Jättiläismäinen tietomassa mahdollisimman helposti selailtavaksi ja löydettäväksi

Suomen Vuokranantajat on vuonna 1999 perustettu yksityisten vuokranantajien ja asuntosijoittajien järjestö. He edistävät vuokranantajien asiaa ja tarjoavat Suomen parasta asiantuntijatietoa vuokrauksesta ja asuntosijoittamisesta. Suomen Vuokranantajat tekevät vuokraustoiminnasta palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. 

Tavoitteena kasvattaa jäsenmäärää ja palvella jäseniä mahdollisimman selkeästi

Into-Digital suunnitteli ja toteutti Suomen Vuokranantajille uuden markkinointiviestinnällisen kotipesän, joka julkaistiin lokakuussa 2019. Hankkeen tavoitteet olivat selkeät: kasvattaa jäsenmäärää ja palvella nykyisiä jäseniä mahdollisimman selkeästi sekä suoraviivaisesti.

Tutkimus ja käyttötapausesimerkit palvelumuotoilukeinoina

Into-Digital ja Suomen Vuokranantajat satsasivat yhteistyössään huomattavan paljon palvelumuotoiluun. Haluttiin tutkia ja selvittää, minkälaiset kävijät verkkopalvelua käyttävät, minkälaista tietoa he etsivät ja miten he sitä etsivät.

Analytiikkaan ja käyttäjäkyselyyn pohjautuvien tutkimustulosten perusteella kiistatonta oli, että etsityn tiedon helppo ja selkeä löytyminen on verkkopalvelun laadukkaan käyttökokemuksen varmistamisen keskiössä. Tämä päätettiin ratkaista mahdollisimman selkeästi rakennetun meganavigaation sekä ennustavan ja kategorisoivan hakutoiminnon avustuksella.

Jäsenmäärän kasvattamiseen taas päätettiin pyrkiä jäsenetujen jatkuvalla julkituomisella ja selkeällä sekä vaivattomalla rekisteröitymistoiminnolla. Käyttäjäystävällisyyden nimissä rekisteröityminen ja kirjautuminen toteutettiin mahdollisimman yksinkertaiseksi integroimalla Vuokranantajien jäsenrekisteripalvelu uuteen vuokranantajat.fi -verkkosivustoon.

Responsiivisuus keskiössä

Verkkopalvelun yksi keskeisistä suunnittelutyön haasteista oli saada suuri tietomassa luettavaksi kaikilla eri näyttöleveyksillä.

Into-Digital hankkeen pääarkkitehtina

Vastasimme verkkopalveluhankkeesta kokonaisuudessaan, aina aloitusworskhopista palvelun julkaisun kautta ylläpitoon saakka. Projektin työvaiheita olivat muun muassa seuraavat:

 • Palvelumuotoilu ja määrittely
 • Käyttökokemuksen (UX) suunnittelu
 • Sisällön ja sisältörakenteen suunnittelu
 • Käyttöliittymän ja visuaalisen ilmeen suunnittelu (UI)
 • Tekninen suunnittelu
 • Julkaisujärjestelmän asennus ja käyttöönotto
 • Tekninen toteutus
 • Toiminnallisuuksien toteutus
 • Integraatiot eri järjestelmiin
 • Kävijäseurannan suunnittelu ja toteutus
 • Testaus ja julkaisu
 • Työpalaverit ja dokumentointi
 • Projektin suunnittelu ja hallinta
 • Verkkopalvelun ylläpito

Verkkopalvelu-uudistuksen lisäksi Into-Digital vastasi Suomen Vuokranantajien ilmeen ja graafisen ohjeiston freesauksesta – logo pysyi ennallaan, mutta typografia ja brändivärit yhdenmukaistettiin noudattamaan Vuokranantaja-lehden graafista ilmettä.

Yhteistyö jatkuu

Verkkopalvelun v 1.0 on nyt julki, mutta yhteistyö jatkuu. Tarkoituksena on digitaalisen markkinoinnin keinoin kasvattaa uuden verkkopalvelun kävijäliikennettä, analysoida liikennettä ja kehittää verkkopalvelua entisestään.

Suomen Vuokranantajien viestintäpäällikkö Liina Länsiluoto kuvaa yhteistyötä Into-Digitalin kanssa seuraavasti: ”Yhteistyö on Into-Digitalin kanssa oli erinomaisen sujuvaa ja ammattitaitoista. Inton näkemyksen tuella pystyimme kehittämään oikeasti käyttäjälähtöisen sivuston. Laajan asiantuntijatietosisällön tarjoaminen helposti jäsentemme käyttöön oli tärkeänä tavoitteenamme, ja se toteutui mielestäni hyvin. Innolla lähdemme myös jatkamaan kehitystyötä yhdessä.”

Into-Digitalin projektipäällikkö Niklas Mattsson puolestaan kuvailee hanketta: ”Vuokranantajat.fi -hanke oli poikkeuksellisen mielekäs, eikä vähiten sen vuoksi, että erittäin mukavat asiakasyhteyshenkilömme olivat ei pelkästään mukavia, vaan myös aktiivisia ja osaavia. Täten projekti eteni alusta loppuun aikataulussa ja budjetissa.”

Ryhdytäänkö töihin?