky.

Pidämme huolen verkkopalvelusta

Verkkopalvelun ylläpito toteutetaan Huolenpitopalvelumme muodossa. Kuukausittain tehtävään ylläpitoon kuuluu WordPress-julkaisujärjestelmän ja sen ulkoisten laajennosten versio- ja tietoturvapäivitykset. Lisäksi palveluun sisältyy asiakastuki ja neuvonta sekä päivittäinen verkkopalvelun varmuuskopiointi.

Huolellinen suunnittelu ja toteutus takaa tulokset

Projektin lopputuloksena on verkkopalvelu, joka nykyistä huomattavasti paremmin tukee Mediatraden liiketoiminnan kasvua ja muita liiketoiminnan kehittämisen tarpeita.

Mittaamisen käytänteitä kehitetään parhaillaan ja panostuksia digitaaliseen markkinointiin kasvatetaan:

 • uusien asiakkaiden määrä
 • ostokertojen määrä
 • keskiostos
 • asiakkuuden elinkaariarvo (CLV)

Tavoitteena on kasvattaa verkkopalvelun myynti miljoonaan euroon vuodessa.

Mediatrade lyhyesti

Mediatrade on digitaalisen median tuotanto-, jakelu- ja hallintajärjestelmien ratkaisutoimittaja, joka edustaa maailman johtavia laitevalmistajia ja ohjelmistokehittäjiä. Yrityksen asiakkaita ovat esimerkiksi TV-yhtiöt, tuotantotalot, teleoperaattorit sekä julkisen sektorin toimijat. Mediatraden liikevaihto on noin 6 miljoonaa euroa ja se työllistää Helsingissä 14 henkilöä.

Ernesti Niemi

Senior Digital Designer

Pekka Suopellonmäki

Head Developer

Jani Martikainen

Head Developer

Janne Hyyryläinen

Head Developer

Panu Laaksonen

Hallituksen puheenjohtaja

panu.laaksonen@into-digital.fi

Lisää töitämme

Kaikki työmme löydät täältä.

Verkkosivut_kuvitus

Jätä tarjouspyyntö.

Vastaamme tarjouspyyntöihin pikaisesti, laadukkaasti ja perusteellisesti. Osaamme. Innostumme. Onnistumme.