Kirkon Ulkomaanavun verkkosivustot – Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö

Integraatio

Ohjelmointi

UX & UI

Verkkokauppa

WooCommerce

WordPress

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö. Järjestö auttaa siellä, missä hätä on suurin. Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Kirkon Ulkomaanavun verkkopalveluiden tarkoituksena on muun muassa sitouttaa KUA:n tukijoita, tarjota mahdollisuuksia tulla mukaan toimintaan, lisätä yleistä tietämystä alasta sekä toimia lahjoituskanavina.

Olemme toimineet yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun kanssa jo vuosia. Vuosi 2022 on kuitenkin ollut tärkeä, sillä organisaation kaksi suurinta verkkosivustoa kirkonulkomaanapu.fi ja toisenlainenlahja.fi on uudistettu kokonaisuudessaan. Myös naistenpankki.fi:tä on kehitetty reilusti.

10 verkkosivuston kokonaisuus

Otimme keväällä 2019 haltuun ja ylläpitoomme kaikki Kirkon Ulkomaanavun kymmenen verkkopalvelua:

Koska sivustojen määrä on suuri, niiden kokoluokka ja tekniset vaatimustasot vaihtelevat. Yhteistyö Kirkon Ulkomaanavun kanssa on siksi päivittäistä. Yhteistyö pitää sisällään kaiken verkkosivustoihin liittyvän: tietoturvan, järjestelmäpäivitykset, jatkokehityksen ja säännöllisen ylläpidon. Olemme siis toimija, jonka kautta kulkevat kaikki Kirkon Ulkomaanavun verkkosivustoihin liittyvät kysymykset.

Verkkopalveluiden kehitys

Jatkuva yhteistyö pitää sisällään neuvontaa, suunnittelutyötä, pieniä teknisiä muutoksia ja viilauksia, integraatiokehitystä ja isompien kokonaisuuksien rakentamista.

”Tuntuu, että olemme KUA:n kanssa täydellinen match. He ymmärtävät verkkopalveluiden jatkuvan kehityksen merkityksen, ja me kykenemme vastaamaan heidän tarpeisiinsa joustavasti, laadukkaasti ja ennen kaikkea kustannustehokkaasti.”

Into-Digitalin toimitusjohtaja Aapo Mäki Kirkon Ulkomaanavun ja Inton yhteistyöstä.

Kirkon Ulkomaanavun pääsivusto on laaja, muttei tunnu laajalta

Uudistettu organisaation pääsivusto tarjoaa käyttäjälleen selkeästi esitetyllä tavalla niin valtavasti sisältöä, kuin erilaisia osallistumis- ja lahjoitusmahdollisuuksia. WordPress-verkkosivusto on nykyaikaan soveltuen myös saavutettava.

Maineikas toisenlainenlahja.fi myy toisenlaisia lahjoja

Myös uusi toisenlainenlahja.fi näki päivänvalonsa elokuussa 2022. Saavutettavan verkkopalvelun tarkoitus painottuu sisällön sijaan myyntiin: kaupan erittäin toiminnallinen aineettomien lahjojen ostoputki pyrkii houkuttelemaan ja palvelemaan käyttäjää tehokkaasti. Myös toisenlainenlahja.fi on WordPress-toteutus viriteltynä WooCommerce-lisäosalla.

Kuinka verkkosivut syntyvät? 

1. Projektisuunnittelu

Kickoff, aikataulut, työryhmät ja tutustuminen, vastuut, projektinhallinnan työkalut ja palaverikäytänteet.

Lue lisää

2. Palvelumuotoilu ja määrittely

Mitä ollaan tekemässä, miksi ja miten? Tavoitteiden varmistus, mahdolliset tutkimukset, asiakasymmärrys, sisältö, sivupohjat ja toiminnallisuudet, tekniset määrittelyt ja reunaehdot.

Lue lisää

3. Käyttökokemus (UX)

Miltä verkkosivun käyttäminen tuntuu, kuinka käyttäjiä ohjaillaan kohti haluttuja toimenpiteitä ja kuinka suunniteltava palvelu täyttää käyttäjän tarpeet?

Lue lisää

4. Käyttöliittymä (UI)

Miltä verkkosivu näyttää? Verkkopalvelun käyttöliittymä on yksi olennaisimmista osista verkkopalvelun käyttökokemuksessa. Ensivaikutelma sivustosta syntyy 50 millisekunnissa.

Lue lisää

5. Ohjelmistokehitys

Ohjelmistokehitys on digitaalisen palvelukehityksen kivijalka. Hyödynnämme verkkosivuprojekteissamme pääsääntöisesti WordPress-julkaisujärjestelmää.

Lue lisää

6. Testaus, viimeistely ja julkaisu

Verkkosivuprojekteissa palvelun testaus niin käyttöliittymän kuin integraatioiden osalta on tärkeässä roolissa. Myös palvelun suorituskyvyn testaaminen on tärkeää. Emme halua julkaista viimeistelemätöntä sivustoa, emmehän?

Lue lisää

7. Jatkokehitys ja ylläpito

Erinomaisesta verkkosivustosta on tärkeää pitää huolta. Lisäksi sen toimivuutta yleisesti sekä tavoitteisiin nähden on tärkeää analysoida ja palvelua kehittää analyysin perusteella.

Lue lisää

Yhteinen, toimiva arki

Olemme yhteistyön alusta lähtien pyrkineet siihen, että Kirkon Ulkomaanavun usean verkkopalveluista vastaavan yhteyshenkilön arki helpottuisi. Yhteinen projektinhallintajärjestelmä, tekijäresurssien päivittäinen aikataulutus sekä erittäin positiivinen asiakassuhde mahdollistavat, että:

  • suunnittelu- ja kehitystyö onnistuu joustavasti
  • kysymyksiin ja selvityksiin vastataan säännöllisesti ja pikaisesti
  • budjetit pysyvät eikä yllätyksiä tule

”KUA:n sivustokokonaisuudesta päävastuun kantaminen on antoisaa. Verkkopalvelut ovat laajoja sekä teknisesti kiinnostavia, ja niitä halutaan kehittää koko ajan. Tämän kaltaisessa päivittäisessä yhteistyössä tärkeää on myös toimittajan ja asiakkaan väliset henkilökemiat, jotka ovat kyllä kohdanneet erinomaisesti koko Inton porukan ja KUA:n upeiden yhteyshenkilöiden välillä.”

kommentoi verkkopalvelukokonaisuudesta vastaava pääkehittäjämme Mikko Hytönen

”Olen yhteistyömme alusta asti voinut uskoa verkkopalvelumme luottavaisin mielin Into-Digitalin käsiin. Ongelmatilanteisiin vastataan saman tien ja kaikki kehitystoiveet on toteutettu laadukkaasti. Verkkopalveluidemme pääkehittäjä Mikko on meille todellinen luottohenkilö, jonka tekninen osaaminen on huippuluokkaa.”

KUA:n asiakasyhteyshenkilö, jo kilpailutuksessa Intoon tutustunut Elina Kostiainen puolestaan kertoo

Kirkon Ulkomaanavun asiakkuudesta vastaavat:

Mikko Hytönen

Head Developer

Janne Hyyryläinen

Developer

Jani Martikainen

Head Developer

Pekka Suopellonmäki

Head Developer

Ernesti Niemi

Digital Designer

Ryhdytäänkö töihin?

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimetön

Kaikkia tietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti.